Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 57/ Май 2024 г.
21 Май 2024 г., Вторник

Практикум

Принтирай E-mail

Женското себепредставяне във Facebook: стратегии и мотивация

Брой 14 / Септември 2012 г.
Медии и обществени комуникации

Елена Кирилова

Резюме:

The following research is about the women as active users of social media and mostly Facebook. The accent is on the way women represent themselves in the online environment, what is their image and what roles they play. The author also discovers the communication strategies of women online and the reasons about the differences between the real and digital profile of a woman. The research is about Facebook as a part of social media that become a huge part of the everyday life and change it.

Ключови думи: internet, social networks, social media, Facebook, female audience

Summary:

Широкото потребление на интернет през последните две десетилетия, достъпът до компютъра и разгръщането на комуникационния процес в дигиталното пространство измениха човешките представи за общуването. Физическият свят, познат отпреди навлизането на персоналните компютри в ежедневието, постепенно се пренесе под една или друга форма в световната мрежа. Измеренията на този свят излязоха отвъд чисто материалните му очертания, тъй като той успешно се проектира във виртуалния си еквивалент. Както медиите, така и човешките взаимоотношения намериха място в интернет, но под по-различна форма, загубила част от невербалните си характеристики. В лицето на онлайн комуникацията част от човечеството откри шанс да общува без ограниченията, които среща в реална обстановка. Бариери като срамежливостта, притеснения относно външния вид, говорни и други дефекти, придобиха съвсем различно значение в пространство, в което физическият Аз е само далечен детайл, продължение на дигиталния Аз. От друга страна, контактът между индивидите почти загуби невербалните детайли в общуването, което може да бъде отбелязано и като сериозен минус на онлайн комуникацията.

Развитието на всички тези процеси доведе до създаването на различни комуникационни платформи в рамките на световната мрежа. Първоначално човечеството прегърна идеята за чат програмите и общуването в реално време под прикритието на измислено име - никнейм. След това отново в сянката на анонимността се родиха онлайн форумите, в които личното мнение на потребителя зае централно място. Това обаче не беше достатъчно, за да задоволи човешките потребности от контакт с околните. Ето защо дори интимните, любовните отношения се проектираха в интернет. Появата на сайтовете за запознанство напълно преосмисли идеята на комуникационния акт в интернет, тъй като той придоби по-лични, а отчасти и сексуални характеристики. С годините търсенето на партньор в интернет се превърна в катализатор за създаването на нови познанства, както в дигиталния, така и в реалния свят. Отвъд тези взаимоотношения блоговете запълниха поредната празнина, породена от желанието за себеизява и ясно формулиране и изразяване на лична позиция.
С появата на уебсайта SixDegrees.com всички тези платформи се събраха в едно, благодарение на социалните мрежи. Тези нови пространства преобърнаха напълно идеята за акта на себепредставяне, като позволиха на потребителите да създават образи, лишени от недостатъци и допълнени от положителни характеристики. Именно в това се крие и една от основните сили на Facebook – социална платформа, която си спечели вниманието и времето на милиони интернет потребители от цял свят.
1.      Възникване и еволюция на социалните мрежи
 
Социалните мрежи предизвикват множество спорове по темата дали са полезни или не, но е факт, че световната им доминация продължава и то с пълна сила. От зараждането им в днешния им вид през 1997 г. със сайта SixDegrees.com, преминаването през редица имена, като MySpace и Friendster [1], до момента, в който много от тези платформи се специализираха, потенциалът на социалните мрежи се разгръща все повече. Facebook обаче промени идеята за този виртуален свят. Той се роди с идеята да обслужва интересите на университетското общество, но в крайна сметка достигна до потребителите от цял свят, за да се превърне в най-популярната социална мрежа на Земята. И той, както и останалите социални мрежи, се базира на технологията Web 2.0 [2], която позволява четенето и писането на несвързани данни и създаването на потребителски интерфейси. Руси Маринов разкрива от какво точно са следствие социалните мрежи. Според него появата му е следствие от няколко иновации - осигуряване на по-демократичния достъп на хората до нови, технологични идеи и до по-качествено съдържание, развиване и усъвършенстване на идеите за интерактивност и съответно интерактивни медии, концепцията за електронен хипертекст и подобряване технологичните характеристики на мрежите с изкуствен интелект.
Независимо от всичко това днес социалните мрежи са основно средство за комуникация. Това потвърждават и Жюстин Томс и Камелия Георгиева, според които социалните медии изискват използване на мобилни средства и уеб-базирани технологии с цел общуване в дигитална страна, което се трансформира в интерактивен диалог [3]. За да се случи това, всеки потребител, който се регистрира в сайт като Facebook създава свой профил, в който има възможност да споделя генерирано от него или от други съдържание, да представя себе си чрез тази информация, да комуникира, да се включва във виртуални общности. За рекламодателите сайтът предлага нови възможности за позициониране на рекламите пред голяма и добре таргетирана аудитория. Бизнесът също се възползва от възможностите на мрежата и създава специализирани брандирани страници, в които представя новите си продукти и услуги. В това пространство фирмите успяват по-лесно да достигнат до своите потребители и да получат обратна връзка. Между трите роли - индивидуален потребител, компания и рекламодател често има преливане, което не бива да бъде пренебрегвано, защото Facebook предлага множество възможности за развитие. Въпреки своите предимства, като улесняването на комуникацията на далечни разстояния, творчеството, обучението и липсата на нежелан спам, Facebook и има много недостатъци, които често биват пренебрегвани от потребители. По-невнимателните допускат в списъка с приятелите си непознати лица, които могат да им навредят. От друга страна, самата социална мрежа е изградена по такъв начин, че личните данни на потребителите не са достатъчно защитени и това предизвиква редица дискусии. От гледна точка на самата комуникация, трябва да отбележим липсата на физически контакт между комуникатора и реципиента, така че общуването не може да бъде категоризирано като пълноценно. Факт е обаче, че социалните мрежи са станали неделима част от живота на хората, ето защо е нужно подобни онлайн пространства да бъдат внимателно изследвани и проучвани, за да се избегнат нежеланите ефекти от тях.
 
