Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 54/ Май 2023 г.
23 Септември 2023 г., Събота

Автори

Принтирай E-mail

СУ Десислава Антова

СУ  Десислава Антова

Десислава Антова e редовен докторант в Софийския университет към катедра „Реторика“ по научно направление 2.3. Философия (Реторика във виртуална среда). Работи върху дисертация на тема „Традиционни и нови проявления на виртуалната реторика в онлайн медийна среда”. Автор е на три статии в областта на реториката, онлайн медиите и блоговете: „Реторични и стилистични особености в заглавията на публикациите в блоговете на Иво Инджев и Иван Бедров“, „Реторически особености на предизборните слогани, представени в онлайн медии и социални мрежи в България“, „Проявления на виртуалната реторика в мултимедийната журналистика (Анализ чрез метода „Case Study” на онлайн медията „News.bg”)“. Участва с доклади на научни конференции, докторантски четения и в изследователски проекти.

 
За контакти:

Публикации:

Принтирай E-mail