Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 57/ Май 2024 г.
17 Юни 2024 г., Понеделник

Автори

Принтирай E-mail

МУ Роксандра Памукова-Майкълсън, дм

МУ Роксандра Памукова-Майкълсън, дм

Д-р Роксандра Памукова-Майкълсън, дм е български учен и изобретател, член на Управителния съвет на Съюза на изобретателите в България, където отговаря за Международните отношения. През 2014 г. става член и на Асоциацията на Европейските изобретатели. Има специализации по Фитотерапия и биомедицина (България и Великобритания), Обществено здраве и здравен мениджмънт (Медицински университет – София, България), Мениджмънт на големи проекти (PRINCE2, Лондон, Великобритания) и др. Преподава в катедра "Превантивна медицина", Факултет по Обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ в Медицински университет – София. През 2017 г. д-р Памукова-Майкълсън защитава дисертационен труд на тема: “Фитотерапията и природосъобразният стил на живот като част от комплексна програма за по-добро качество на живот при лица със затлъстяване”. Удостоена е с професионални и академични награди.

Контакт (Contact): 
 

Публикации:

Принтирай E-mail