Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 57/ Май 2024 г.
17 Юни 2024 г., Понеделник

Автори

Принтирай E-mail

СУ Любомил Иванов

СУ  Любомил Иванов

Любомил Любомилов Иванов е редовен докторант във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Темата на неговия дисертационен труд е „Ролята на лобизма като инструмент на публичната комуникация за защита на интересите на малкия бизнес в България”, с научен ръководител проф. д-р Здравко Райков. Придобил е магистърска степен по право в Юридическия факултет на Софийския университет. Има професионален опит в държавната администрация като заместник–министър на транспорта и кмет на район „Лозенец”, гр. София. Работи като адвокат в Софийска адвокатска колегия.

 
За контакти:

e-mail: lyubomil.ivanov@abv.bg

Публикации:

Принтирай E-mail