Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 52/ Октомври 2022 г.
03 Декември 2022 г., Събота

Автори

Принтирай E-mail

УНСС Катя Михайлова

УНСС Катя Михайлова
Гл. ас. д-р Катя Михайлова е преподавател в катедра "Медии и обществени комуникации" на УНСС. Национален представител и представител на УНСС в Управителния съвет на акция IS0801 по програма COST на ЕС. Нейните научни интереси са в сферата на социологията на масмедиите, медийната регулация, телевизионната и радио журналистика.

katiajivkova@yahoo.com

Принтирай E-mail