Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 54/ Май 2023 г.
23 Септември 2023 г., Събота

Автори

Принтирай E-mail

УНСС Катя Михайлова

УНСС Катя Михайлова
Гл. ас. д-р Катя Михайлова е преподавател в катедра "Медии и обществени комуникации" на УНСС. Национален представител и представител на УНСС в Управителния съвет на акция IS0801 по програма COST на ЕС. Нейните научни интереси са в сферата на социологията на масмедиите, медийната регулация, телевизионната и радио журналистика.

katiajivkova@yahoo.com

Принтирай E-mail