2. Специфика и характеристика на женската аудитория в интернет
 
Facebook предлага няколко възможности за себепредставяне. Първата от тях е чрез фотографско съдържание - профилни снимки и други албуми. Според Джефри Хенкок и Каталина Тома [4] фотографиите притежават свойството иконичност, докато според Микеле Страно [5] те са функция на паметта. Профилната снимка е може би най-важният компонент от личния профил, ето защо на нея жените отделят огромно внимание.
            Себепредставянето в социалната мрежа може да бъде осъществено и чрез потребителските статуси и коментари. Те изразяват чрез текст мнението и мислите на потребителя, но същевременно могат да станат жертва и на автоцензура. Жените във Facebook представят себе и чрез публикуването на свое авторско съдържание и на такова, създадено от други хора. Чрез използването на линкове към музика, снимки, рисунки и видео съдържание, жените разкриват черти от характера си, вкусовете и предпочитанията си. Във Facebook се среща и т.нар. “компютърно опосредствана осезаемост”. Тя се свързва с изпращането на неща, свързани с осъществяването на физически контакт, който пък отсъства в социалните мрежи.
            Светът на Facebook предлага на жените възможности за влизане в различни роли. Драматургичният подход на Гофман може да бъде интерпретиран и в плана на тази платформа, тъй като “сцената”, на която потребителят “играе” може да е самата социална мрежа, докато пространството “зад кулисите”, т.е. в реалния свят остава само за най-близките. Интересен е и т.нар. “механизъм за наблюдение” [6], при който жените могат да видят кое в поведението им в мрежата се приема добре и кое не. Днес Facebook се е превърнал в истинска арена, в която се сблъскват и опознават множество личности, които преплитат своите роли и лица. Ето защо начинът, по който жените търсят изява и представят себе си в това пространство е особено интересен.
 
3.      Кратко представяне на изследването
 
За целта на настоящото изследване е направено проучване сред жени, регистрирани и използващи активно социалната мрежа Facebook. Резултатите са следствие от анализ на анкета, направена сред общо сто жени на възраст между 18 и 55 г. Изследването представя както общите изводи от анкетите, така и подробни статистики в две възрастови групи - жени между 18 и 35 г. и жени между 35 и 55 г. Всички те са от различни части на България, така че да се изгради цялостно впечатление за случващото се в цялата страна. Възрастовото разделение се налага поради възможностите за различия между вкусовете, очакванията и начина на представяне на потребителите в отделните възрасти. Идеята е да се направи разграничение между по-младите жени във Facebook и тези, които са на по-зряла възраст, но също присъстват в социалната мрежа и заемат важно място в нея. Резултатите от анкетите са допълнени и от лични наблюдения върху 100 профила на жени във Facebook. Благодарение на статуси, публикувани в личните профили на жените, както и на изводи, направени на база активността им в платформата, са очертани основните специфики и характеристики на съвременните жени, които са неделима част от света на социалните мрежи.
 
