Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 50/ Януари 2022 г.
25 Май 2022 г., Сряда

Автори

Принтирай E-mail

СУ Петя Гергова

СУ  Петя Гергова

Петя Гергова е родена в София. Завършила е Английската езикова гимназия и Факултета по журналистика и масова комуникация. През 1994-95 г. е на едногодишна специализация по аудиовизуална журналистика и политически науки в университета в Сиракюз, Ню Йорк, където пребивава като стипендиантка по програмата за образователен обмен „Хюбърт Хъмфри” на Американската агенция за международно развитие. Участвала е в многобройни семинари по журналистика и връзки с обществеността в различни европейски държави. Работила е като международен редактор последователно в Агенция „София-прес”, всекидневника „Подкрепа”, в. „Експрес”, новините на програма „Хоризонт” на БНР, в. „Демокрация”, където е зам.-главен редактор. Била е канена като експерт-обучител на редица семинари за председатели на съдилища, посветени на работата с медиите. От 2002 г. се занимава с пъблик рилейшънс. През 2002-2003 г. е директор на дирекция „Връзки с обществеността и протокол” на Министерството на образованието и науката. В края на 2003 г. печели оспорван конкурс и става първия специалист по „Връзки с обществеността” на Софийския градски съд – най-големият в страната на окръжно ниво. От началото на 2006 г. е пресаташе на Военно-апелативния съд. През 2007 г. е публикувана книгата й „Създаване и развитие на съдебния PR в България”, която е оценена високо от американските юристи, работили у нас по линия на Инициативата за укрепване на съдебната ни система. Авторската разработка, в която има данни и за практиката на съдебния PR в Европа и Америка, се ползва от много съдебни репортери и е на разположение в повечето български съдилища. Работи върху дисертационен труд на тема „Публичният образ на съдебната реформа в България”.
Контакт (Contact):
e-mail: p_gergova@abv.bg

Публикации:

Принтирай E-mail