Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 57/ Май 2024 г.
17 Юни 2024 г., Понеделник

Автори

Принтирай E-mail

СУ Милена Цветкова

СУ Милена Цветкова

Родена е на 24.12.1970 г. в гр. Павликени. Завършила е специалност „Библиотекознание, библиография и научна информация” във ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”. От 2001 г. е преподавател във Факултета по журналистика и масова комуникация, катедра “Печат и книгоиздаване”, при Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Ръководител е на магистърските програми “Печатни медии” и “Книгоиздаване” (от 2004 г.). През 1999 г. защитава дисертационен труд на тема “Четенето – антиманипулативен филтър”. Преподава дисциплините “Теория на четенето”, “Книгата като медия”, “Съвременно световно книгоиздаване”, “Писане на дипломен проект и работа с източници”, „Научноизследователски проект”. Води образователния курс за докторантите във ФЖМК „Методика на дисертационното изследване”. Автор е на научните монографии “Информационна култура: Името на четенето” (2001, второ допълнено издание 2008), “Комуникационен мениджмънт” (2001), “Четенето – антиманипулативен филтър” (2000) и на над 150 публикации в научни списания, сборници и всекидневници у нас и в чужбина. Автор-съставител е на пет био-библиографски бази данни: “Проф. Андрей Пантев” - http://vip.portal.bg (книга, 2004), “Проф. Марко Семов” (книга, 2004), “Проф. Веселин Димитров” (книга, 2004), “Доц. Любен Атанасов” (книга, 2001), “Марко Вачков” (книга, 1996). Съавтор е на енциклопедиите “Български енциклопедичен речник” (2002), “Съвременна българска енциклопедия” (2003), “Българска книга” (2004). Научен редактор е на шест монографии в областта на медиологията и комуникациите. Член е на Съюза на учените в България, на Съюза на библиотечните и информационните работници, на Съюза на българските журналисти.
 

Публикации:

Принтирай E-mail