Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 57/ Май 2024 г.
21 Юли 2024 г., Неделя

Автори

Принтирай E-mail

УНСС Иван Вълчанов

УНСС Иван Вълчанов
Гл. ас. д-р Иван Вълчанов е преподавател в катедра „Медии и обществени комуникации“ – УНСС. Научните му интереси са в сферата на дигиталната журналистика, журналистическите компетенции, образованието по медии и комуникации. Има бакалавърска степен по „Медии и журналистика”, магистърска степен по „Бизнес журналистика” и докторска степен по „Организация и управление извън сферата на материалното производство (медии и комуникации)“. Автор е на монографията „Дигитална журналистика. Професионални трансформации в конвергентна медийна среда“ (2019). Технически редактор и член на редколегията на сп. „Медии и обществени комуникации“. Действащ журналист и редактор с над 10 години опит в онлайн медиите.
 
Контакт: valchanov@unwe.bg
Принтирай E-mail