Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 57/ Май 2024 г.
13 Юли 2024 г., Събота

Автори

Принтирай E-mail

СУ Елена Матеева

СУ Елена Матеева

Елена Стефанова Матеева е комуникационен специалист с над двадесет годишен опит.  Към момента развива комуникациите на Българската мрежа на глобалния договор на ООН. От 2003 г. до 2020 г. тя е мениджър „Корпоративен бранд и комуникации“ на фармацефтичната компания „Софарма АД“ и участва в създаването на комуникационните кампании на оригиналните продукти на компанията, комуникацията със заинтересованите лица, изграждането и поддържането на устойчивостта на корпоративния бранд. Преди присъединяването си към „Софарма“ работи в Министерство на финансите. Има магистърска степен по специалност „Маркетинг“ от УНСС и специализации в сферата на PR и комуникациите. Елена Матеева е член на Българското дружество за връзки с обществеността от десет години, а от 2017 г. е член и на управителния съвет на дружеството. През януари 2020 г. е избрана за първия изпълнителен директор на БДВО. Докторант е в катедра „Комуникация, връзки с обществеността и реклама“ на Факултета по журналистика и масова комуникация, Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

e-mail: esmateeva@gmail.com

Публикации:

Принтирай E-mail