Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 57/ Май 2024 г.
21 Май 2024 г., Вторник

Автори

Принтирай E-mail

СУ Анета Милкова

СУ Анета Милкова
Анета Милкова Маринова е докторант във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“, докторска програма „Журналистика“ (Маркетинг на медийното съдържание) към катедра "Комуникация и аудиовизуална продукция". Завършила е журналистика във ФЖМК на СУ “Св. Климент Охридски”. От октомври 2020 г. е асистент в катедра „Комуникация и аудиовизуална продукция“ на ФЖМК. Член на Управителния съвет на Българското национално радио с ресор Маркетинг и реклама и Регионални центрове (2004–2007 г.). Член на Управителния съвет на Българската национална телевизия с ресор Цифровизация и Маркетинг и реклама (2012–2017 г.). Директор на дирекция „Специализирана администрация“ в Съвета за електронни медии (до октомври 2020 г.).
 

Е-mail: anetamilkova@abv.bg 

Публикации:

Принтирай E-mail