Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 57/ Май 2024 г.
25 Юни 2024 г., Вторник

Автори

Принтирай E-mail

СУ Минка Златева

СУ Минка Златева

Проф. д-р Минка Златева завършва специалността „журналистика” в Софийския университет, след което работи като репортер и редактор в централния печат. Dr. rer. pol. на Лайпцигския университет. От 1977 г. е преподавател във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Кл. Охридски”, заместник-декан на факултета (1983-1985), ръководител на Катедрата на ЮНЕСКО „Комуникация и връзки с обществеността” (2003-2007). Член на Борда на директорите на световната мрежа от катедри на ЮНЕСКО по комуникация ОРБИКОМ (2006-2008). Има 12 лекционни курса по дисциплини в областта на журналистиката, пъблик рилейшънс и медийната педагогика. Специализирала е в Санкт Петербург, Майнц и Би Би Си - Лондон. Автор е на три монографии и над 140 студии и статии в научни издания у нас, в Западна и Източна Европа, САЩ и Китай, както и на многобройни научни проекти. Съставител и съсъставител е на 17 научни сборника по проблеми на публичната комуникация. 

E-mail: minkazlateva@gmail.com

Публикации:

Принтирай E-mail