Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 49/ Октомври 2021 г.
28 Ноември 2021 г., Неделя

Автори

Принтирай E-mail

УНСС Пано Лулански

УНСС Пано Лулански

Проф. д.ик.н Пано Лулански е преподавател в УНСС (катедра „Публична администрация и регионално развитие”). Научните му интереси са в областта на теорията и практиката на социокултурния процес, методологията и методиката на научно изследователското майсторство, институционалната икономика, икономическия и социалния анализ и др. Има над 200 научни публикации.

Директор е на Институт за приложни социално-икономически изследвания и продължаващо обучение. Член е на редица научни и редакционни съвети.

Публикации:

Принтирай E-mail