Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 57/ Май 2024 г.
21 Май 2024 г., Вторник

Автори

Принтирай E-mail

НБУ Румяна Стефанова

НБУ Румяна Стефанова
Румяна Божидарова Стефанова e доктор и главен асистент по мултимедия и компютърен графичен дизайн в департамент „Кино, реклама и шоубизнес” в Нов български университет, магистър-инженер, със специализации по приложна математика и информатика. Дисертационният ѝ труд е свързан със семиотика в сферата на компютърния графичен дизайн, уеб дизайна, мултимедийната реклама и комуникация. В практиката си на преподавател прилага аналитично отношение към процеса на създаване на компютърни изображения и проекти, а в следването на логиката на техническите възможности търси пътя за покриване с естетиката на художествената практика във визуалните изкуства и дизайна - области, които пряко трансформират необходимото в естетично. Това я насочва към семиотиката, където нейните научни интереси и професионални търсения ползват философското поле за осмисляне на пътя за развитие на общуването с компютърните средства. Публикувала е статии и доклади от национални и международни конференции в областта на семиотиката, графичния дизайн, рекламата, информационните технологии, мултимедийното презентиране, образованието и управлението на проекти. Участвала е в национални и международни проекти свързани с обучението и професионалните стандарти. Дългогодишенчлен е на научното жури в оценяване на проекти в международния форум за компютърно изкуство „Компютърно пространство“. Член е на изпълнителния комитет на Международния център за социални изследвания CIRS към университета UNICAMMILLUS – Рим.
 

Публикации:

Принтирай E-mail