Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 50/ Януари 2022 г.
25 Май 2022 г., Сряда

Автори

Принтирай E-mail

СУ Десислава Манова - Георгиева

СУ  Десислава Манова - Георгиева

Десислава Манова-Георгиева е докторант в катедра на ЮНЕСКО „Комуникация и връзки с обществеността” във ФЖМК на СУ „Св. Климент Охридски”.  Изследва темата „Социалните медии като ПР инструмент в контекста на младежкия междукултурен диалог в ЕС (на базата на опита на ЕС в регионите и висшето образование)”. Завършила е магистратура по „Междукултурна комуникация и европеистика” в Германия и има бакалавърска степен по ПР от СУ „Св. Климент Охридски”. Десислава има десет годишен опит в сферата на рекламата и ПР- а.Интересите и са свързани със социалните медии в Интернет и новите направления в онлайн комуникацията, както и с комуникационната стратегия на ЕС към младите хора. 

 

 

За контакти:
Email: desita9bg@yahoo.com

Blog: http://onlinepr.ful-bg.com

 

Публикации:

Принтирай E-mail