Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 57/ Май 2024 г.
21 Юли 2024 г., Неделя

Автори

Принтирай E-mail

УНСС Ивайло Христов

УНСС Ивайло Христов

Ивайло Христов е роден на 25 април 1970 г. в Горна Оряховица. Завършил е българска филология в СУ „Св. Климент Охридски”(1995). От 1997 г. е редовен докторант в Института за литература към БАН. Доктор по филология. През 2001 г. става научен сътрудник I степен, а през 2009 г. старши научен сътрудник II степен. Три години (2005-2007) е хоноруван преподавател по “Народопсихология” към Софийския университет „Св. Климент Охридски”. От 2004 до 2008 г. е редактор във в. „Словото днес”, орган на Съюза на българските писатели. През 2011 г. е избран от ВАК за редовен доцент по ”История на журналистиката” и „Народопсихология” в УНСС. Доктор на науките от 2014 г. Научните му интереси са в областите: „Народопсихология”, „Социална психология”, „История на журналистиката”, „История на българската литература”. В УНСС чете дисциплините „История на журналистиката”, „Журналистическо творчество”, „Народопсихология”. Автор е на множество статии и студии и десет книги, сред които: „Йордан Стубел . Монографичен очерк”(2001), „Леда Милева. Литературна анкета” (2001, 2007), „До зората на живота”(2003), „Николай Хайтов. Апостол на духа” (2004, 2005, 2006), „Последната битка на Николай Хайтов” (2006, 2007), „Гласове за Николай Хайтов” (2008, 2009), „Марко Семов в паметта на съвременниците”, „Николай Хайтов. Духовна биография” (2009), „Тревожната съвест на Марко Семов” (2010), „Николай Хайтов и спорът за гроба на Васил Левски” (2010). Член на Съюза на българските писатели.

e-mail: ivaylo.d@abv.bg 

Публикации:

Принтирай E-mail