Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 57/ Май 2024 г.
17 Юни 2024 г., Понеделник

Автори

Принтирай E-mail

УНСС Мая Коларова

УНСС Мая Коларова

Мая Коларова е родена на 10.06.1989г. в София. Бакалавър по специалността „Медии и журналистика” към катедра „Медии и обществени комуникации” на УНСС. В момента е магистър към Военната академия „Г.С. Раковски” по специалност „Публични комуникации в сигурността и отбраната”. Заместник главен редактор на сборника „Трансформация на журналистическата професия. Теория и практика в онлайн среда” и автор на уводната статия на изданието. Научните й интереси са в областта на медиите и националната сигурност: тенденциите и перспективите за развитие на медиите в онлайн среда, връзката медии-сигурност, закономерностите при развитието и разпространението на тероризма, а също и съвременните заплахи за националната сигурност и методите за отбрана.

За контакт:

maya.e.kolarova@gmail.com 

Принтирай E-mail