4.       Мотивация за регистрация и присъствие в социалната мрежа
 
През последните години освен, че се забелязва нарастване на броя на жените, регистрирани в социалните мрежи, личи и тенденцията голяма част от тези жени да се превръщат в активни потребители. От причините, които мотивират жените да търсят изява и присъствие във Facebook и подобните на него сайтове, се интересуват както маркетолози, така и рекламисти и психолози. Отговорът на този въпрос може да се окаже полезен както за бизнеса, така и за опознаването на модерната жена и на тази, влизаща в ролята на виртуалния човек.
В общ план изследването показва, че това, което най-много мотивира жените да се регистрират във Facebook, е желанието да комуникират с близките си приятели през сайта. В социалната мрежа се предлагат редица възможности за това - посредством писане на стената на личния профил, чрез чат или лични съобщения. Запитани кое от трите изброени средства предпочитат, респондентите са категорични в избора си. 54 на сто изтъкват като най-удобни за общуване с близки приятели личните съобщения. На второ място се нарежда чатът и комуникацията в реално време, която е предпочитана от 37% от анкетираните. Писането на стената остава най-малко желаното средство за контакт. Жените посочват като основно предимство на личните съобщения това, че не е нужно реципиентът да е онлайн, за да получи посланието им. Тези, които предпочитат чат програмата, са жените, които обичат моментната комуникация. Ниският интерес към писането на стената изразява по-скоро нежеланието на жените да разкриват пред всички нещата, които по принцип споделят в пространство, невидимо за цялата Facebook аудитория или поне за пълния им списък с “приятели”.
Втората причина, поради която жените се регистрират и ползват Facebook, е свързана отново с приятелите и по-точно със следенето на тяхната дейност в социалната мрежа. Непрестанният поток от информация и данни за потребителите в социалната мрежа е напълно достатъчен, за да задържи вниманието на 16% от жените, така че те да се превърнат в редовни посетители на Facebook. Същият брой жени търси в сайта преди всичко забавление. 15 на сто от анкетираните твърдят, че са се регистрирали, защото са търсили средство, чрез което да се разтоварват след работа или часове в университета. 12% признават, че са смятали и продължават да възприемат Facebook като място, в което могат да научат актуалните новини и събития. Едва 5% са тези, които са били мотивирани за регистрация от възможността да използват социалната мрежа за работа, но потвърждават, че и до днес откриват това приложение в сайта.
Съществува сериозна разлика между мотивите на младите и тези на по-възрастните жени да станат част от социалната мрежа. Докато 24 % от жените между 18 и 35 години търсят преди всичко комуникация с близки приятели, а по време на регистрацията си 20 на сто са търсили новини и събития, то при тези над 35 г. мотивите са други. При тях на първо място стои забавлението (22%), а на второ е посочено следенето на дейността на „приятелите” в мрежата. В останалите показатели не съществуват сериозни разлики, като изключим, че само 10% от младите потребители смятат забавлението за определящо.
Съществено несъответствие между двете групи се забелязва по отношение на броя пъти, в които потребителите посещават Facebook. Жените до 35 г. са доста по-активни и споделят, че влизат в социалната мрежа три или повече от три пъти дневно. Повече от половината, 54%, отделят повече от три пъти на ден внимание на случващото се в сайта, докато 12 на сто са тези, които влизат в мрежата веднъж на няколко дни. По-редките посещения на Facebook са характерни преди всичко за жените над 35 г. Едва 4% от тях споделят, че влизат три пъти дневно, а 18 на сто признават, че са онлайн в социалната мрежа поне два пъти на ден.
80% от респондентите твърдят, че използват персоналния си компютър или лаптоп, за да посещават Facebook, а останалите предпочитат по-често да отварят сайта през мобилните си телефони. При по-младите се забелязва малко по-сериозен интерес към т.нар. GSM-и и 24% от жените до 35 г. ги използват често за посещения в социалната мрежа. Разликата с броя на възрастните, ползващи мобилни телефони за влизане във Facebook е 8 процентни пункта.
 
5.      Себепредставяне чрез профилна снимка
 
Като основен компонент от потребителския профил, профилната снимка може да бъде определена като ключов елемент от стратегията за себепредставяне във Facebook. Внимателното анализиране на разбиранията на жените за тези фотографии и за следата, които снимките оставят в съзнанието на другите, може да разкрие детайли относно женската психология и управлението на впечатленията в социалната мрежа. Въпреки очакванията, че жените са по-суетни и държат много на външния си вид, резултатите от проучването не показват това. Днес стереотипите, които са обременявали често жените през последните десетилетия, изглежда не влияят толкова силно върху избора на профилна снимка при жените.
