Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 57/ Май 2024 г.
13 Юли 2024 г., Събота

Автори

Принтирай E-mail

СУ Лилия Райчева

СУ  Лилия Райчева

Проф. д-р Лилия Райчева е преподавател в Катедра „Радио и телевизия” на Факултета по журналистика и масова комуникация – СУ „Св. Климент Охридски”. Магистър по ТВ журналистика (СУ „Св. Климент Охридски”) и доктор по филология (МГУ „М. В. Ломоносов”). Хоноруван преподавател в УНСС, БСУ, ВСУ, ВИНС. Гостуващ преподавател в New York University, Columbia University (1980-1981/American Council of Learned Societies); University of Oklahoma (1993-1994/Fulbright); University of Florida (2002, 2003/Higher Education Support Program). Съставител на 12 книги; автор на 2 книги и множество научни публикации в България и чужбина.Ръководител на медийни проекти; член на УС и представител на България в 7 проекта на програмата COST (International Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research на Европейския Съюз), Брюксел, Белгия (от 2001 г.); оценител на проекти в FP5, FP6, FP7 (от 2000 г.); член на редколегията на 4 научни издания в България и чужбина (Медиите на 21 век. http://www.newmedia21.eu – от 2011 г; Медии и обществени комуникации http://media-journal.info/  – от 2008 г.; Central European Journal of Communication. Official Journal of Polish Communication Association - от 2008 г.; Journal of Political Marketing. Haworth Political Press – от 2004 г.); Представител на България и член на Постоянния комитет по трансгранична телевизия към Съвета на Европа, Страсбург, Франция (2005-2008); Член на Съвета за електронни медии (2001-2008); автор на материали за медиите; сценарист, режисьор и ТВ продуцент (създател на ТВ състезание „Минута е много” – 1980-2011/излъчени 756 броя); носител на награди и отличия, член на СБЖ, European Communication Research Association, International Association of Mass Communication Research.  

e-mail: lraycheva@yahoo.com
 

 

 

Публикации:

Принтирай E-mail