Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 57/ Май 2024 г.
21 Юли 2024 г., Неделя

Автори

Принтирай E-mail

СУ Александър Кръстев

СУ Александър Кръстев

Александър Ивов Кръстев е редовен докторант във Факултета по журналистика и масова комуникация (ФЖМК) на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Темата на дисертационния му труд е „Визуални култури“ с научен ръководител проф. д-р Николай Михайлов. Придобил е магистърска степен по специалност „Право“ в Юридическия факултет на Софийския университет. Създател е на влога „Четат ли двама“ в YouTube и на първата абонаментна кутия за книги в България.

e-mail: alex_krustev@yahoo.com

Принтирай E-mail