Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 49/ Октомври 2021 г.
22 Октомври 2021 г., Петък

Отзиви

Принтирай E-mail

Софийският университет през погледа на социолога, преподавателя и студента

Брой 6 / Май 2010 г.
Медии и обществени комуникации

Доц. д-р Иванка Мавродиева

Резюме:

...Или за традициите и новото в академичния живот и комуникация в Софийския университет

Summary:

Традиции и нови образователни практики, нагласи и ценности на студентите от СУ „Св. Климент Охридски” са представени като резултат от проект на Научно- изследователския сектор на Софийския университет “Св. Климент Охридски” в отделна книга*. Тя е посветена на 120-годишнината на най-стария български университет, който съхранява добрия опит и се развива. Професор д-р Минка Златева е съставител и научен редактор на изданието, а колективът включва доцент д-р Венцислав Бондиков, студентите Силвена Тончева и Христо Дочев. А това е един добър пример за съвместна работа между преподаватели и студенти, за въвеждане в научните изследвания и публикуване на резултати от проекти.
В книгата е обхванат периодът от 50-те години на ХХ век до 2008 г. На кориците са представени първата и сегашната сграда на Алма Матер- символ на качествено висше образование, както и тържественото честване на юбилея на Университета. Има пропорционалност в снимковия материал, която допълнително конотира приемственост и развитие още преди да бъде отворена книгата. Снимките, подбрани грижливо от фонда на Музея на СУ и обособени в отделна кола, не просто визуализират представените резултати, те са една кратка, но красноречива презентация на историята на Софийския университет.
Съдържанието на книгата обхваща резултатите от 213 анкетни карти, реализирани от 53 студенти- анкетьори от България, Македония и Турция от Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ. Те са обособени в три части, представящи гледните точки, позиции и виждания на социолога , преподавателя и на двамаот студентите- анкетьори.
Интересен момент в книгата е представянето на събитията в Софийския университет, промяната в тях, създаването на нови факултети , научни звена и ритуали , а по този начин и осмислянето на академичността и чрез тържествените моменти.
Другият плюс на книгата са автентично предадените мнения на 90 преподаватели от Софийския университет за техни преподаватели, т.е. без носталгия и фаворизиране, без излишна патетика или украса са представени словесни портрети на големи учени и преподаватели от различни факултети на Университета.
Графичното оформление е в синхрон със замисъла и прави книгата четивна и интересна.
Това е успешно издание, което изпълнява функцията и на своеобразен ПР инструмент, и едновременно на кратък разказ за променящия се университет. Това е и размисъл за това ,какво се е случвало през годините, което е останало стойностно, какво търсят и откриват студентите през годините във висшето образование, в университетското обучение, в академичната комуникация. Това е и своеобразно „заснемане” на СУ днес, даващо отговор дали и доколко ценностите на родителите и предшествениците, на випуските преди тях съвпадат с тези на сегашните бакалаври и магистри, които получават дипломите си в Аулата в Ректората. И дали и доколко удовлетворението и пиететът към знанието днес присъстват в ценностните скали на младите и кое те ценят действително.

_________

* Минка Златева,Венцеслав Бондиков, Силвена Тончева , Христо Дочев. Студентите на Софийския университет – някога и сега. София : Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Факултет по журнлистика и масова комуникация, 96 с. , ISBN 978-954-8194-76-1

Цитат-формат (Suggested Bibliographic Citation):

Мавродиева, Иванка. Софийският университет през погледа на социолога, преподавателя и студента // Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС / "Алма комуникация". 2010, № 6. Available from: [www.media-journal.info]

 

дата на публикуване: 29.05.2010, Събота, 13:20
прочетена: 5200 пъти
Принтирай E-mail
Коментари 0 коментара

Име:

E-mail:

Коментар:


Въведи код: