Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 54/ Май 2023 г.
23 Септември 2023 г., Събота

Автори

Принтирай E-mail

УНСС Валерия Пачева

УНСС Валерия Пачева

ВАЛЕРИЯ ПАЧЕВА е магистър по журналистика, по-късно докторант в катедрата на ЮНЕСКО “Комуникация и връзки с обществеността” на Факултета по журналистика и масова комуникация”, СУ “Св. Климент Охридски”. Доктор по журналистика, главен асистент в Катедра “Медии и обществени комуникации” в Университета за национално и световно стопанство. Лектор по дисциплините “Кризисен пъблик рилейшънс”, “Комуникационен мениджмънт при криза” и “Конфликтология”, води семинарни занятия по “Основи на комуникацията”. Асистент по “Теория на масовата комуникация” и “Връзки с обществеността при криза” във Факултета по журналистика и масова комуникация, СУ „Св. Климент Охридски”. Има участия в научни конференции и публикации в специализираните издания в областта на публичните комуникации. Автор е на книгата “Връзки с обществеността и бизнескомуникация”, в съавторство с проф. д-р Любомир Стойков (2005). Притежава опит в журналистиката и консултантската практика на връзките с обществеността.

Публикации:

Принтирай E-mail