Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 57/ Май 2024 г.
21 Май 2024 г., Вторник

Автори

Принтирай E-mail

УНСС Владя Борисова

УНСС Владя Борисова

Доктор по икономика и главен асистент в катедра „Интелектуална собственост” към Университета за национално и световно стопанство - София. Магистър е по икономика, специалност „Икономика и управление на търговията” към Общоикономически факултет и магистър по право, специалност „Право” към Юридически факултет на УНСС. Правоспособен юрист е. 
Професионалните й интереси са свързани с икономиката и управлението на интелектуалната собственост и по-конкретно с управление на авторските и сродните им права; опазване на културното наследство; управление и закрила на традиционните знания като специфичен обект на интелектуална собственост. 
Чете лекции пред бакалаври, магистри, студенти от следдипломна квалификация и дистанционна форма на обучение по дисциплините: Основи на интелектуалната собственост; Управление на интелектуалната собственост; Традиционни и модерни знания; Правни аспекти на закрилата на обектите на интелектуална собственост и Актуални проблеми в областта на интелектуалната собственост. 
Специализирала е управление на интелектуалната собственост във Франция (Lille Economic University-France) и Великобритания (Queen Mary Intellectual Property Research Institute), работи активно по международни проекти в областта на интелектуалната собственост. Има множество публикации в областите на професионалните й интереси. Владее английски и френски език.
Консултант е към Commercial Crime Services/International Chamber of Commerce-Paris и към World Intellectual Property Organization-Geneva.

Публикации:

Принтирай E-mail