Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 57/ Май 2024 г.
17 Юни 2024 г., Понеделник

Автори

Принтирай E-mail

УНСС Вили Янкова

УНСС Вили Янкова

Вили Янкова е редовен докторант в катедра „Медии и обществени комуникации“ в Университета за национално и световно стопанство. Темата на дисертационния ѝ труд е „Специфика на новините в информационното радио (2015-2020 г.)“ с научен ръководител доц. д-р Светла Цанкова. Придобила е бакалавърска степен по „Медии и журналистика“ и магистърска степен по „Медии и журналистика” със специализация „Връзки с обществеността“ в УНСС. Има успешно завършен курс в Sputnik School of Young Journalists в Москва през 2016 г. Работи като журналист от 2011 г. Интересите и професионалният ѝ път са свързани с медиите и по-конкретно радиото и радио новините.

За контакти: yankova.vili@gmail.com

Публикации:

Принтирай E-mail