Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 56/ Февруари 2024 г.
19 Април 2024 г., Петък

Автори

Принтирай E-mail

СУ Ива Иванова

СУ Ива Иванова

 Д-р Ива Иванова е магистър по специалност „Българска филология“, а от 2018 г. е  доктор по медиен език и стил. От 2014 г. е хоноруван преподавател във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Тя работи по постдокторантски проект към ФЖМК на тема „Езикова мода в медиите и рекламата”. Автор е на над двайсет публикации в сборници и специализирани издания в страната и чужбина в областта на медиалингвистиката, конотативната стилистика, семиотиката и рекламата. Участвала е в научни проекти по програми на МОН. Д-р Иванова е редактор на списание „Медии и език” - индексирано научно издание на факултета по журналистика и масова комуникация. Научните ѝ интереси са в областта на медиалингвистиката, конотативната стилистика, социолингвистиката, семиотиката, семиопрагматиката, рекламата, модата.

E-mail: ivaivanova3396815@abv.bg

Публикации:

Принтирай E-mail