Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 57/ Май 2024 г.
21 Юли 2024 г., Неделя

Автори

Принтирай E-mail

СУ Мария Кръстева

СУ Мария Кръстева

Мария Кръстева е редовен докторант във Факултета по журналистика и масова комуникация (ФЖМК) на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с научен ръководител проф. д.н. Любомир Стойков. Научните интереси на автора са свързани с изследване на спецификите на PR и комуникациите в енергийния сектор. Завършила е бакалавърска степен „Връзки с обществеността“ във ФЖМК и магистратура „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги“ в Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Професионалният опит на Мария Кръстева е свързан с издаване на специализирани списания и организиране на бизнес събития, а през последните пет години е изпълнителен директор на браншова асоциация в сектор енергетика. Работи и като PR консултант на няколко международни проекта свързани с енергийния сектор и финансирани по програми на ЕС.

Публикации:

Принтирай E-mail