Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 56/ Февруари 2024 г.
19 Април 2024 г., Петък

Автори

Принтирай E-mail

Полина Стоянова

 Полина Стоянова

Полина Стоянова е докторант в катедра „Печат и книгоиздаване” на Факултета по журналистика и масова комуникация, СУ “Св. Климент Охридски” с научен ръководител доц. д-р Милена Цветкова. Магистър по „Електронни медии” и бакалавър по „Книгоиздаване” във Факултета по журналистика и масова комуникация, СУ “Св. Климент Охридски”. Научните й интереси са в областта на медиазнанието, книгознанието, обществените комуникации и др.

Публикации:

Принтирай E-mail