Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 57/ Май 2024 г.
25 Юни 2024 г., Вторник

Автори

Принтирай E-mail

Петя Колева

 Петя Колева

 

Петя Колева е задочен докторант катедра „Медии и обществени комуникации” в УНСС с научен ръководител доц. д-р Биляна Томова. Тема за разработка на дисертационния труд е "Иновационни проекти като фактор за стратегическо развитие на организации в културния сектор". Разработките й по темата са свързани с иновационната дейност в културния сектор, между-секторни партньорства, Европейски политики и програми за развитие на културни и творчески индустрии, индикатори за оценяване на ефекта от иновационната дейност. Получила е изследователска  степен Лауреат на факултет Теория в Академия “Ян ван Айк” Холандия, степен  “магистър” по “Социални и Политически Науки” от Централен Европейски Университет, „магистър” по “Британистика” от ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий” с изследвания в областта на изкуствата, на културните и творческите индустрии, на устойчивото развитие на общността и на културните политики.

Контакт (Contact):
e-mail: info@inter-cutltura.eu  

 

Публикации:

Принтирай E-mail