Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 57/ Май 2024 г.
21 Май 2024 г., Вторник

Автори

Принтирай E-mail

СУ Ефрем Ефремов

СУ Ефрем Ефремов

 Доц. д-р Ефрем Ефремов е преподавател във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Титуляр е на дисциплините „Теория и практика на редактирането“, „Спортна журналистика“ и „Типология на списанието“ (от 2001 г. като хоноруван преподавател, а от 2002 г. като редовен доцент). Бил е ръководител на катедра „Печат и книгоиздаване“, както и два мандата заместник-декан, отговарящ за международната и научната дейност. Има близо 40 годишен журналистически стаж във вестниците „Старт“ и „Експрес” и в списанията „Световен спорт“ и „Спорт плюс“. Работил е като кореспондент за италианските издания „Гуерин спортиво“ и „Мачбол“. Над 10 години е бил председател на Асоциацията на българските спортни журналисти, както и председател на Асоциацията на балканските спортни журналисти. Занимавал се е с институционален PR, бил е ръководител на дирекции в Министерството на правосъдието и в Държавната агенция за младежта и спорта. Научните му интереси са в областите на спортната журналистика и редактирането. За него то е процес, който не се свързва единствено с обработката на различните видове текст, а с цялостната дейност на печатната или онлайн медия, както и със задълженията на редакторите в тях. Приносът му е в зададената нова концептуална рамка и в дефинираните типове грешки, които помагат да се види в дълбочина тази основна дейност за професионалната журналистика.

 
За контакти: ekaranfilov@yahoo.com
Принтирай E-mail