Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 57/ Май 2024 г.
17 Юни 2024 г., Понеделник

Автори

Принтирай E-mail

УНСС Любослава Миткова

УНСС Любослава Миткова

Любослава Миткова е редовен докторант в катедра „Медии и обществени комуникации“ в УНСС под научното ръководство на проф. д. н. Любомир Стойков. Има бакалавърска степен по „Медия икономика” , магистърска степен по „Връзки с обществеността” и придобита професионална квалификация по дигитален маркетинг. Професионалният ѝ отпит започва като Marketing & PR експерт в „Коника Минолта“ България, където работи и до днес. Участва като доброволец към комуникационната група на Съвета за жените в бизнеса в България и членува в Българското дружество за връзки с обществеността. Научните ѝ интереси са в сферата на връзките с обществеността, бизнес комуникацията,  медиите и културата.

Публикации:

Принтирай E-mail