Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 57/ Май 2024 г.
25 Юни 2024 г., Вторник

Автори

Принтирай E-mail

СУ “Св. Климент Охридски” Ваня Стоянова

СУ “Св. Климент Охридски” Ваня Стоянова

Ваня Стоянова е редовен докторант във Факултета по журналистика и масова комуникация към СУ “Св. Климент Охридски” в катедра “Печат и книгоиздаване” с научен ръководител доц. д-р Милена Цветкова. Тема за разработка на дисертационния труд е “Рецептивни и перцептивни проблеми на четенето в дигитална среда: Трансформационни ефекти в медийното поведение на читателя”. Разработките й по темата са свързани с медийната рецепция, промените в четенето под въздействието на новите технологии и различията при четенето от хартиен носител и от дигитално устройство. Получила е в същия факултет ОКС “бакалавър” по “Книгоиздаване” с тема на дипломна работа “Българското книгоиздаване в криминалния жанр” и ОКС „магистър” по “Публична комуникация” със защитен дипломен проект “Външната реклама – творчески и комуникативни аспекти”.

Контакт (Contact):
e-mail: vania100_bg@abv.bg  
 

Публикации:

Принтирай E-mail