Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 57/ Май 2024 г.
17 Юни 2024 г., Понеделник

Автори

Принтирай E-mail

УНСС Ирен Бабачева

УНСС Ирен Бабачева
Ирен Бабачева е магистър по „Връзки с обществеността“ и бакалавър по „Медии и журналистика“ в УНСС. Интересите й са в областта на киното, пиара, лайфстайла и културата. В момента е докторант в катедра „Медии и обществени комуникации“ при УНСС с тема на дисертацията: „Нови форми на ивент мениджмънта в структурата на връзките с обществеността (Проблеми и перспективи в организацията и управлението на специалните събития във филмовото изкуство)“ и научен ръководител проф. д.н. Любомир Стойков. Участва в първата онлайн международна научна конференция за студенти и докторанти #9.1: „Инфраструктура: Бизнес и комуникации“ 2020 г., с доклад на тема: „Комуникационни проблеми на ивент мениджмънта във филмовото изкуство“.

e-mail: iren.babacheva@abv.bg

Принтирай E-mail