Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 57/ Май 2024 г.
13 Юли 2024 г., Събота

Отзиви

Принтирай E-mail

Книга за бизнес благоденствие

Брой 6 / Май 2010 г.
Медии и обществени комуникации

Доц. д-р Милена Цветкова

Резюме:

Summary:

Любомир Стойков е от българските учени на 21-ви век със световна известност. Не само заради стабилната си международна медийна репутация, а и защото авторските му книги са притежание на най-големите световни библиотеки, сред които Конгресната библиотека на САЩ и Британската библиотека. Само един от световните онлайн каталози – WorldCat, днес предлага информация за 22 негови книги. При това трудовете му са градиращо активно и системно цитирани.
Новата книга на Любомир Стойков „Ефективна бизнес комуникация” носи по-висока добавена стойност от предходните или аналогичните на книжния пазар. Причината е в съдържащия се в нея личен професионален опит на автора – ключов журналист и водещ на специализирани телевизионни предавания, главен редактор на научни и популярни издания, най-търсеният експерт в сферата на модния бизнес, консултант по медийни и комуникационни събития, по корпоративна култура и елитнокултурни форуми, един от безспорните таланти в PR сектора, престижен учен и университетски преподавател. Фактът, че е познавач на целия спектър от корпоративни комуникационни дейности, се документира от споменатите в именния показалец на настоящата книга над 350 имена на фирми, марки, медии и личности.
Авторът гарантира надеждността на своите изследвания в сферата на бизнес комуникациите със солидна библиографска база от 145 цитирани източници. Подава на своя читател есенцията от знаменити и експертно оценени трудове на български и чужди специалисти, незаобиколими имена на световно известни автори, анализатори на ключови аспекти в бизнес общуването, организационните комуникации или комуникационния мениджмънт. Тук си съгласуват тезите или си сблъскват позициите автори като Джаклин Дънкъл, Питър Дракър, Джулиъс Фаст, Ролан Барт, Джийн Дейвис, Джоуъл Баумън, Майкъл льо Бьоф, Петер Ебелинг и др. Към публикациите на всеки от тях Любомир Стойков подхожда не просто интерпретативно, а научно приложно и откривателски.
Каква е алхимията на бизнес комуникацията? Ето тук е индивидуалният почерк на Любомир Стойков. Ето това прави настоящата книга пионерска в областта си. Съвременната икономизирана и меркантилизирана среда има нужда именно от дефиниране на носещите колони на резултатността (ключовата дума в тази книга) и победните финали в бизнеса. И най-накрая поне българският бизнесмен засега ги държи в ръцете си. При това тук са поднесени така, че като ги види, да се изненада как досега буквално са му избождали очите, а не ги е проумявал – във вид на четирите първоелемента на мирозданието: естественост, хуманизираност, школуваност и джентълменство.
„Ефективна бизнес комуникация” е нужната учебна книга. Защото и в момента има нещо във висшето образование и по бизнес, и по обществени комуникации, което се премълчава. В курсовете по традиционен мениджмънт аудиторията, по правило, се претоварва с информация, с теоретични рефлексии, самоцелни компилаторства и прочее далечна от реалността материя. Докато тук ни предстои да прочетем един университетски курс по природосъобразен мениджмънт на комуникациите.
Без да смущава с дидактизъм, монографията е златна мина за рационалния читател – изненадва с изобилие от проверени в личния опит и апробирани пред студентски аудитории казуси, правила и печеливши програми. Нещо повече – изложението съдържа ревниво пазени от мнозина експерти, а тук коректно споделени от професор Л. Стойков идеи и иначе скъпоструващи тайни. И най-скъпоструващите идеи в тази книга са здраво закопчани към теренни изпитания и реални казуси, към практиката на устойчивите и печеливши организации, където управлението стъпва не толкова върху математическото моделиране, колкото върху професионалния хъс, интуиция, късмет, лични контакти и желание за учене. Тук всичко е добро, всичко е претеглено и филтрирано – изчетено и изпитано, измислено и предписано е само “работещото знание”. Нещо повече. Всяка една глава слага акцент върху трудно откриващо се другаде секретно знание, което подстрекава четящия да го изпробва още утре.
