Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 49/ Октомври 2021 г.
22 Октомври 2021 г., Петък

Автори

Принтирай E-mail

СУ Екатерина Николова

СУ  Екатерина Николова
Екатерина Николова е главен редактор на сп. „Полиграфия”. Има магистърска степен по социална и трудова и организационна психология от Софийския университет „Св. Климент Охридски” и по предучилищна педагогика от Югозападния университет „Неофит Рилски”. Докторант в научното направление „Обществени комуникации и информационни науки” във Факултета по журналистика и масова комуникация към Софийския университет.  Автор на статии в специализираните издания ПроГРАФИКА и ProPACK. Научните й интереси са в областта на приложната психология, дизайна, книгоиздаването и др.
 
Контакти:
 
 

katenikola@gmail.com 

Принтирай E-mail