Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 57/ Май 2024 г.
21 Юли 2024 г., Неделя

Автори

Принтирай E-mail

СУ Ирина Гъркова

СУ Ирина Гъркова

Ирина Гъркова е докторант във Факултета по журналистика и масова комуникация (ФЖМК) на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Темата на дисертационния ѝ труд е „Трансформации и взаимни влияния на политическия и медийния дискурс в България (тоталитарни и посттоталитарни речеви практики)“ с научен ръководител проф. д-р Ефрем Ефремов. Има магистърска степен по специалност „Българска филология” във Факултета по славянски филологии на Софийския университети диплома за юридическо образование от УНСС, София.

Ирина Гъркова има професионален опит като репортер в отдели Международна информация“ и „Вътрешна информация“ на националните всекидневници в. “Стандарт “, в. “24 часа“ и в. “Континент“, и като PR специалист в Министерството на правосъдието от 1998 г. до 2012 г.
Тя участва в авторския и редакционен колектив на изданието „Пътеводител - съдебна власт и медии” (2001), което съдържа правила за взаимодействие между съдебната власт,  медиите и комуникацията им чрез говорители. Научните ѝ интереси са в областта на журналистическото редактиране.
 

Публикации:

Принтирай E-mail