Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 57/ Май 2024 г.
25 Юни 2024 г., Вторник

Автори

Принтирай E-mail

УНСС Цветан Кулевски

УНСС Цветан Кулевски

 

Доц. д-р Цветан Кулевски е изследовател в областта на реториката, ло­ги­ката, лингвостатистиката, обществените комуникации, фир­мената култура и предприемачеството. Автор е на книги­те: Реторика на публичното послание (2008), Логика на творческото мислене (2007), Обществени комуникации и култура на предприемачеството (2006) Логика и аргументация в обществените комуникации (2005), Бизнесреторика и комуникационно поведение (2004).

Чел е различни лекционни курсове в областта на журналистиката и масовата комуникация. В момента е преподавател в катедра „Медии и обществени комуникации” на УНСС. Води основни лекционни курсове по: Журналистическа стилистика, Публична реч и реторика, Медийна публичност, Теория на масовата комуникация, Социално предприемачество.

 

Публикации:

Принтирай E-mail