Ще видим как в заключението на монографията си авторът дебатира с масовия предразсъдък, че технологията и уменията за перфектна комуникация в бизнеса не се научават от книги. Само че още тук бих си позволила да дам сигурност на всеки читател, че първо винаги е обяснението, а след него е упражнението, първи винаги са притчата или разказът, а едва на един следващ етап е пренасянето на поуките и съветите от тях в действителния живот, първи винаги е учителят със своите тайни, а едва след неговата намеса можем да открием и внедрителя на същите тези тайни в практиката.
Учителят в тази книга е и най-откровеният ни приятел в бизнеса. Защото Любомир Стойков с безлимитна честност ни изписва в стотици страници подробностите по най-важният въпрос и по най-непосилният за мнозинството теоретици и практици отговор – как стават нещата! Който познава маниера на изследователя Любомир Стойков, знае, че мисленето му се движи по най-верния алгоритъм: научи кой е насреща ти, какво иска и защо го прави и му разгадай технологията.
Веднъж узнал технологията, авторът ни повежда на експедиция из зоните, където деловите опити за печеливши отношения най-често „издишат”:
Неразгаданият потенциал на по-маргиналните, според някои, аспекти в бизнескомуникацията – бягството от общуването, хуморът в комуникацията и съобщаването на лоши новини.
Уникалният научен прочит на телефонната бизнескомуникация и, в частност, на мобилната телефонна комуникация.
Болезнено необходимите указания и стандарти за перфектна делова кореспонденция, за неотменната днес и в бъдеще e-mail кореспонденция и за SMS-канала за съобщаване, наречен тук от автора „аксесоар на тактичния бизнесмен”.
Колоритната проекция на комуникативната природа на облеклото върху резултатността в бизнес комуникацията: да слееш аргументирано материята с нейната аура, субстанцията с нейната опаковка е последното далновидно решение и доказателство за успешния холистичен подход на автора на този труд.
Любомир Стойков демонстрира тук и уникалните си диагностични способности. Вгледан в мистерията на човешките комуникации като в непрекъснато трансмутиращ организъм, разбулва грешките в „програмата” с хирургическа прецизност и им дава видимост. При базисните принципи на бизнес комуникацията, при вербалната и невербалната делова комуникация, при поведението на слушащия в контекста на всеки бизнес контакт, в етикета или протокола на деловия живот, от офис практиките на кореспонденцията до културата на бизнес дрехата – разкривайки грешките и аномалиите във всяка от тези територии, авторът полага основите на една нова научна дисциплина, която можем да наречем дефектология на комуникациите.
Обаче – ето още един плюс на тази книга: дава ни се недвусмислен урок, че е абсолютно нетипично за човека да се учи от грешките си, както ни внушава популярнато клише. Човекът не бива да допуска грешки! И затова му е нужен друг, който да го предупреди и да му спести грешките на предходните.
Любомир Стойков е признат виртуоз в онагледяването. Свидетелство за това са не само интегрираните в текста илюстрации, таблици и визуализираните в списъци, схеми или макети задължителни техники за перфектни бизнес комуникации. Показва ни като цяло как изглежда академичната книга, как получава оня интерфейс, който й осигурява дружелюбност към читателя без да прави компромиси с научната си репутация.
Тук ще видим майсторството как една хладна медия като книгата може да се изгради като ефективно комуникативна. Известно е, че изискванията за интратекстова комуникативност на научно-приложните издания са изключително високи. Интериорната обратна връзка се програмира от така наречения „научен апарат на изданието”, който тук е изпълнен в максималния си формат, тъй като включва трите групи задължителни елементи: отличителни елементи (изходни данни, сред които каталогизация в публикацията – CIP или пълното каталожно описание на книгата, предметни рубрики или ключови думи, издателско каре), справочно-търсещи елементи (заглавни данни, съдържание на български и английски език, жив колонтитул, два вида показалци и индекс за вътрекнижна интеракция), елементи, допълващи и поясняващи основния текст (уводна статия, предговор, заключение, резюме на английски език, бележки с позовавания и препратки в края на всяка глава, библиографски списък).
