Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 56/ Февруари 2024 г.
21 Февруари 2024 г., Сряда

Автори

Принтирай E-mail

СУ Радея Гешева

СУ  Радея Гешева
Радея Гешева е завършила специалност „Италианска филология“ и магистърска програма „Преводач-редактор“ в СУ „Св. Климент Охридски“. В момента е главен асистент във Факултета по класически и нови филологии. Защитава дисертация на тема: „Език и памет в проекта Écriture féminine (романите на Наталия Гинзбург, Дача Мараини и Елена Феранте)“.
Два пъти е стипендиант на министерството на външните работи на Република Италия (Университетите за чужденци в Перуджа и Сиена) и на Президента на Република Италия (в Института "Микеланджело" във Флоренция). Специализирала е в най-големия по прием на студенти университет в Европа – „Сапиенца“ в Рим, лабораторията за междукултурна комуникация Джемона дел Фриули, Оксфорд Хаус Колидж в Лондон. Радея Гешанова един от преводачите на папа Франциск по време на апостолическата му визита в България.
Води курсове по „Средновековна италианска литература“, „Италианска литература: от Хуманизма до Барока“, „Италианската литература: от Аркадия до Романтизма“, „Литературата на Нова Италия“, „Устен превод“, „Превод на художествена литература“, „Практическа граматика“.
Научните ѝ интересите са в областта на литературознанието, интердисциплинарните изследвания, реториката, иновациите в преподаването. Автор е на статии, свързани с италианската литература на ХIX, XX и XXI век и с методологическите аспекти в преподавателския процес - присъствен или дистанционен през ХХI век. 
 

Е-mailrgesheva@uni-sofia.bg, radeya.gesheva@gmail.com  

Публикации:

Принтирай E-mail