Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 50/ Януари 2022 г.
20 Май 2022 г., Петък

Автори

Принтирай E-mail

НБУ Румяна Стефанова

НБУ Румяна Стефанова
Румяна Стефанова e доктор и главен асистент по мултимедия и компютърен графичен дизайн в Департамент “Кино, реклама и шоубизнес” в Нов български университет, магистър-инженер със специализации по приложна математика и информатика. Дисертационният ѝ труд е свързан със семиотика в сферата на компютърния графичен дизайн, уеб дизайна, мултимедийната реклама и комуникация. В практиката си на преподавател развива аналитично отношение за процеса на създаване на компютърни изображения, а в следването на логиката на техническите възможности търси пътя за покриване с естетиката на художествената практика във визуалните изкуства и дизайна - области, които пряко трансформират необходимото в естетично. Това я насочва към семиотиката, където нейните научни интереси и професионални търсения ползват философското поле за осмисляне на пътя за развитие на общуването с компютърните средства. 
Автор е на статии и доклади от национални и международни конференции в областта на семиотиката, информационните технологии, мултимедийното презентиране, графичния дизайн, образованието и управлението на проекти. Участвала е в национални и международни проекти свързани с обучението и професионалните стандарти. Редовен член е в научно-техническия комитет на Международния център за социални изследвания в областта на науките за здравето – CIRS със седалище в Рим.
           rstefanova@nbu.bg

Публикации:

Принтирай E-mail