Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 49/ Октомври 2021 г.
22 Октомври 2021 г., Петък

Отзиви

Принтирай E-mail

Пъблик рилейшънс, журналистика и медии в глобалния свят

Брой 14 / Септември 2012 г.
Медии и обществени комуникации

Доц. д-р Дияна Петкова

Резюме:

Summary:

 

Сборникът „Пъблик рилейшънс, журналистика и медии в глобалния свят” * е посветен на юбилея на проф. д-р Минка Златева, дългогодишен преподавател във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски” и бивш ръководител на Катедрата на ЮНЕСКО „ Комуникация и връзки с обществеността”. Проф. Златева се откроява като един от видните съвременни специалисти в областта на журналистиката, връзките с обществеността и медийната педагогика. Тя е автор на 12 лекционни курса и три монографии, съставител е на 17 научни сборника по проблемите на публичната комуникацияс широко международно участие. Чела е лекции в 8 български и 13 чуждестранни университета Специализирала е в Германия, Русия и Великобритания.Публикувала е статии и изследвания в десетки международни научни издания на няколко континента – Европа, Азия и САЩ.
Сборникът „Пъблик рилейшънс, журналистика и медии в глобалния свят” продължава десетилетната научна, преподавателска и изследователска дейност на проф. Минка Златева в сферата на публичната комуникация. Негови съставители и научни редактори са представители на Инициативния комитет за честването на юбилея на проф. Златева с председател проф. д-р Любомир Стойков. Всички те – доц. д-р Соня Алексиева, д-р Наталия Начева и д-р Мария Николова - са и нейни бивши студенти . В сборника са поместени статии на 34 учени, преподаватели по публична комуникация, ПР специалисти и журналисти от Албания, Австрия, Германия, Литва, Русия, САЩ, Словения, Тайланд и Швеция, както и на представители на 6 български университета – Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Нов български университет, Университета за национално и световно стопанство, Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, Русенския университет „Ангел Кънчев” и Бургаския свободен университет.
            Сборникът е разделен на шест основни части, в които са обособени основните тематични акценти.
          В част първа са представени анализи на актуалните проблеми на съвременната комуникационна наукар между които са взаимовръзката между медиите и манипулацията, ролята на общественото доверие като основен капитал на медийната организация, както и съвременните предизвикателства към професията журналист. Втората част се фокусира върху сферата на пъблик рилейшънс и взаимоотношенията му с журналистите от медиите в ерата на глобализацията. Тук са представени и статиите на едни от най-големите специалисти по комуникация и ПР в съвременността като проф. д-р Гюнтер Бентеле и проф. д-р Барбара Бернс. В третия раздел на преден план излиза взаимната обособеност на политика, медиите и ПР. Тук са включени и изследванията на проф. д-р Роланд Буркарт от Виенския университет заедно д-р Ута Русман, както и на проф. Евгений Пашенцев от Московския държавен университет „М.В. Ломоносов”.
        Следващата, четвърта част проследява съвременното развитие на дигиталните медии, на онлайн журналистиката и пъблик рилейшънс. Изграждането на онлайн репутацията, основните тенденции в еволюцията на онлайн вестниците и моделирането на постмодерното общество чрез онлайн комуникацията се очертават като основни проблемни полета в този раздел. В последните   две части на сборника- пета и шеста- вниманието е насочено към българския медиен и пъблик рилейшънс дискурс, както и към някои конкретни комуникациони практики в България и чужбина.
         Накрая книгата включва и документация на забележителния труд на проф. Златевачрез избрани нейни публикации през периода 1996-2011 г., както и снимки от нейния личен архив, представящи важни моменти от научната и изследователската й дейност във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Катедрата на ЮНЕСКО „Комуникация и връзки с обществеността” и Българското дружество по връзки с обществеността.
Сборникът е не само достойно   продължение на значимото дело на проф. Минка Златева. Той поставя на дискусия и някои от най-актуалните проблеми и конфликтни зони в областта на журналистиката, медиите и връзките с обществеността.
Изданието е предназначено за учени, университетски преподаватели, експерти по връзки с обществеността, журналисти и студенти в областта на комуникацията, пъблик рилейшънс,журналистиката, интеркултурната комуникация, психологията, социологията и етиката. В историята на ФЖМК на СУ той е вторият по ред юбилеен сборник след “VivaVox”,посветен през 2008 г. на проф. д-р Веселин Димитров .
Несъмнено юбилейният сборник в чест на проф. д-р Минка Златева представлява забележителен резултат от колективните усилия на едни от най-добрите както български, така и чуждестранни   специалисти по комуникация в съвременността.Всички те са работили плодотворно с нея през последните десетилетия и ,както пишат в предговора си съставителите на сборника,чрез искрената си професионална подкрепа на юбилейното издание   са съградили   „мостове към признанието” й като     „изследовател и учен с доказано професионално име у нас и в чужбиа”.
 

___________

 

* Пъблик рилейшънс, журналистика и медии в глобалния свят. Юбилеен сборник в чест на проф. д-р Минка Златева, София: СУ, ФЖМК, 2012
   

 

дата на публикуване: 05.12.2012, Сряда, 19:20
прочетена: 6169 пъти
Принтирай E-mail
Коментари 0 коментара

Име:

E-mail:

Коментар:


Въведи код: