Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 57/ Май 2024 г.
17 Юни 2024 г., Понеделник

Автори

Принтирай E-mail

СУ Лиляна Загорчева

СУ Лиляна Загорчева

Лиляна Загорчева има повече от 20 години международен опит във връзките с обществеността, кризисните, корпоративните и институционалните комуникации. Работи за едни от най-големите инвестиции в региона, в Близкия Изток и в Централна Европа. Съосновател и партньор е в студио за анализ, визуализация и разпространение на информация InfoGraffiti, което обслужва клиенти на 4 континента във всички сектори на икономиката. През 2020 г. Лиляна получава научна степан „доктор” по обществени комуникации и информационни науки към Софийския университет Св. „Климент Охридски”.

 
Lilyana Zagorcheva has more than 20 years of international experience in public relations, crisis, corporate and institutional communications. She has supported the communications and public affairs of some of the largest investors in the region, Middle East and Central Europe. She is a co-founder and managing partner in the studio for analysis, visualization and dissemination of information InfoGraffiti, which serves customers on 4 continents in all sectors of the economy. In 2020, Lilyana defended her doctorate in public communications and information sciences at Sofia University St. „Kliment Ohridski”.
 
За контакти: l.zagorcheva@gmail.com

Публикации:

Принтирай E-mail