Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 56/ Февруари 2024 г.
19 Април 2024 г., Петък

Медии

Принтирай E-mail

Aктуална научна информация в списание „Инфраструктура & Комуникации”

Брой 11 / Октомври 2011 г.
Медии и обществени комуникации

Доц. д-р Иванка Мавродиева

Резюме:

Summary:

 

Списанието „Инфраструктура & Комуникации” още при пръв прочит насочва читателите към това, че то е интердисциплинарно. Съдържанието на вече четирите броя доказва, че действително в него могат да бъдат открити теоретични постановки и резултати от изследвания от различни научни области: търговия, логистика, масмедии, транспорт, сигурност, туризъм.
Научното списание се издава от факултета „Икономика на инфраструктурата” в УНСС. В редакционния съвет са утвърдени учени. Главен редактор е доц. д-р Цветан Кулевски, проф. д.ик.н. Христо Първанов е председател, доц. д-р Петко Тодоров е заместник-председател, членове са доц. д-р Йорданка Владимирова, доц. д-р Павел Димитров, доц. д-р Димитър Тадаръков, доц. д-р Виолета Бакалова и доц. д-р Димитър Димитров.
Списанието „Инфраструктура & Комуникации” е интересно не само като дизайн на корицата и като вътрешно оформление, но и като съдържание. Всеки брой има ясно изведена тематична насоченост. Например първият брой обединява материали в „Актуални проблеми на инфраструктурата и комуникациите”, вторият – „Икономически аспекти на инфраструктурата и комуникациите”, третият – „Нови изследвания на инфраструктурата и комуникациите”.
Първият брой представя редакционния съвет и отделни катедри, по същество това е информативно-имиджов въвеждащ брой и е резонно в него има информация освен за членовете на редакционния съвет и за катедрите, които преподавателите и учените представляват. Начинът за синтезирано огласяване на тази важна информация показва добра практика. Това компактно представяне на учени, катедри, специалности и факултети е и своеобразен академичен PR. Друг елемент на академичния PR е извеждането още в първия брой на визията и мисията на УНСС, като тази информация традиционно присъства и в следващите броеве на гърба на първата корица.
Още в първия брой са включени публикации, които задават параметрите не само за изградена издателска концепция и стратегия, но и за стандартите за оповестяване на съвременни научни знания и на резултати от изследвания при следване на високи критерии. В този брой в областта на комуникациите привлича читателския интерес публикацията на доц. Цветан Кулевски „Теоретични основи на публичния контакт”, в която е изведена позицията за „актуалният характер на връзките с обществеността като наука за публичния контакт”; в статията са изведени и самите функции на публичния контакт; представени са новаторски становища и термини, например „социарна реология”.
Списанието е отворено за автори и извън УНСС. В него има публикации и на чужди езици, публикуват учени от други държави и университети. Например във втори брой е поместена публикацията на доц. Наталья Логинова „Целеполагание государственной политики на рынке грузовых автотранспортных услуг”.
Интересен момент в списанието е включването на хабилитационни речи при първа хабилитация и на академични доклади (в трети брой). Това е уникална възможност академичната реторика да бъде „четена” и като научна публикация с оповестени новости и авторски постижения.
„Инфраструктура & Комуникации” съдържа публикации както на утвърдени имена в науката, така и на асистенти и докторанти, което показа едновременно традиции и отвореност не само за дебюти на млади учени и изследователи, но и за създаване на приемственост в науката.
Публикува се и информация за събития, например 20 години от създаването на катедра „Национална и регионална сигурност” и специалност „Икономика на отбраната и сигурността”. Съществува и територия на рецензиите.
Ето защо списанието (предстои да излезе пети брой) вече има не само тематични обособени броеве, но и рубрики и публикува материали при следване на стандартите на утвърдените академични жанрове.
 

Изданието в каталога на Националната библиография:
 
ИНФРАСТРУКТУРА & комуникации : Актуални проблеми на инфаструктурата и комуникациите : Научно списание на факултет Икономика на инфраструктурата - УНСС. - 1 (2010)- . - София : Факултет Икономика на инфраструктурата, 2010-

ISSN 1314-0930
338.49
316.454
COBISS.BG-ID 1125184740
 
 
 
Цитат-формат (Suggested Bibliographic Citation):
 
Мавродиева, Иванка. Aктуална научна информация в списание „Инфраструктура &   Комуникации” // Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС / "Алма комуникация". 2011, №10. Available from: [ www.media-journal.info ]
 

 

дата на публикуване: 19.10.2011, Сряда, 10:37
прочетена: 5731 пъти
Принтирай E-mail
Коментари 0 коментара

Име:

E-mail:

Коментар:


Въведи код: