Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 49/ Октомври 2021 г.
22 Октомври 2021 г., Петък

Автори

Принтирай E-mail

НБУ Проф. Толя Стоицова, д.н.

НБУ Проф. Толя Стоицова, д.н.

Толя Стоицова е професор по социална и медийна психология в НБУ, Департамент „Масови комуникации”. Тя е доктор на психологичните науки.
Завършила е Английската гимназия в София, след това в Софийски университет специалност „Психология” и „Английска филология”. Дълги години е научен сътрудник в Института по психология към БАН. Там защитава и двете си дисертации като първата е свързана с невербалните форми на комуникация. Големият й докторат е насочен към изучаване на медийната комуникация и по-специално отразяването на насилието от медиите.
И в Академията, и в НБУ, проф. Стоицова е заемала управленски длъжности. В БАН е била научен секретар, заместник директор и главен редактор на сп. „Психологични изследвания”. В НБУ – ръководител на Департамент „Масови комуникации”, Заместник ректор по международната дейност и ПР.
Изследователската й дейност включва участието в множество проекти – на национално и международно равнище като безспорен успех е спечелването на грант за изследователска дейност от Фондация „Фулбрайт” в Калифорнийския Университет, Санта Барбара (2008 – 2009). Ръководител е на десетки дипломанти и на 5 успешно защитили докторанти, 1 от които е чужденец. Проф. Стоицова има над 120 научни публикации, 5 от които монографии на български език.
В момента Проф. Толя Стоицова е директор на Магистърска програма в НБУ по Международна комуникация, която се осъществява в Консорциум „Хофстеде”, обединяващ 5 Европейски университета. Проф. Толя Стоицова е един от националните Болонски съветници, представящи България в Европейското пространство за висше образование. Участва в Европейски проект COST Action 0801, изучаващ позитивните последици от новите комуникационни технологии, както и негативите – по-специално справянето с т.нар. кибертормоз на подрастващи.

 

Принтирай E-mail