Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 51/ Юни 2022 г.
09 Август 2022 г., Вторник

Автори

Принтирай E-mail

СУ Лиляна Петкова

СУ  Лиляна Петкова

Лиляна Петкова e редовен докторант в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ към катедра „История и теория на журналистиката“ във Факултета по журналистика и масова комуникация по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, докторска програма „Култура и медии”. Работи върху дисертация на тема „Мода и визуална култура в онлайн пространството (Влияние на социалните мрежи върху трансформациите на стила)“ с научен ръководител проф. д.н. Любомир Стойков. Завършила е магистърска програма „Журналистика и медии“ във Факултета по журналистика и масова комуникация към СУ „Св. Климент Охридски“ и бакалавърска програма „Мода“ в Националната художествена академия.

 
За контакти:

Публикации:

Принтирай E-mail