45 на сто от анкетираните споделят, че предпочитат да слагат картинка или снимка на пейзаж/предмет/друго. Единственото условие е изображението да им харесва и да допада на вкуса им. Т.е. почти половината от жените показват, че на преден план стоят техните предпочитания във визуален аспект. На втори план стоят снимките, на които жените задължително са усмихнати. 22% от респондентите смятат, че усмивката е начин да привлекат вниманието, както на женската, така и на мъжката аудитория в социалната мрежа. Този невербален сигнал кара жените потребители на Facebook да чувстват, че показват, по-забавната и лъчезарната си страна. Подобни разсъждения говорят, че както младите момичета, така и по-възрастните, се опитват да правят добро впечатление, което поставя фокуса върху добрия характер и позитивизма, а не върху чисто физически качества.
Снимките с красив фон се нареждат на трета позиция в класацията на жените. Голяма част от потребителите търсят фотографии, които да представят както тях, така и красивите места, на които те са били. Най-често това са фотографии от пътувания и екскурзии. Една трета от жените признават, че им се случва да обработват допълнително снимките си, за да акцентират върху цветовете на снимките си от пътешествия. Чрез тази намеса те се опитват да направят фотографиите още по-експресивни.
Желанието да изглеждат привлекателни е посочено от едва 8% от анкетираните. 7 на сто отбелязват, че когато подбират профилната си снимка, избират такава, на която са красиви. Фактът, че съвсем малък брой от всички жени са посочили тези отговори, показва, че според Facebook потребителите социалните стереотипи за красота са изтласкани встрани и не оказват чак толкова голямо влияние при избора на профилна снимка. Това може да се дължи и на факта, че интернет предлага виртуална комуникация, а не такава лице в лице, което предполага известна анонимност и възможност за манипулиране на образа. Жените могат да изберат как и в каква светлина да се представят, на коя своя черта да акцентират и дали изобщо да показват свои фотографии в социалната мрежа.
Интересен е фактът, че 93 на сто от анкетираните предпочитат снимки, на които са сами или такива с интересни изображения. Само 4% посочват, че при избора на профилна снимка, търсят такава, на която са с близък приятел или група приятели. 3 на сто пък са склонни да сложат снимка, на която са с партньора или съпруга си. Ясно се очертава тенденция на избягване на образ, асоцииран с приятелски връзки. Търси се един по-скоро личен, автономен образ, който се разграничава от социални групи и взаимоотношения с други лица. Това се дължи преди всичко на разбирането, че профилът се нарича личен и е трибуна на един единствен човек, т.е. жените възприемат профила си като нещо свое, като място за себеизява.
Само 2 процентни пункта е разликата между броя жени под и над 35 г., които предпочитат интересни картинки за профилна снимка. Именно такъв тип изображение е най-предпочитано и при младите (46%), и при по-възрастните (44%). Наблюденията на над сто произволни избрани профила потвърждават теорията, че голяма част от жените не поставят свои фотографии, но това се случва едва при 27 на сто. Разминаването показва разликата между вербално заявените представи за себепредставяне и тези, осъществени на практика. При по-възрастните жени по-често се наблюдава избор на снимка на домашен любимец, на цветя и красиви пейзажи. По-младите жени потребители на Facebook предпочитат картини и изображения, залагащи на хумора, сарказма и професионално заснетите пейзажи.
            Усмивката се явява вторият най-важен фактор при избора на профилна снимка за жените над 35 г. 34 на сто посочват, че за тях е задължително да са усмихнати и ведри на фотографията, с която се показват пред останалите потребители. При жените между 18 и 35 г. усмивката остава едва на трето място, като преди нея се нарежда факторът красота. При младите проличава по-силно обвързване със социалните стереотипи. Свидетелство за това е и четвъртият фактор за подбор на профилна снимка, който е привлекателност. Младите момичета желаят много повече от жените в по-зряла възраст да изградят образ на хубави и привлекателни потребители. Жените до 35-годишна възраст са по-склонни да се представят чрез физическите си данни, чрез лек или по-силен сексуален намек. По-зрелите жени отговарят в противоположната крайност. Нито един от респондентите между 35 и 55 г. не е посочил, че търси снимка, на която да изглежда красиво, а само шест на сто предпочитат фотографии, които ги показват като привлекателни.
            Профилните снимки не са единствените изображения, чрез които потребителите се представят визуално в социалната мрежа. Жените създават и цели албуми с фотографии. Почти 86% от жените имат средно по 5 такива албума в профилите си. Съществуват и крайности – част от потребителите предпочитат да не качват в мрежата никакви свои фотографии, докато в два от наблюдаваните профили има по над 20 фотографски албума. Това показва, че въпреки че мнозинството от жените са склонни да разкриват случващото се в личния им живот чрез снимки, някои прекаляват в споделянето на подобна информация, докато други пазят личното си пространство далеч от Facebook.
 
