Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 57/ Май 2024 г.
25 Юни 2024 г., Вторник

Автори

Принтирай E-mail

СУ Тотка Монова

СУ Тотка Монова

Тотка Монова е щатен преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ от 1983 г. Доктор по филология (1999), доцент по теория и практика на текста (2000), професор по прескомуникация (2013). Декан на Факултета по журналистика и масова комуникация (2003 – 2011). Член на АС на СУ 2003-2011 г.; член на Художествения съвет на БНР 2007 – 2009 г., на Gutenberg-Gesellschaft (Германия) от 2011. Член на редколегията на сп. „Медии и език“, индексирано научно издание на ФЖМК. Главен редактор (и собственик) на издателство „Инфонет Медия“. Редактор и преводач от немски и руски език в издателство „Парадокс“.Научната й продукция обхваща над 160 заглавия, сред които монографиите: „Медиатекстът“ (2017) [Електронен ресурс: Библиотека Нов български университет], „Корпоративен журнализъм. Медийна идеология на прехода“ (2014), „Новият журнализъм на прехода. Между корпоративния карцер и новите медии“ (2012), „Думите, които разделят. Политическият дискурс в печата“ (2000), „Медиатекстът“ (1999; второ издания през 2002). Експерт по медиен анализ и медиакритика. Интересите и публикациите й са в областта на теория на текста, видове социолекти, жанрове в традиционни и онлайн медии, рефлексивен медиен дискурс, политически и тоталитарен дискурс, медийна антропология, литературна комуникация.

 

Принтирай E-mail