Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 51/ Юни 2022 г.
09 Август 2022 г., Вторник

Отзиви

Принтирай E-mail

Интердисциплинарно изследване върху езика на политическата коректност и речта на омразата

Брой 30 / Януари 2017 г.
Медии и обществени комуникации

Доц. д-р Теодора Петрова

Резюме:

Summary:

 

 
Отскоро на книжния пазар се появи едно заглавие, което предизвиква интереса на читателите с назоваването на любопитни и актуални явления в медийната среда – книгата на изд. „Просвета“ „Двойственият език в медиите: езикът на политическата коректност vs езика на омразата“ *.
Книгата на доц.д.н. Андреана Ефтимова е сериозно изследване, което обобщава научната й дейност през последните поне десет години. Монографията представлява обемно изследване на български медии по отношение на езика на политическата коректност и езика на омразата. Темата е актуална и напоследък интензивно занимава изследователите в три области – езиковеди и изобщо филолози, журналисти и медийни изследователи и изследователи от социалните и политическите науки, а този интердисциплинарен интерес подчертава нейната значимост и провокативност.
Представеното изследване поставя акцента върху разликите между евфемистичнитеидисфемистичните номинациии тяхната контекстова детерминираност, което добавя нови аспекти към разглеждането на проблема. Заслугата на доц. Ефтимова е и в представените класификации и направения обстоен обзор на понятия и съществуващи теории, свързани с употребата на езика на политическата коректност. Ще отворя една скоба – днес говорим за случаи на език на политическа коректност и тогава, когато жертвите и медиите мълчат в името на толерантността, какъвто бе случаят при катедралата в Кьолн. Ще отбележа още, че достойнство на труда е ясно детерминираното значение на понятията „език на политическата коректност“ и „език на омразата”.
Интересен за мен е и погледът на изследователката върху думите табу в публичното общуване и тяхното използване или подмяната им в медиите. Ново и приносно е и проучването в такъв мащаб на етнонимите, политическите евфемизми и езика на лъжата в българските медии. Досега имаше отделни публикации по темата. Наистина сред заслугите на авторката е събирането, обработката и класифицирането на огромния обем единици, които тя изследва в своя труд.

 

Не може да не се отбележи, че тази книга е респектираща с направеното изследване, обобщаване на теории и дълбоко познаване на материята. Тя би представлявала интерес и за изследователи в областта на хуманитарните, социалните, правните и политическите науки, за специалисти в медиазнанието и журналистическата етика, за действащите журналисти, за  студентите в медийните специалности, както и за широк кръг любопитни читатели, които следят и се вълнуват от промените и новите тенденции в сферата на медийната и политическата реч.

_________

 

* Ефтимова, Андреана. Двойственият език в медиите: езикът на политическата коректност vs езика на омразата. София: Просвета, 2016 – 335 с. ISBN 978-954-01-3271-6
дата на публикуване: 25.02.2017, Събота, 10:13
прочетена: 5500 пъти
Принтирай E-mail
Коментари 0 коментара

Име:

E-mail:

Коментар:


Въведи код: