Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 52/ Октомври 2022 г.
03 Декември 2022 г., Събота

Автори

Принтирай E-mail

СУ Кристина Пайташева

СУ Кристина Пайташева

Бакалавър по „Книгоиздаване” и магистър по „Публична комуникация” на Факултета по журналистика и масова комуникация към СУ „Св. Климент Охридски”. Продължава образованието си в Софийския университет и от 2007 г. е докторант по специалността „Културата на средствата за масова информация” с научен ръководител проф. д-р Любомир Стойков. Има публикации в областта на субкулурните общества в медийното пространство. През годините е работила в сферата на журналистиката (в. “Труд”, ТВ “Евроком” сп. „Fashion Lifestyle Magazine”) и в сферата на рекламата (РА „Радея”, РА „Дея”).

Принтирай E-mail