6.       Специфики на споделяното от жените съдържание
 
Себепредставянето във Facebook не се изразява единствено в създаването на профил, акцентиращ само върху профилната снимка. Има редица други елементи на социалната мрежа, които позволяват на жените да изявят себе си. Tакива са опциите за споделяне на други видове съдържание, което потребителите публикуват, за да разкрият настроението, мислите, идеите си. В общ план снимките отново са отбелязани като водещи в начините са себепредставяне. 33 на сто от жените предпочитат да показват фотографии и смятат, че това е най-добрият начин да разкрият себе си. 25% от респондентите признават, че най-често публикуват песни във Facebook. Според жените това е средството, чрез което лесно могат да изразят емоциите си, без да се налага да прибягват до вербални обяснения.
Своята позиция по важни обществени въпроси, жените разкриват, чрез споделяне на съдържание, свързано с информация за актуални събития и новини. 18 на сто твърдят, че предпочитат този подход при изразяването на позицията си. 3% от тези хора предлагат на своите потребители линкове към личните си блогове. Това показва, че във Facebook пространствототекстовото съдържание не е пренебрегвано, но е смятано за по-маловажно от снимките. Изображенията от групите в социалната мрежа също заемат ключово място в стратегията за себепредставяне при жените. 13% от анкетираните твърдят, че използват най-много снимки от подобни групи. За жените това е лесен начин да покажат отношение по даден проблем, особено когато става дума за човешки взаимоотношения и любов. В този случай говорим за по-емоционален подход към образа в социалната мрежа. На пето място в класацията за най-често използвани елементи за себепредставяне във Facebook стоят видеоклиповете, които не са обвързани с музикално съдържание. Макар че статистиките показват, че това, с което най-често се занимават жените в социалната мрежа, е гледането на видео, настоящото проучване разкрива, че жените не са толкова склонни да споделят клипове в платформата.
Активните жени, които посещават множество културни събития и споделят информация за тях във Facebook, са едва 4 на сто. Тенденцията в социалната мрежа не показва да има сериозен интерес към себепредставяне чрез харесвани събития. При жените над 35 г. този компонент отсъства напълно, докато при тези под отбелязаната възраст, събитията са важни само за 8 на сто.
Проучването показва, че почти половината от възрастните жени предпочитат да споделят предимно снимково съдържание (48%), а при младите ключово е споделянето на музика (41%). Снимките се нареждат на второ място при жените между 18 и 35 г. Песните са пренебрегвани от жените в другата възрастова група, като само 4% показват сериозен интерес към тях. Това показва, че по-младите предпочитат да бъдат по-емоционални и експресивни в мрежата. Те търсят начини да покажат чувствата си и според тях най-доброто средство за това е музиката.
Освен чрез музикалните си предпочитания, жените, без ограничение във възрастта, изразяват мислите и чувствата си, чрез статуси. Непряката комуникация позволява на потребителите да са по-освободени, но от друга страна, споделяното текстово съдържание достига до целия им списък с приятели. Съществува опция за ограничаване на това за кого да бъдат достъпни отделните елементи на профила, но тя рядко бива използвана.
Когато говорим за генерирането на статуси във Facebook, трябва да отбележим и от какви емоции са продиктувани най-често те. Повече от половината жени (51%) твърдят, че пишат статуси, когато се чувстват много щастливи. Те смятат, че социалната мрежа е мястото, на което могат да споделят радостта си с повече хора и „заразят” останалите потребители с добро настроение. 21 на сто попадат в другата крайност. Техните статуси най-често са продиктувани от гняв. Тези потребители разбират Facebook като своеобразен отдушник на своите проблеми. Когато са ядосани, тези жени предпочитат да излеят емоциите си в мрежата, отколкото върху близките си хора.
Някои смятат, че могат открито да се възмущават от случващото се около тях. Пример за това е статусът: „Послеписче от едни нагли хора, които вече 2 месеца обстрелват личната ми поща с непоискани търговски съобщения. "Моля, не ни спамвайте" е любимата ми фраза от писателския им шедьовър :)))”. Към посочения статус е прикрепено и изображение, показващо от какво точно се възмущава потребителят. От друга страна, друга жена, под 35 г. предпочита позитивните послания и публикува: „Да бъдем малко по-весели :))”. В трети от разглежданите профили, жена в същата възрастова група споделя чрез статус преживяванията си по време на пътуване: „Най-сетне у дома след една страхотна седмица в Сърбия, в красивия Белград! Сърбите са най-гостоприемните хора на света!”.
19 на сто от анкетираните твърдят, че споделят статуси, когато са разочаровани, а 9%, когато са нещастни. Оказва се, че жените умело балансират между споделянето на позитивното и негативното в социалната мрежа. Разликата в резултатите на двата вида послания е само два процентни пункта в полза на позитивните текстове. Нито една от жените на възраст между 35 и 55 г. не отбелязва, че не пише Facebook статуси, когато е нещастна, но предава лошите си чувства, песимизма и отчаянието си, открито, в моментите, в които се определя като ядосана или разочарована.
 
7.       Списъкът с приятели и неговото значение за жените
 
Базата с абонати, която всеки потребител на Facebook си прави, позната още като списък с приятели, има ключово значение за начина, по който жените възприемат виртуалните взаимоотношения. В графата с условно наречените „приятели” могат да влязат както роднини и близки, така и далечни познати, непознати, профили на организации и други. Приемането на някого в списъка предполага известно доверие, тъй като чрез добавянето на нов човек в своя профил, човек се съгласява по един или друг начин да му даде достъп до личните си данни и информацията, която публикува. Ето защо е от ключово значение дали жените са склонни да приемат повече близки приятели или откликват на покани за „приятелство” от непознати за тях лица.
Както споменахме и в глава II, мерките за сигурност във Facebook са проблем, който трябва да занимава всички потребители. Повечето жени не чувстват профилите си в социалната мрежа достатъчно защитени. Поради тази причина 77% на сто от тях предпочитат да не приемат непознати в списъка си с приятели. Изследването показва, че потребителките над 35-годишна възраст са доста по-склонни да се съгласят на „приятелство” с човек, когото не познават. 28% от тях признават, че във Facebook наистина се сприятеляват с хора, които никога не са виждали. За сравнение едва 18% от жените между 18 и 35 г. са склонни да правят същото. По-младите жени признават, че го правят, тъй като им е интересно да опознават нови хора. Това споделят 88,9% от тях, докато останалите 11,1% приемат непознати, защото търсят повече контакти в мрежата. При жените над 35 г. желаещите да общуват с повече хора във Facebook надделява при 36 на сто.
Все пак значителен брой от респондентите са категорични, че не добавят непознати в списъка си с приятели и не смятат, че са склонни да го правят. Основната причина за отказа им според 80% от тях е нежеланието да допускат външни лица до личната си информация. 14 на сто признават, че се страхуват да не попаднат на неподходящи хора в мрежата. Тези опасения не звучат нелогично, при условие, че интернет е пространство, населявано от всякакви хора. Особено внимание трябва да се отделя не само на детската аудитория, но и всеки абонат трябва да подхожда с известна доза подозрение по отношение на новите покани за приятелство. Жените твърдят, че най-големите им опасения са свързани с психически и физически тормоз, а едва на следващите места се нареждат измамите и страховете от кражба в случаите, че са оповестили в мрежата, че не са си у дома и всичките им абонати могат да видят това. Едва 2 от 50-те жени между 18 и 35 г. заявяват, че не допускат непознати до личния си профил, защото смятат, че вече имат достатъчно приятели в социалната мрежа. Този отговор са посочили и 25 на сто от жените от по-високата възрастова група. При тях също надделяват страховете от достъп до лична информация. Такова твърдение са направили 75% от анкетираните.
Списъкът с приятели във Facebook може да играе и съвсем различна роля, когато потребителя представя себе си чрез връзките, приятелствата и познанствата си. Това е характерно за личности, които се отъждествяват с влиянието, властта и известността на своите познати. В социалната мрежа този подход се изразява в предлагането на покани за приятелство на известни личности и съзнателното търсене на виртуална близост с тях. В други случаи жените предпочитат да се представят чрез снимки с популярни лица. Подобна техника за себепредставяне използват предимно по-младите потребители. От разгледаните 100 лични профила във Facebook в 17 от тях се срещат снимки с известни личности. В 15 от случаите фотографиите принадлежат на лица под 35 годишна възраст. Снимките, които те са избрали да направят публични в социалната мрежа, са с хора, свързани с театъра, музиката, радиото и телевизията в България. Такива са снимките с актьора Калин Врачански,  певицата Рут Колева и с журналиста Димитър Павлов. В две от фотографиите са заснети известни лица от чужбина - членове на метъл групите Behemoth и Lacuna Coil.
В други случаи жените целят сами да се представят като популярни или като такива с множество познанства. В такива ситуации се наблюдават списъци с приятели, наброяващи повече от 1000 и дори 2000 души. От 100-те разгледани профила, 10 включват 1000 или повече виртуални приятелства, като всички те принадлежат на жени до 35 г. Това показва, че по-възрастните потребители на Facebook по-скоро не са склонни да търсят себеизява чрез контактите си с множество лица. При тях се наблюдава точно обратният процес - по-малък брой приятелства, които често включват най-близките хора (семейство и приятели). Резултатите от анкетата потвърждават тази теория, като разкриват, че 100% от респондентите между 35 и 55 г. твърдят, че за тях не е важно да имат много “приятели” във Facebook. При по-младата възрастова група резултатите също са в полза на нежеланието за безкраен лист с абонати. Това посочват 94% от анкетираните. Останалите 6% смятат, че за техния образ в социалните мрежи е добре да имат повече “приятели” във Facebook. Посоченият списък, като дескриптор на Аз-концепцията, се явява изключително важен показател за поведението на жените в социалните мрежи. Той показва, че в съвременното общество продължава да битува схващането, че връзките са изключително важни и дори във виртуалното пространство хората търсят начини да се отъждествят с повече познанства, хора с влияние и висок статус в обществото.
Тези тенденции се изразяват и в честото и съзнателно търсене на приятели и познати във Facebook. За целта в сайта има специална търсачка, както и предложения, направени от самата система. 84 на сто от жените признават, че не търсят често хора, които да добавят в списъка си с приятели. Този брой е значително по-голям сред по-възрастните жени, тъй като 90% от тях твърдят, че не искат и не търсят нарочно познанства и дигитална връзка във Facebook. Жените под 35 г. са по-склонни да правят това и 22 на сто от тях редовно използват търсачката, за да търсят “приятелства”.
Получените резултати показват, че в съвременния свят списъкът с “приятели” във Facebook е ключ към разбиране на женската психология, който може да помогне за по-ясното разбиране и тълкуване на тенденциите и явленията във виртуалното себепредставяне на нежния пол.
           
