Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 55/ Октомври 2023 г.
30 Ноември 2023 г., Четвъртък

Автори

Принтирай E-mail

СУ Даниела Вълева

СУ Даниела Вълева

Даниела Вълева е докторант във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Работи върху дисертация по специалността „Връзки с обществеността” с научен ръководител проф. дфн Христо Кафтанджиев. Завършила е магистърска програма „Семиотика, език и реклама“ към Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет. Изследователските ѝ интереси са насочени към образа на жените в медиите и рекламата и проучва техниките за неговото изграждане. Автор е на статии за семиотичните аспекти на образа на жената в публичните комуникации.

Публикации:

Принтирай E-mail