Показалците, например, задължителни за помощния апарат на една истинска научна книга, осигуряват лекота при информационното търсене в наситения с понятия, имена, факти и термини текстови корпус. Те служат за „търсачка” и осигуряват вътрекнижната (интериорната) обратната връзка между самия читател и всяка една от главите на изданието. В настоящата монография читателят разполага с две такива „търсачки” – с предметен и с именен показалец. Доколкото през последните 20 години и двата са рядкост в българския книгоиздателски репертоар, можем да признаем усърдието на автора Любомир Стойков да бъде насърчител на явлението „книга с инкорпорирана обратна връзка”.
Като негов читател изпитвам изключително удоволствие от „сблъсъка” с неговите текстове. Поради неговото сладкодумие и завидната му начетеност; поради умението му да бъде „ловец на точните думи” и да създава хармония между сериозност и хумор; поради изкуството му да сравнява – личности, теории, практики, стилове и култури. Но най-вече поради мисията му дори, когато пише, да преподава.
На мен лично, като редактор на пета негова книга, вече ми изнесе два урока. Първият е: Как на практика името ти започва да работи за теб? А вторият – Какъв е смисълът да затваряш знанията си в книги?
Не само в полето на политиката и бизнеса, а и в сферата на науката е валиден въпросът: Как на практика името ти започва да работи за теб? Отговорът ми дават именно учени като Любомир Стойков: когато пишеш достатъчно много и нужни книги. Още преди десет години, когато е едва на 45-годишна възраст, има издадена био-библиография за него (Къдрева, Силвия. Любомир Стойков: Био-библиогр. София, 2000. 228 с.). Факт, който по традиция се регистрира в живота само на уморени или прекратили изследователската си дейност личности. Но при Любомир Стойков посоченият факт е оправдан и от имиджмейкърска, и от строго библиографска позиция. Най-мащабната онлайн банка за сканирани книги и периодични издания Google Book в началото на 2010 г. открива името „Любомир Стойков” в 656 публикации. Можем да сме сигурни, че и в момента всичко, отпечатано с името Любомир Стойков, се дигитализира и мултиплицира в паметта на библиотечните фондове, в паметта на компютрите ни и из хард-диска на планетата. За да бъде четено. С което работата по една негова бъдеща персонална библиографска база данни, отчитаща както авторството му, така и всичко писано, казано, излъчено за него, ще бъде истинско интелектуално предизвикателство.
Има ли смисъл един преуспяващ учен и бизнесмен да пише книги? Има смисъл и даже е задължително. Ето оттук извличам и втория си урок. Беше ми известен един каприз на човешката психика – паметта на твореца се нуждае и от забравяне. За да е паметлив и все по-плодовит, творецът трябва да се самоосвободи, да облекчи паметта си от адресите, на които вече се е раздал, и да освободи капацитет за нови дарове. Но само бях чувала за това. Факт е, че напоследък всяка календарна година излиза нова книга с автор Любомир Стойков. Действително всяка завършена книга става генератор за освобождаване на мисъл и идеи за следваща книга. А и нали древните казват, че на големия човек сянката с течение на годините става все по-дълга.
Във финансовия сектор има едно понятие – „твърде голям, за да отпадне”. Любомир Стойков е твърде голям, за да не бъде четен. Защото в своите текстове формулира ценни глобални бизнес уроци в стила на неотдавна дефинираните от Европейската комисия „практики на превъзходство”.
И накрая нещо, което казвам като учен и университетски преподавател. Професор Любомир Стойков е еталон за джентълмен в науката и образованието – контраегоистично раздава своя ментален капитал на жадните и го прави с финес и ефект. Създава книги-библии, за които отдавна се твърди и ще се повтаря: чети това и ти е предостатъчно.
 __________
Стойков, Любомир. Ефективна бизнес комуникация. – София: УНСС / Алма комуникация, 2010, 372 стр.

Цитат-формат (Suggested Bibliographic Citation):

Цветкова, Милена. Книга за бизнес благоденствие // Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС / "Алма комуникация". 2010, № 6. Available from: [www.media-journal.info]

Контакт (Contact):

e-mail: tsvetkova_su@abv.bg

Тел./Fax +359 02 986 17 24; +359 02 9308394
 

дата на публикуване: 22.07.2010, Четвъртък, 11:39
прочетена: 9809 пъти
Принтирай E-mail
Коментари 1 коментара
дата на публикуване: 30.11.-1, 00:00
YMMD with that asnewr! TX Име: Loree Email: program_chair@iwls.org

Име:

E-mail:

Коментар:


Въведи код: