Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 57/ Май 2024 г.
21 Юли 2024 г., Неделя

Автори

Принтирай E-mail

СУ Ани Софрониева

СУ  Ани Софрониева

Ани Софрониева е бакалавър по специалността „Връзки с обществеността” и магистър по философия, специалност „Виртуална култура”, на СУ „Св. Климент Охридски”. В момента е докторант по реклама във Факултет по журналистика и масова комуникация в Софийски университет. Темата на дисертацията й е „Комуникативни и семиотични аспекти на музиката в интегрираните маркетингови комуникации” и е повлияна от работата й като аудио дизайнер в музикална радиостанция, впоследствие и като редактор и отговорен редактор в СайнКафе, специализирано списание за маркетинг и реклама.
За контакти:  anisofronieva@gmail.com
 

 

 

Публикации:

Принтирай E-mail