8.       Желаният от жените Facebook образ
 
            Отвъд опасенията на човечеството, че Facebook превзема човешкото съзнание и се превръща в съвременен вид дигитален наркотик, само 3% от анкетираните определят личния си профил като „много важен” за тях. 49 на сто, което означава почти половината респонденти, наричат профила си важен, а 48% смятат, че не трябва да му приписват подобни свойства и не го считат за важен. Изследването показва, че се постига известен баланс от гледна точка на опасенията за пристрастяване към виртуалния живот и проектирането на хората в мрежата. 
            Профилът има по-голяма стойност за по-младите жени. 72% от тях го определят като важен, а 6% за много важен. Сред жените над 35 г. нито една не е посочила, че разглежда профила си като много важен, което показва, че с възрастта спада и интересът към създаването на специален образ в мрежата. Колкото по-възрастна е жената, толкова по-малко значение отдава на профила си. Това се дължи и на факта, че често пъти жените в тази възрастова група вече са създали семейство, имат деца, някои и кариера. В групата на по-младите жени една голяма част все още се стремят към постигането на тези три неща. В този смисъл Facebook може да се превърне в място, в което младите търсят партньор, нови приятелства, дори работа. Жените до 35 г. възприемат социалната мрежа по-скоро като място, предлагащо им нови възможности, не толкова като средство за забавление. Резултатите от изследването показват, че 30% от по-младите жени комуникират основно с мъже във Facebook, докато при жените над 35 г. този дял е едва 18%. Въпреки това 76 на сто от анкетираните посочват, че общуват предимно с жени и то с близки приятелки и такива, които живеят в чужбина.
            Значението на връзките в социалните мрежи днес придобива съвсем различен смисъл, тъй като чрез Facebook те биват онагледявани. Освен прибавянето на човек в списъка с „приятели”, потребителят има възможността да добави хора в списък с роднини и да определи семейното си положение. Освен това той може да посочи с кого е обвързан, от колко време и на коя дата двойката празнува своята годишнина. За 51% от анкетираните това са ненужни подробности, които не би трябвало да намират място в личния профил. Повече половината жени твърдят, че искат да запазят личното си пространство, любовта и интимните си взаимоотношения единствено за себе си. Ето защо те избират да не ги правят публични в социалната мрежа. 49% от жените са на противоположното мнение и посочват, че е важно да обявят интимната си връзка във Facebook. Основните причини, които посочват, са, че желаят да споделят радостта си с околните, че по този начин смятат, че могат да затвърдят връзката си, както и че не искат други необвързани мъже да ги търсят с цел връзка в социалната мрежа. Данните показват, че освен арена за непрестанни контакти, Facebook е взел отчасти функциите на модерните преди време сайтове за запознанства. В този аспект неговото предимство е, че хората публикуват по-често информация за себе си, актуализират я почти непрестанно и често публикуват истинна информация за себе си и снимки.
            Статусът, определящ връзката, или т.нар. “relationship status” е от по-голямо значение за жените над 35 г. Те са по-склонни да посочат дали имат партньор в живота или са сами. По-младите са и значително по-внимателни при боравенето с личната си информация и 74 на сто не искат и не споделят дали са обвързани или не. Анализът на сто произволни Facebook профила на жени потвърждава тази тенденция. 85% от потребителите над 35 г. посочват дали са обвързани, а повече от половината от тези жени отбелязват и с кого точно. Жените във възрастовата група 18-35 г. също споделят честосвоя “relationship status”, но не колкото тези в другата. Ако говорим в цифри, това са 64% от жените.
            Особено внимание трябва да се обърне на образа, който жените искат да си създадат в социалната мрежа. Най-голям брой, 28% от жените, твърдят, че искат да създават впечатление на забавни личности, което постигат чрез публикуване на връзки към весели видеоклипове или смешни изображения. На трето място остават статусите, в които използват чувството си за хумор. 23 на сто се стремят към образа на човек с вкус. За да се създаде подобен профил, според жените е нужна комбинация от фактори, включващи красиви снимки, грамотно написано и смислено текстово съдържание (бележки, коментари и статуси), както и линкове към хубава музика. Същият процент респонденти твърдят, че искат да изглеждат интелигентни в очите на другите Facebook потребители. Това най-често са жените, които споделят съдържание, свързано с актуалните новини и събития и тези, които посещават културни събития и „говорят” за тях в социалната мрежа.
            14 на сто от жените искат да бъдат интересни Facebook потребители. Само 6% държат профилът им да акцентира върху тяхната привлекателност, а 2% - на красотата. 4 на сто не се интересуват от образа си в социалната мрежа и се представят като непукисти. Резултатите от анкетата показват, че мнозинството от респондентите във Facebook не показват интерес към образ, фокусиран върху сексуалността и флирта. Дори понятието „красота” бива изтласкано встрани за сметка на други позитивни черти.
            По отношение на разбиранията за личния профил и образа, при жените в двете дефинирани възрастови групи се срещат известни сходства. Най-желаните образи при потребителите над 35 г. са: човек с вкус (34%), забавна (30%) и интелигентна (14%). При по-младите жените в челните редици стоят: интересна (34%), забавна (26%) и интелигентна (14%). Вторият и третият мечтан образ във Facebook напълно се застъпват, а количествените данни почти се покриват. По-интересното е, че нито една жена в групата 35-55 г. не посочва, че се стреми към образ, показващ я като красива, т.е. в този план държат да се себепредставят най-вече по-младите потребители на социалната мрежа. При съвсем малка част (4%) от по-възрастните жени могат да бъдат открити провокативни снимки и изображения в личните им профили, докато при младите по-ясно се вижда желанието да правят впечатление чрез фотографии, акцентиращи върху сексуалния контекст. Това личи при 22 на сто от профилите. 
            Съществува възможност коментарите и публикациите, които жените получават от другите Facebook потребители, да са негативни. Това може да доведе до срив във вече създадения имидж. 93% от всички анкетирани твърдят, че подобна опасност не ги плаши и не са склонни да изтриват обиждащото ги съдържание, налагайки своеобразна цензура. 7 на сто обаче бранят открито образа си в социалната мрежа и се стремят към съвършенство. Въпросното явление е по-често срещано при жените във възрастова група 18-35 г. Резултатите потвърждават, че потребителите над 35-годишна възраст не се интересуват живо от личните си профили и от лицето, с което се представят в социалната мрежа.
            56 на сто от жените приемат Facebook като средството, чрез което могат да разкрият неща, които не споделят открито с хората. 35% смятат, че в социалната мрежа могат да покажат истинското си Аз, докато 9% твърдят, че това е мястото, в което могат да си позволят да влязат в съвсем различна роля от тази, с която се представят в реалния свят. Резултатите разкриват, че социалната мрежа е разбирана от жените като своеобразно лично пространство, което отговаря на нуждите им да говорят по определени теми. Facebook е платформата, която позволява преодоляването на вербалните бариери, характерни за физическия свят. За голям процент от жените той е просто възможност за алтернативно изразяване на себе си, без да се търси определена роля или образ. В този смисъл можем да определим социалната мрежа като пространство, в което жените проектират по интересен начин себе си, като акцентират върху положителните си страни и своя позитивизъм. 
            Все пак трябва да бъде подчертано, че търсеният образ е позитивен, като 42 на сто от потребителите са склонни да обработват снимките си, за да правят по-добро впечатление в мрежата. Тук говорим и за фотографии, на които жените не присъстват. Анкетата показва, че жените, потребители на Facebook, търсят начини да разнообразят и украсят образа си не само чрез снимки, но и чрез съдържание, свързано с литература. 11% от тях споделят, че обичат да коментират в социалната мрежа книгите, които четат и филмите, които гледат, дори препоръчват на „приятелите си” стойностни четива и кинопродукции. Това подсказва, че известна част от жените се опитват да привличат вниманието не само чрез визуални средства, но и като показват себе си в светлината на изкуството и културата. Наблюдението показва, че 58% от жените споделят любими цитати от книги или крилати фрази, чрез които изразяват себе си.
 
