Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 57/ Май 2024 г.
21 Юли 2024 г., Неделя

Автори

Принтирай E-mail

УНСС Теодора Неделчева

УНСС Теодора Неделчева

Теодора Неделчева е бакалавър по „Медии и журналистика”, магистър по „Продуцентство и културни индустрии”, а от 2018 г. докторант в катедра „Медии и обществени комуникации“ в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) с научен ръководител проф. д.н. Любомир Стойков. Главен редактор на официалното издание „Вестник на УНСС“ (2012 г.); консултант редактор на вестник „Спорт“ към Национална спортна академия „Васил Левски“ (2015 г.). Експерт в отдел „Връзки с обществеността“ към „Кабинет на ректора“ в УНСС от 201г. до момента. Има участия в национални и международни конференции и десетки публикации по теми, свързани с медийната и PR сфера. Изследователските ѝ интереси са насочени към развитието на социалните медии и мрежи, академичния PR и бъдещето на печатните медии.

За контакти: teodora.piskova@unwe.bg

Публикации:

Принтирай E-mail