9.       Значението на Facebook за самочувствието на жените
 
            Освен като сцена, на която показват себе си, жените приемат Facebook и като място, на което могат да повишат самочувствието си. 71% от респондентите смятат, че социалната мрежа може да им донесе повече от познанства и комуникация с различни хора, защото позволява и изява в изцяло положителна светлина. Останалите потребители лесно откликват на този идеализиран образ и ако симпатизират на жената, са готови да я поощрят чрез коментарите си и „харесване” на нейните снимки и публикации. Анкетираните признават, че наистина приемат тези две средства за одобрение като „виртуални аплодисменти” и отбелязват, че те ги карат да се чувстват изключително приятно.
            98 на сто от респондентите твърдят, че положителните коментари, харесванията и публикациите върху „стените” им носят позитивни емоции. Едва два процента не се интересуват от това колко „аплодирани” са от останалите. В този смисъл Facebook е място, което обгрижва добре женското самочувствие. Над 90% от жените се радват, когато открият, че имат нови известия и съобщения в социалната мрежа и често нямат търпение да видят кой и за какво ги е търсил. Оказва се, че, ако известията и съобщенията, са свързани с някоя група или тема, която не интересува жените, те се чувстват разочаровани. Това твърдят 66% от анкетираните. Тази тенденция показва, че опасенията, че Facebook влияе върху психиката и самооценката, така че се достигат нива на пристрастяване, не са съвсем напразни.
            Разкриването на тези процеси подсказва, че влиянието на социалните мрежи трябва да бъде изследвано както от специалисти, изучаващи подобни сайтове, така и от хора, занимаващи се с психология и социална психология. Подробните изследвания могат да покажат доколко и как социалните мрежи оказват влияние върху подсъзнателните решения и мисли на човека.
 
            В общ план изследването показва, че жените във Facebook не са толкова силно повлияни от социалните стереотипи и само при известна част от по-младите се наблюдава съзнателно желание за представяне чрез привлекателността и красотата. Жените, потребители на Facebook, са мотивирани да посещават социалната мрежа, за да комуникират с близки приятели, да следят какво правят техните познати, както и да се забавляват. Попадащите във възрастовата група 18-35 г. посещават по-често платформата и са значително по-активни. От гледна точка на профилната снимка се забелязват няколко тенденции. На първо място, 93% от анкетираните подбират снимки, на които са сами. Противно на очакванията най-голям процент от жените предпочитат фотографии на пейзажи или предмети, както и рисунки и колажи. На второ място по предпочитания се нареждат снимките, на които жените са усмихнати, а едва на трето, такива, които ги показват като привлекателни. 86 на сто са качили средно по пет албума със снимки в личните си профили, а част от потребителите предпочитат да се себепредставят чрез фотографиите си с популярни лица или чрез множеството си „приятелства” в социалната мрежа. Снимките са и най-споделяното от жените съдържание във Facebook. След тях се нареждат музикалните песни и линковете към актуални събития и новини. Всичко това показва, че мрежата в момента е пространство не само за поддържане на взаимоотношенията с различни хора, но и източник на информация.
            Относно споделяното от жените съдържание в социалните мрежи, можем да кажем, че настроението играе особена роля. Жените са най-активни във Facebook в моментите, в които се чувстват щастливи, но част от информацията, която публикуват е продиктувана от емоции като гняв и разочарование. Изследването показва, че личният профил има много по-голямо значение за младите жени. В социалната мрежа потребителите могат да се превъплътят в различни роли. Анкетираните споделят, че най-желаните от тях образи са на човек с вкус, на интелигентна и на интересна жена. Всъщност 56% от респондентите определят Facebook като мястото, на което могат да разкрият неща, които биха могли да споделят открито в мрежата.
            Резултатите сочат, че в съвременния свят българката също се позиционира в социалната мрежа. Тя търси начини да изяви себе си преди всичко в положителна светлина, като за нея не е от основно значение акцентът върху сексуалното. Положителна е тенденцията множество жени да търсят образа на интелигентната независима жена, която стъпва встрани от приетите в обществото образи на жената домакиня или тази, възприемана единствено като сексуален обект. Макар и малка част от жените, търсят образ, акцентиращ върху изкуството и културата.
 
Бележки:
 
[1] Danah M. Boyd, Nicole Ellison, “Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship”, in Journal of Computer-Mediated Communication 13, (Michigan: Michigan State University, 2008), 210-215.
 
[2] Руси Маринов, “Интерактивни комуникации - стратегии и знание”, http://ebox.nbu.bg/ (интернет; достъп: 15.04.2012).
 
[3] Жюстин Томс и Камелия Георгиева, Инструменти за социални мрежи. Маркетинг в епохата на Web 2.0. (С: Ciela, 2011), 14.
 
[4] Jeffrey T. Hancock & Catalina L.Toma,  “Putting Your Best Face Forward: The Accuracy of Online Dating Photographs”,  Journal of Communication 59 (January 2009): 371.
 
[5] Michele M.Strano, User Descriptions and Interpretations of Self-Presentation through Facebook Profile Images”,http://www.cyberpsychology.eu/ (интернет; достъп: 09.06.2012).
 
[6] Sasan Zarghooni, “A Study of Self-Presentation in Light of Facebook”, http://folk.uio.no/ (интернет, достъп: 12.06.2012).
_____________ 

* Статията е част от бакалавърска теза на тема „Специфика и характеристикa на женската аудитория в интернет. Анализ на себепредставянето във Фейсбук” с научен ръководител гл. ас. д-р Стела Константинова

Цитат-формат (Suggested Bibliographic Citation):

 

 

 
Кирилова, Елена. Женското себепредставяне във Facebook: стратегии и мотивация  // Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС / "Алма комуникация". 2012, № 14. Available from: [ www.media-journal.info ]
 
Контакт (Contact):  elena.valterova@gmail.com
дата на публикуване: 04.11.2012, Неделя, 16:34
прочетена: 18359 пъти
Принтирай E-mail
Коментари 0 коментара

Име:

E-mail:

Коментар:


Въведи код: