Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 51/ Юни 2022 г.
09 Август 2022 г., Вторник

Журналистика

Принтирай E-mail

Модните блогъри и влогъри – новите гейткипъри в онлайн пространството

Брой 34 / Януари 2018 г.
Медии и обществени комуникации

Лиляна Петкова

Резюме:

Създаването на модните блогове и влогове променя модната индустрия. Тейстмейкърите и трендмейкърите вече се определят от броя на последователи в онлайн пространството. Разгледаните примери за модни блогъри и влогъри целят да покажат как те се вписват в модния контекст: как са приети от ветераните в модния бранш и от модните последователи и най-вече каква заслуга имат в пренасянето на модната информация, изображения и коментари в кибер пространството. Направен е профил и класификация на основните модни блогове, съществуващи от 2005 г. насам, както и на съответстващите им влогове. Анализирани са естетическите и журналистически качества на модните блогове и влогове, както и модните възгледи на авторите им. Подборът на модните блогове е направен според тематичния им обхват и популярност, а модните влогове основно са селектирани според броя на техните последователи. Изведените обобщения по темата са въз основа на анализа на хронологичното развитие на модния блог (влог), становищата на експертите в модния бранш и на модните блогъри и влогъри, маркетинг поведението на блогърите и влогърите и др.
Ключови думи: модни гейткипъри, тейстмейкъри, трендмейкъри, блогър, влогър, рекламен контент, фотография, последователи, абонати, стил, хиперлинк, модна седмица, мода, красота, лайфстайл, аутфит, индивидуалност, уникалност 

 

Summary:

 The Fashion Bloggers and Vloggers

The New Gatekeepers in the Online Community
                                               Lilyana Petkova
The creation of the fashion blogs and vlogs is changing the fashion industry. The number of the followers in the online community determines the tastemakers and the trendmakers. The considered fashion bloggers and vloggers are represented here with the aim to demonstrate how they fit into the fashion context:  how they are accepted by the veterans in the fashion world and the fashion followers, and most of all, what is their part in the sharing of the fashion information, images and comments in the cyberspace. In this article a profile and a classification of the main fashion blogs and their extensions, the vlogs, which have existed since 2005 up to now, are made. Also the aesthetic and the journalistic qualities of the fashion blogs and vlogs are analyzed together with the fashion views of their authors. The selection of the fashion blogs and vlogs depends on their subject and popularity. The fashion vlogs are mainly chosen by the number of their subscribers. The conclusions about this topic are based on the analysis of the chronological development of the fashion blog (vlog), the statements and opinions made by the fashion experts in the fashion industry and the fashion bloggers and vloggers, the marketing strategies, used by the fashion bloggers and vloggers, etc. 
 
Keywords: fashion gatekeepers, tastemakers, trendmakers, blogger, vlogger, advertorial content, photography, followers, subscribers, hyperlink, fashion week, fashion, beauty, lifestyle, outfit, individuality, uniqueness 
 
 
1.1. Модни тейстмейкъри и трендмейкъри в епохата на социалните медии
Модата е широко разпространен интернационален език, който всички хора по света разбират. Тя е международен символ, носещ кодирано съобщение, което може да бъде дешифрирано от различни по своите качествени характеристики реципиенти. И точно заради своята космополитна същност тя е проводник на универсално послание. То може да бъде прието  и адмирирано или да бъде отхвърлено и пренебрегнато, но е винаги огледало на вътрешния ни микро свят. Модата е онази мини-вселена, която дава външен израз на вътрешните ни състояния.
Понятието „мода“ произхожда от латинската дума „модус“, която означава начин, правило, маниер на държание, непрекъсната доминация на определени  вкусове в различни сфери на човешката дейност. Някои речници определят модата като „налагаща се форма в бита“, включваща облеклото, аксесоарите, прическата, изкуството, литературата и др., която се възприема от дадена среда за известно време. Във френската енциклопедия „Ларус“ думата „mode” е дефинирана като социално и психологическо явление, което помага на хората да изразят себе си, да се приобщят към останалите или да се разграничат от тях. Свободната онлайн енциклопедия „Уикипедия“ обяснява терминът „мода“ като: „Начин на изразяване според вкуса, маниер на обличане и поведение, характерни за дадена епоха. Модата е израз на стремежа и идеала за красота. Тя е най-вече социално психологично явление и може да служи като средство за поставяне на социални граници.“ В Съвременната българска енциклопедия на Gaberoff това понятие е характеризирано като „вкус, който служи за образец във външния вид или/и формата на облекло, предмети за бита, изкуството и др. за определено време, в определени среди“ [1]. 
Модата е един от най-бързо променящите се източници за нови идеи в настоящата визуална култура. Тя борави с визуални кодове, които са лесно разшифровани от всички реципиенти в определената културна среда. Модата изпраща определени знаци, идеи, мисли, чувства и информация и така се превръща в едно от най-важните полета за анализ на визуалната култура. Социалните медии на XXI век не само променят начините ни на комуникация, но и трансформират визуалната култура, тук конкретизирана като мода.
Ерата на социалните медии изцяло революционизира модата. Повечето ветерани в модната индустрия едва я разпознават след динамичните промени през последната декада и продължават да се адаптират към все по-новите и нови появяващи се технологии и тяхното влияние върху модния потребител. С началото на 21-ви век и технологичните открития като уеб 2.0, смартфонът на Apple от 2007 година, отворените платформи на социални медии – всичко това трансформира както създаването на модата, така и нейният маркетинг път. Андреас Каплан и Mайкъл Хенлайн дефинират социалните медии като „група от Интернет базирани приложения, които се основават на идеологическите и технологичните основи на Web 2.0 и позволяващи създаването и обмена на генерирано от потребителя съдържание “ [2].  
Според проф. д-р Грета Дерменджиева, специалист по онлайн комуникация и нови медии: „ С появата на уеб 2.0 технологиите традиционните медии – в ролята си на инструмент за социален контрол с еднопосочно моделиращо влияние , и аудиторията им, каквато я познаваме – пасивно възприемаща информация и без средства за влияние върху съдържанието на медиите, отстъпват място на социалните медии. В тях публиката е комуникаторът (...) Получила нови права в мрежата благодарение на софтуерните средства и инструменти на уеб 2.0 технологиите, аудиторията започна да се превръща в онлайн общности. [3]“ 
 
1.1.1. Същност и особености на тейстмейкърите и трендмейкърите
Възприемането на социалните медии променя начина на комуникация между потребителите в модерното общество, но така също и създаде нови възможности за глобално обединение с останалите. Има повече от 2 милиарда активни потребителя на социалните мрежи. Ако в началото всичко започва като начин за връзка с приятели и семейство, то сега еволюира до могъщ инструмент, чрез който брандовете достигат своите клиенти.
Едни от основните участници в модната онлайн среда са т.нар. от мен нови модни гейткипъри: тейстмейкърите и трендмейкърите. Самата етиимология на термина тейстмейкър произхожда от комбинирането на двете съществителни „taste” – вкус и „maker” – човек, който създава (произвежда) нещо. В онлайн версията на речник „Collins“ [4] тейстмейкър има две значения: на британски английски означава човек или група от хора, които създават нова мода, на американски английски тълкуванието е човек или група от хора, които влияят на модния или популярен вкус. В рамките на това изследване ще възприемем като аксиоматично второто определение за тейстмейкърите, защото то съответства на контекста на разглежданите модни процеси. Вторият термин, трендмейкър, също е формиран от две съществителни имена на английски език: „trend” – тенденция и „maker” – човек, който създава (произвежда) нещо. Терминът обозначава човек, който влияе на оформянето на тенденциите. Макар тези две понятия да са сходни по своето смислово значение, в модния свят те съдържат нюанси, които ги отличават ясно и обособяват отделни категории професионалисти.
Модните тейстмейкъри според изследователя и преподавателя по мода в Стокхолмския университет Джени Лантц тейстмейкърите са редакторите на модните списания, модните фотографи, стилистите, купувачите в модно ориентираните магазини и бутици и дори някои блогъри [5].  Според авторката трендмейкъри са най-забележителните модни дизайнери, които оставят отпечатък в модния бранш.
 
 
1.1.2. Модните лидери на влияние в онлайн пространството
„Отминаха дните, когато само модните дефилета определяха тенденциите. Трендовете сега идват от улицата, знаменитостите и червения килим“ [6]. Това определение на бившата главна редакторка на английското списание „Грация“ Джейн Брутън звучи все по-актуално с всяка изминала година. Модните блогъри все по-активно заявяват претенции да заемат позицията на новите лидери на влияние в онлайн пространството. Голяма част от знаменитостите и популярните актьори от червения килим имат добре курирани и поддържани фен страници на всички възможни онлайн платформи. Това скъсява дистанцията с техните почитатели, поглъщащи жадно всеки един нов аутфит, аксесоар, прическа, стайлинг и цялостен лайфстайл, представен от техните любимци. По-атрактивните фешън находки от последните модни дефилета са презентирани в „Инстаграм“ или друга платформа, облечени от самите актриси (и актьори). Често пъти една еднаква модна рокля от котюр е съпоставена как стои на две различни актриси и на самата манекенка от модното ревю, като се добавя закачливия въпрос „На кой отива повече?“.
Онлайн потребителят има множество информационни канали, за да подбере своя фаворит сред полифонията от модни тенденции, борещи се за вниманието му. Както модния блогър Иван Родик казва: „Преди хората инспирираха дизайнерите и тогава списанията показваха дрехите на хората и най-накрая хората се инспирираха от списанията. Сега процесът е по-хоризонтален. Хората се вдъхновяват от хората“[7].   Един пример за съвременен инфлуенсър е Худа Катан – американката с иракски произход има над 24, 5 млн. последователи в „Инстаграм“, а страницата ѝ във „Фейсбук“ е харесана от над 4,2 млн. души.  Катан е поставена в елитната класацията на списание  „Форбс ” за бюти инфлуенсъри за 2017 г.[8]   Но как започва всичко? Худа напуска работата си в сферата на финансите, за да изучава „Гримиране“ в Лос Анджелис, преди да се премести в Дубай. Започва свой блог, посветен на красотата и модата през 2010 г. С финансовата помощ на своята сестра в размер на 6 000 долара, Худа създава линия фалшиви мигли и свои червила.
Вече негово превъзходителство потребителят има власт да изкачва и сваля свои модни лидери на влияние. Дали един инфлуенсър ще направи промяна в модния бранш зависи от социалния му капитал – колко хора ще го последват в социалните мрежи, колко посещаем ще бъде модния му блог и т.н. А всичко това беше немислимо само преди няколко десетилетия. Интернет даде власт на средностатистическия юзър да избира какво и кога да гледа, слуша и чете, в повечето случаи напълно безплатно (за разлика от модните списания и абонаментите за телевизия).
 
 
1.2. Модните гейткипъри в онлайн пространството
„Докато традиционите медии първо филтрират информацията, като предоставят материалите си за одобрение и редакция, след което ги публикуват, онлайн общностите първо я публикуват и след това тя бива филтрирана, като ценността се преценява впоследствие в рамките на общността.[9]  “
Медийният гейткипър е журналист или редактор, който е натоварен с отговорността да филтрира информацията преди тя да се публикува в печата, да се излъчи по телевизията и радиото или да се постне в интернет пространството. Първоначално тази професия е основно фокусирана към масовата комуникация, но с времето се развива и обхваща така също и комуникацията лице в лице [10].  Доц. д-р Мария Попова, преподавател по теория и практика на журналистика, изброява няколко от недостатъците на ролята на гейткипърите: „Концепцята за гейткийпъра има и някои недостатъци. Първият е свързан със съсредоточаването на вниманието върху този, който отговаря за пропускането или задържането на съобщенията. Вторият се отнася до поставянето на акцент основно върху момента на постъпване на информацията в редакцията. Така липсата на време за пълноценната ѝ обработка и проверка мотивира селектиращите редактори да предоставят онези съобщения, които първи са пристигнали в редакцията. Третият недостатък е, че журналистът-гейткийпър няма влияние върху творческото обработване на информацията. От влязло в редакцията съобщение може да се подготви едновременно кратка новина, която да бъде включена в общия поток на новинарската емисия, обширен репортаж, който да заеме цяла страница във вестника, коментар, който да бъде допълнен с множество други факти, така и документален филм с персонално отразяване на проблемите. Всяка една от тези форми може да се наложи като водеща – в първата страница на вестника, в началото на новинарската емисия, но и като второстепенна – някъде във вътрешните страници на изданието или като част от общия магазинен блок. Четвъртият недостатък на гейткийпъра е, че той поставя информационните източници в твърде пасивна позиция. Те не могат да въздействат върху тяхното включване в медийното съдържание – нито чрез някаква форма на медийно внушение (медийна манипулация или убеждаваща комуникация), нито чрез някакъв вид пиар, например генерирането на псевдосъбития. Както и нямат влияние върху начина на представянето си, не могат да изграждат персонален или корпоративен имидж [11]“.
Ако модната система от вчерашния ден се характеризира преди всичко с едни доста по-пасивни реципиенти, които одобряват (много рядко отхвърлят) представените им в магазините модни колекции, то днес интернет революционизира модния свят. Само до преди няколко декади модни тенденции се пренасят с едно по-бавно и регламентирано темпо: две основни колекции за година – пролет-лято и есен-зима. Самата мода е силно повлияна от ролята на т.нар. от мен модни гейткипърите, които осъществяват контрол върху достигащата до аудиторията информация. Това са предварително подбрани модни редактори, критици, знаменитости, ценители на модата, които заемат първите редове на модните ревюта. От тяхната оценка, вкус и лични предпочитания към определени брандове зависи каква информация ще достигне до модните потребители и в какъв нюанс ще бъде представена: позитивен или негативен.
Докато при традиционните медии има някаква предварителна селекция и кураторска дейност при филтрирането на модните тенденции, в интернет пространството социалното одобрение на един нов моден тренд се измерва чрез активността в социалните медии. Важно е до колко този тренд е събрал харесвания както и положителни коментари от модните гейткипъри в онлайн пространството– фешън инфлуенсърите, лидерите на мнение и модните блогъри (и влогъри). Дали една модна тенденция е харесана или не е, вече може да се измери според отзивите на потребителите на социалните мрежи. Блогърите и влогърите са първите, които споделят модното съдържание с фешън любителите. Социалните медии променят цялостно традиционната модна сцена, така че от 2011 година насам модните блогъри, присъстващи на фешън ревютата, са повече от представителите на пресата там. Демократизацията на модата започва осезаемо с модните блогъри и промяната в дигиталния пейзаж.
 
 
1.2.1. Модните блогъри
Етимологията на думата „блог“ произлиза от английското словосъчетание „weblog”, комбиниращо две думи: първата е „web” (мрежа), а втората  е „log” (журнал). В практиката се използва съкратената дума блог, като от английската дума изпадат първите две букви: „weblog”→„blog”. За пионер се счита американският блогър Йорн Баргър, който започва свой онлайн проект на 17 декември 1997 г., наречен „Robot Wisdom”, в който той споделя своя интерес в сферата на изкуствата и технологиите и така той измисля термина „weblog” за своята интернет страница. През 1999 г. думата „weblog” e съкратена на „блог“ от програмиста Питър Мерхолц. Пет години по-късно речникът „Мириам–Уебстър“ определя „блог“ за дума на годината [12]. В онлайн версията на речник „Кеймбридж“ блогът е определен като: „редовен запис на вашите мисли, мнения или опит, които вие качвате в интернет, за да ги прочетат други хора“[13]. Казано по друг начин блогът представлява уебсайт, съдържащ актуална информация. Той представя коментари от типа на водене на бележки в дневник и линкове към статии от други уебсайтове, като обичайно те са представени в обърнат хронологичен ред, т.е. най-отгоре на сайта винаги се показва най-актуалната публикация. Тематиката на блоговете варира в широки граници от политика през спорт и мода до икономика, мобилни технологии и пътешествия, като те могат да бъдат тясно фокусирани върху една тема или да обхващат по-широк спектър от разглеждани предмети. Блоговете могат да бъдат както еклектични по своя контент, така и персонални, съдържащи ежедневния живот и размисли на своя автор. Казано по-общо, всички блогове си приличат по това, че имат съдържание и изброени статии, подредени  в обърнат хронологичен ред. Често пъти различните публикации са организирани в категории, има архив с по-старите публикации, място за оставяне на коментар от читателите на блога, списък с други тематично свързани сайтове [14].
Съвсем естествено е, че след като блогът придобива все по-голяма популярност, няма как да не се нароят голям брой онлайн журнали, посветени на модата. Тъй като модата е едно от най-широко разпространените и достъпни визуални изкуства, мнозина любители, аматьори, лаици проявяват интерес да пишат за мода, да разпространяват визуални изображения и да изразят себе си чрез моден блог. Тъй като при блоговете няма предварителна селекция или определени критерии, които да бъдат покрити, мнозина непрофесионалисти с гордост започват да се наричат модни блогъри. Естествено, не всички, които имат моден блог са го започнали само с гол ентусиазъм, има и блогове на модни дизайнери, журналисти, фотографи и експерти в областта на модата, които внимателно подбират и оформят съдържанието на своите онлайн дневници.
Всепризнатият моден критик и журналист Сузи Менкес изразява своето професионално мнение за модните блогъри – как ситуацията във фешън индустрията се е променила, благодарение на социалните медии:
„Много блогъри са – или са били – проницателни и съдържателни в коментарите си. Но сега целта е да се получат трофейни подаръци и платени пътувания до следващия кръг от модни шоута, така че само най-подбрааните от блогърите могат да бъдат разглеждани като критици в оригиналния смисъл на думата – като визуален и културен арбитър.
Придържайки се към уважаваното журналистическо правило, че репортерите не приемат подаръци (разбирай: подкупи), аз съм изумена от открития начин, по който блогърите обявяват кой дизайнер какво им е дал. Има нещо нелепо в себевъзвеличаването на някои онлайн арбитри, които се противопоставят на повтаряното многократно твърдение от най-ранните ми дни като моден журналист: „Не е добро, защото ти харесва, харесва ти, защото е добро.“ Слаб шанс тази идея да се схване от модните блогъри “[15].
От другата страна на монетата, според мнозина любители на модата, модните блогъри и инфлуенсърите в социалните медии се превръщат в новите гейткипъри. Но модната индустрия проявява скептицизъм към блогърите между 2006 и 2008 година. Точно в този период през 2007 година се създава Independent Fashion Bloggers, което първоначално стартира като блог към Гугъл Блогър от модната блогърка Джени Там от Германия. През юли 2008 г. е преместен със собствен домейн и хостинг  IndependentFashionBloggers.орg. Джени добавя и форум към сайта, който помага той да се развие повече като общност.  2009 г. IFB се превръща в пълноправен сайт за социални контакти и блогът се премества на нов адрес – HeartIFB.com. Това е един от първите по-мащабни опити световните фешън блогъри да се сформират като гилдия, за да не се гледа на тях като на самобитни аматьори.
Редица модни фенове подкрепят становището, че за да бъдеш блогър се изисква постоянство и упорит труд. Често пъти блогърите сами правят своята стилистика, сами си заснемат фотосесиите, посещават модни ревюта, пишат коментарни модни статии, редактират собствените си сайтове, както и предлагат постоянно ъпдейтване на съдържанието на социалните си медийни канали, за да задържат вниманието на аудиторията. И да не забравяме, че за да имаш свой блог е напълно безплатна работа (в повечето случаи). За да се превърне в платено занимание, блогърите избират да работят директно с модните брандове и така модните марки подаряват или дават за фотосесия свои продукти. Тази колаборация между блогърите и фешън лейбълите е взаимно изгодна. Блогърът създава нови аутфити и така има за какво да пише, а брандът става популярен – взаимно отплащащо се взаимоотношение.
За мнозина предишните правила за стила и модата са ръководени от контролираното съдържание, което търговците, модните списания и селектирани магазини осигуряват за масовия потребител. Блогърите прекратяват тази виртуална индустриална диктатура или най-малко предизвикват нежелателен развой, като представят модните тенденции пред потребителите в реално време. До този момент модното съдържание е заплащано чрез абонаменти за списания, така че понятието безплатно съдържание осигурено „от потребители за потребители“ се оказва революционно.
 Рейчъл Артър, моден експерт и бизнес журналист, твърди: „Социалните медии демократизираха модата извънредно много, развивайки я от индустрия, която преди беше достъпна само за богатите, до индустрия, в която всеки потребител, без значение от възрастта, годините, заплатата, социалния клас или расата има правото да навлезе. Анонимността, която те предлагат, по много начини е това, което доведе до този вид демократизация. В наши дни потребителите очакват възможността да водят диалог с брандовете, към които се стремят, без да са осъждани дали в действителност ще си купят нещо от тях “[16].
Достъпът до модата в реално време чрез лайв стрийминг и коментари на модни инфлуенсъри в социалните медии позволява на почти всеки моден любител да види фешън продуктите преди те да са достъпни за покупка. Благодарение на социалните медии, преносът на видео, изображения и текст позволява на модните потребители да „заемат“ първите редове на международните модни ревюта, шоуруми и изложбени събития за търговци. Все повече модните консуматори искат да знаят какво се случва „зад сцената“ на модната индустрия.
Развитието на една модна тенденция може да бъде измерено в социалните медии чрез социалния обхват  и импресии  – чрез „харесвания“ и „споделяне“ в платформи като „Фейсбук“ и „Инстаграм“. Модната индустрия вече спокойно борави със социалната маркетингова интелигентност  и използва алгоритми, с които да отчете водещите модни трендове. На потребителите на социалните мрежи се рекламират модни предложения и се поднасят възможности за откриване на сходни модни артикули, които те вече са харесали/закупили онлайн.
„Вместо да отидеш на пазар и да си закупиш тоалет, намираш някого, който да следиш в „Инстаграм“ или в блог. Превръща се повече в лайфстайл отколкото в тренд. Преместваме фокуса от тенденцията към фокуса върху лайфстайла... някои трендове се оказват с кратък живот, докато други се развиват, тъй като са по-скоро лайфстайл избори и стил, отколкото само видно потребление“[17].  
 
 
1.2.1.1. Блогове за персонален стил
Блогове за личен стил са онези блогове, в които модният блогър управлява онлайн платформа, която покрива няколко аспекта от модата. Блогърът често публикува свои снимки, за да покаже своето облекло и ежедневен лайфстайл на своите последователи [18]. 
Често пъти тези блогъри имат колаборации с различни модни брандове, които да промотират пред своите читатели. Някои блогове за персонален стил имат по-широк лайфстайл фокус, като съчетават публикации на модни теми с проявен интерес към хубавата храна, екзотични пътешествия и декорация на домашното пространство [19]. 
Киара Ферани е млада миланска модна блогърка, която стартира своя блог „The Blonde Salad” (https://www.theblondesalad.com/ ) в периода преди „Инстаграм“, в далечната 2009 г. Освен собствен персонален блог, русокосата хубавица се занимава с модно консултиране, моделство и моден дизайн. През 2015 г. Ферани жъне голям успех, след като „Харвард Бизнес Ревю“ я правят първия си кейс стади за моден инфлуенсър. Киара има своя линия обувки и колаборации с марки като „Гес“ и „Гучи“[20].  За началото на своя моден път тя споделя: „Обичах да споделям снимките си. Това беше и причината да направя следващата стъпка със създаването на мой блог. Избрах името Blonde Salad, защото исках то да ме репрезентира пред хората, които ще влязат в него. Когато започнах, бях наистина руса, имам предвид... много руса. Питали са ме и защо избрах да го кръстя „Салата“. Този въпрос винаги ме разсмива, но истината е, че блогът ми не беше създаден, за да е просто модно ориентиран. Аз исках той да е цветен микс. Точно като салатата: имаш домати - слагаш ги, добавяш и остатъка от пестото, марулите... въобще пълна каша. Съставките на моята салата са моите пътувания, моите приключения и срещи с приятелите, моите модни находки, моите разсъждения и моите фотографии“ [21].
Ейми Сонг е лицето, което стои зад блога за персонален стил „Song of Style” (http://www.songofstyle.com/). Последователите на този блог за персонален стил в „Инстаграм“ надхвърлят 4,7 млн. През 2008 г. докато Ейми изучава интериорен дизайн открива своя блог и само няколко години по-късно вече има колаборации с известни брандове като „Ла Кост“ и „Блумингдейл“, за които тя създава своя модна линия гривни. През 2016 г. тя е избрана за престижната класация „30 под 30“ на „Форбс“ за млади глобални лидери [22]. Стилът на Ейми еволюира от свеж микс от по-достъпни мейнстрийм модни марки и вдъхновяващи колекции на Александър Уанг  и аксесоари от „Шанел“. Безгрижният калифорнийски стил на Ейми е заразителен и инспириращ за милионите нейни последователи.
Сузана Лау основава своя прочут моден блог „Стайл Бабъл“ (http://stylebubble.co.uk/) през 2006 г. Живеейки в Лондон, заобиколена от толкова мода, Сузи решава да започне свой личен блог, докато изучава история и то в период, когато блогосферата тепърва набира инерция. Много скоро нейният моден нюх е забелязан от модната гилдия и през 2008 г. тя получава покана за работа като редактор в онлайн платформата на списанието за стил „Dazed Digital”. Сузи е и първата модна блогърка, която е избрана да подбере „Рокля на годината“ (2013) в Музея на модата в Бат, разположен в Съмърсет, югозападна Англия. Като моден инфлуенсър Сузи има зад гърба си колаборации с „Прада“, „Гап“, „Др. Мартенс“, „Юникло“, а така също Лау е редовен контрибутор на онлайн и принтираните издания на „Обсървър“, „Вог“ Китай, „Ел“ Великобритания и списание „Поп“. За тематичния подбор в своя блог, Сузи обяснява: „Харесвам добрата история, а така също и интересна препратка или вдъхновяваща характеристика – всичко, което ме улеснява в писането. За мен винаги е важно не само да покажа въображението на дизайнера, но да обясня какво ме привлича към неговото произведение “[23].
Леандра Медин стартира своя блог за персонален стил през 2010 г. Дипломиран журналист, живееща в Ню Йорк и притежаваща завидно чувство за хумор, Леандра нарича блога си „Man Reppeler“[24]   (https://www.manrepeller.com/). Почитателите на финия сарказъм и изисканата мода, които следят Леандра в „Инстаграм“ са почти 2 млн. Тя има дълбоко вкоренен афинитет към модата, който развива в етапите, когато пише публикации за „Ню Йорк Магазин“ и „Харпърс Базар“ и когато стажува във „Валентино“ и „Филип Лим“. Няколко години след създаването си блогът за персонален стил вече се е превърнал в сайт за сатиричен стил и мода, чието мото е: „Интересът в модата не минимализира интелекта“. Сега Леандра Медин е успешна бизнес дама, която ръководи екипа на „Man Reppeler”, който по нейните думи в интервю пред „Вог“, тя определя като една уникална и аморфна марка, която е частично инфлуенсър, частично медийна компания, частично частна агенция, частично дизайнерска лаборатория. Като глава на този хибриден вид организация, Леандра има възможност за множество финансово успешни колаборации с редица популярни брандове като испанския „Манго“ и много др. Самата тя споделя: „Ами, аз никога не оставих „Man Reppeler” да остане едно и също нещо. Толкова се промених в последните седем години и съм сигурна, че ако „Man Reppeler” беше все още толкова буквално блог за персонален стил за тенденциите, които жените обичат и мъжете мразят, аз нямаше да се чувствам стимулирана и мотивирана всеки ден… Така също ще е лъжа ако кажа, че се събуждам с вълнение всеки ден от седмицата без значение от годишното време. Определено съм имала съмнения относно моите чувства и усещане за неразположение и застой, но мисля, че е важно да бъдете честни относно тези неща, когато притежавате бизнес. Но в по-голямата си част става въпрос за едно постоянно развитие“[25].
Даян Перне е позната в модния свят с емблематичния черен цвят, с който нейният гардероб е сключил дългогодишен брак. Облечена от глава до пети в черно, родената в Ню Йорк бивша модна дизайнерка е изучавала документално кино и репортажна фотография, работи като дизайнер на костюми в киното, има своя собствена модна линия, била е редактор на “Zoo Magazine” и журналист към онлайн изданията на „Ел“ и „Вог“ Париж, както и моден редактор на сп. JOYCE, Хонконг. Сега Даян е част от елита на блогърите със собствения си блог за персонален стил „A Shaded View on Fashion”  (http://ashadedviewonfashion.com/)., който създава през 2005 г. След успеха на модния си блог тя открива и ежегодния моден филмов фестивал „A Shaded View on Fashion Film” (ASVOFF) през 2008 г. за късометражни и документални филми с дължина от 30 секунди до 30 минути. Като първоначални локации за този моден фестивал са музеите „Помпиду“ и „Жу Де Пом“ в Париж, а след това събитието се разраства и достига локации като Ню Йорк, Лондон, Токио, Милано, Москва, Мексико Сити, Барселона, Рим. То е посещавано от най-влиятелните личности в модната инсдустрия – дизайнери, режисьори, художници и др. А имена като Жан Пол Готие, Карл Лагерфелд, Рик Оуенс, Дита фон Тийз, Роси де Палма са били негови водещи. Относно модата, блогърството и креативността, Даян коментира: „Изобщо не се интересувам от тенденции и винаги съм имала убеждението, че ако трябва да следвате тенденции, то вече сте твърде много закъснели. Интересувам се от оригиналността… Блогърството е чудесна платформа както за появяващ се, така и за установен талант. Интересувам се от планетата, не само от големите градове. Модата не е единствената тема, която ме вълнува. Моите интереси се разпростират до филми, изкуство, музика, архитектура, пътешествия и дизайн, главно всичко, което намирам за креативно и вдъхновяващо. Предполагам, че чрез блога хората имат достъп до лична представа за света зад кулисите, така да се каже“[26].    
Палео Диаз основава блога си „Kate Loves Me” (http://www.katelovesme.net/) през 2007 г. Това е период на много вълнуващи промени за Палео, който се премества от Мадрид в Лондон, за да изучава мода в световно прочутия „Сентръл Сейнт Мартинс“. По време на престоя си в Лондон, той успява да натрупа стаж в такива известни брандове като „Аликзансър Маккуин“ и „Жил Дикън“ и да участва в общи проекти с „Булгари“, „Келвин Клайн“, „Армани“, „Луи Вюитън“, „Каролина Ерера“, „Валентино“ и др. Палео е диджитъл моден инфлуенсър и неговият блог попада в класацията  на „Тайм“ за 40-те най-влиятелни блога в света [27]. Отличителна черта на „Kate Loves Me” е, че това е блог за мъжка мода, а такива са относително малко в сравнение с модните блогове създавани от жени за жени. В своя „Инстаграм“ Палео има над 1 млн. последователя. В блога си Палео публикува снимки от личния си живот, пътувания, изображения от модни ревюта и кампании, в които той е участвал като модел, модни спектакли, които коментира и т.н. И след като този блог е така момчешки, защо името му е „Кейт ме обича“? На този въпрос отговаря самия Палео пред репортер на „Вог“: „Аз съм голям фен на Кейт Мос, както името на блога ми ясно потвърждава. Ще е прекрасно да зная, че някак тя откликва на моето възхищение“[28].
Често пъти модните блогове за персонален стил се вливат в курирани модни блогове, където блогърите предлагат възможности за реклама с определен тип курирано от тях съдържание, релевантно на съответната стилистика и естетика на блога.
 
 
1.2.1.2. Курирани модни блогове
Курираните модни блогове обхващат показването на модни колекции, продукти и тенденции.
Курираният контент представлява преглед на съдържанието от различни източници, публикуване на линкове от тези източници, обясняване на съдържанието и добавяне на собствени коментари към него [29].   Модният куриран блог често пъти включва адверториал контент, който е интерпретиран и обяснен пред читателите по автентичен за всеки отделен блогър стил. Този тип блогове позволяват колаборации с брандове, които са в унисон с основните модни предпочитания на автора и не се разграничават от фешън стилистиката на блога. Адверториал контентът в модни блогове, често съдържа въпрос от типа „А кой е твоят любим парфюм?“, „Спомняш ли си първия си фон-дьо-тен?“ и др., които дават възможност за коментар под статията. Освен това различните продукти с рекламен характер винаги съдържат хиперлинк, чрез който сте препратени към онлайн магазин, от който да си закупите предложените ви артикули. Когато е публикувано изображение на модния блогър или на друг/и заснет/и обекти, или когато са заснети курирани аксесоари или други модни артикули, най-често след тях следва кратък текст, който да възхвалява качествата на модните дрехи/аксесоари/обекти или да ги представя като „любим избор“, „нов ултрамодерен продукт“ и т.н. Веднага след този писмен материал следва хиперлинк с текст „Сега кликнете тук, за да си закупите артикулите от публикацията“ или подобно заглавие, под което като малки пиктограми са наредени изображенията на модните артикули от онлайн магазина, от където можете да си ги закупите.
В сайта на IFB през 2015 г. се публикува наръчник със съвети за употреба на куриран контент. На кратко е обяснено как курираният контент е свързан с подбора на чужда статия и създаването на собствена публикация около нея. Използваният материал може да е на друг любим блогър или сайт за новини, моден бранд и т.н. След това на тази чужд контент е направен персонален коментар, споделен е наново пред собствената аудитория. Такъв тип куриран контент не измества авторското оригинално съдържание, но е вид колаборация, която генерира посещаемост като слива аудиторията от последователи както на представения чрез куриран контент чужд сайт, така и на собствения блог. За да се направи този тип куриране „по правилата“, IFB съветват да се следват следните елементарни стъпки[30] :
1) Да се избере тема, по която блогърът има собстствено мнение
2) Да изрази своето становище
3) Да обясни какво представлява предложеното курирано съдържание.
4) Да коментира курираното съдържание
5) Да цитира източника. Ако е възможно да предостави изображение, инфограма.
6) Да оповести публично източника и да предостави линк към чуждия сайт
7) Да напише собствено заключение.
8) Да покани своите абонати и последователи да си дадат мнението в секцията за коментари.
Американката Кели Фрамел е авторът зад курирания моден блог „The Glamourai“ (http://www.theglamourai.com/). Тя го основава още през далечната 2008 г., а името е свързано с едно парти, на което Кели се появява облечена в кимоно и така се сдобива с прякора „Glamorai” [31]. В своя вдъхновяващ блог тя не показва само аутфити, но презентира ръчно изработени от нея бижута, красота, интериор, пътешествия до красиви кътчета на планетата, фотосесии с адверториал контент на различни модни брандове, колаборации с модни дизайнери, DIY статии и още, и още. Цветният микс на сайта, множеството модни фотографии, промотирането на различни модни лейбъли превръщат блога в някакъв хибрид между муудборд инспириращи изображения и съвети как сами да си направим стайлинга на облеклото и линкове към всякакъв вид актуални модни придобивки, които можем да закупим онлайн с един клик.
Друг тип куриран моден блог е „What Would Karl Do?” (http://www.whatwouldkarldo.com) на австралийката Джес Демпси, бивш визуален мърчъндайзър и стилист. През 2010 г. блогът вижда бял свят и започва да отразява модното пътешествие на Джес, което преминава през непринудените разкази на авторката, които въвеждат последователите ѝ в нейния свят на три бременности и майчиния ѝ стил, локални и интернационални модни седмици, кампании и колаборации с водещи австралийски брандове и дизайнери. Самото име на блога „Какво би направил Карл?“ е вдъхновено от модна къща „Шанел“ и самият неин дизайнер Карл Лагерфелд, който Джес много харесва.
Наваз Батливала е създателката на модния блог „Disney Roller Girl” (http://www.disneyrollergirl.net). Първоначално Наваз стартира блога си анонимно през 2007 г. от Лондон с идеята това да е място без търговски рестрикции относно публикуваното съдържание. По това време тя работи като моден директор за „CosmoGirl!” и е фрийлансър журналист към Handbag.com. През 2011 г. Наваз спира да крие своята самоличност и се оповестява като автор на блога. Тя успява да направи добри колаборации и да привлече към блога си брандове като „Ralph Lauren“, “H&M”, “Harvey Nichols and Browns”, “Batliwalla” и др. В началото блогът започва с идеята да коментира бързо развиващата се модна индустрия и промените, които са предизвикани от дигиталните публикации. Няколко години по-късно блогът има вече добре разработена секция „Shopping” („Пазаруване“), където са разположени спонсорирани рекламни материали.
„The Gentleman Blogger” (http://www.thegentlemanblogger.com)  е блог, основан от отлично облечения господин Матю Зорпас през 2012 г. Матю е роден и израснал в Кипър, а в Лондон се премества, за да изучава „Връзки с обществеността“, а след това „Глобални медии и комуникации“.  През 2010 г. той е обявен за един от най-добре облечените мъже от списание „Esquire” Лондон, а „GQ” Тайван го нарича един от топ най-добре облечените мъже в света за 2013 г. С такива отличия от блога на Матю не може да се очаква нещо друго, освен един личен дневник, който показва персоналното пътешествие на автора към трансформацията на стила му като елегантен джентълмен. В раздела „Лайфстайл“ Матю показва свои елегантни визии в различни костюми, палта, акцентира на различни аксесоари от аутфита си като луксозни часовници, като към спонсорираните брандове е даден хиперлинк, който отвежда читателя към официалната страница на продукта, откъдето може да бъде закупен и да се направи реплика към визията на джентълмена блогър.
 
 
1.2.1.3. Блогове за модна фотография
Блоговете за модна фотография се фокусират върху снимките, използвани в модните кампании и изображения от модни фотосесии.
В интервю за австралийския „Вог“ създателката на „Fashion Toast“ (http://fashiontoast.com/) Руми споделя, че името на блога ѝ просто се е било забило в главата ѝ. За нея е било важно да има собствен домейн, за да започне блогинг. Поглеждайки в ретроспекция, тя споделя, че би искала да е отделила повече време върху измислянето на името [32]  . Тя създава своя блог през 2007 г., а през 2018 г. „Инстаграм“ акаунта ѝ надвишава 700 хил. последователи. Но не оставайте с впечатление, че от периода на създаване на своя блог тя се занимава само с презентирането на свои модни фотографии. Американската блогърка с японски, холандски и шотландски корени създава своя собствена модна марка: „Are You Am I?”[33]. Вместо да се снима с дрехите на чужди лейбъли, тя самата сътворява свой бранд. Руми споделя, пред „InStyle“, че това всъщност е мечтания ѝ гардероб. Самата тя от гимназиалните си години е обикаляла из модните магазини и се е опитвала да модифицира дрехите, което си е било вид създаване на дизайн [34].
„North of Man” (http://www.northofman.com/) е блогът на нюйоркския стилист, фотограф, издател и бранд консултант Елиезер Инфанте, който той стартира през 2013 г. Самият блогър е привлечен към модата от 50-те и 60-те години на миналия век. Но въпреки това блогът му е предназначен за мъже и стилове, които обхващат всички генерации и епохи. Когато Инфанте не се занимава с блога си, той е стилист към различни кампании или фотографира свои клиенти на агенцията си „NoMAN“. Ето защо и блогът му е пълен с красиви модни фотографии, заснети на вдъхновяващи локации. Една от успешните колаборации е с „H&M” през 2016 г. с колекцията „Modern Essentials“ от Дейвид Бекъм, към която Инфанте подбира и стилизира три аутфита. Самият Инфанте успява да изглежда стилен без значение дали е облечен в костюм от три части или в кадифено бомбър яке и протрити дънки. Неговият блог вече е добре разработен и от място, в което споделя за това, как е отраснал в Манхатан и Бронкс, какъв прогрес е развил в сферата на модата, лайфстайла и културата, той успява да го преврне в място на диалог с подбрани брандове, като целта е визуалната стимулация и култивиране на стайлинга, фотографията и креативността.
 
 
1.2.1.4. Блогове за стрийт стайл мода
За да въведа голямата тема за блоговете, посветени на уличния стил мода, ще се позова на определението, което дава Брент Луваас, преподавател по визуална и културна антропология в университета „Дрексел“, Филаделфия, САЩ: „Стрийт стайл блоговете, за незапознатия читател, са уебсайтове, основно мрежово стопанисвани от безплатни блогинг платформи като Blogger, WordPress, Tumblr и TypePad. Това са сайтове, където фотографите публикуват в обърнат хронологичен ред привлекателни снимки на привлекателни хора, позиращи на привлекателни локации… Стрийт стайл блоговете… имат значителна социална и културна значимост, документирайки вида и усещането на определени градове по определено време и разширявайки обсега на представянето на образите, свързани с модата, отвъд традиционните граници на глобалната фешън индустрия. Те също така имат историческа стойност. Събирателно блоговете за уличен стил образуват най-големия архив за изразяване на личния стил на обличане, който света някога е виждал“[35].
 За по-голямата част от стрийт стайл модните блогъри истинския суров, неподправен, автентичен и индивидуализиран стил е на улицата, а не пред мола. Често пъти авторите на тези блогове подбират своите заснемани обекти по техни персонални и уникални характеристики, не винаги принадлежащи към общност или определена фешън група (субкултура). Личността като единица е основната изходна точка на всяка една снимка, направена на улицата. И точно това антропологично изследване на отделния фотографиран обект различава уличната фотография от модната фотография. Ако при фешън фотосесиите светлината, дрехите, позите, моделите са прецизно курирани и всеки детайл е изпипан до съвършенство, то при фотосесиите в улична обстановка на пръв план излиза интуицията, култивирания вкус и рефлекс на модния фотограф, който се стреми да не изпусне момента, в който да направи запомнящ се непринуден кадър.
Според проучване на „Технорати“ за 2011 година сред 4 114 блогъри в 45 страни тийнейджърите сформират само малък сегмент от блогосферта, защото предпочитат микроблогинг платформи като „Инстаграм“ и „Туитър“ вместо персонални блогове. Мнозинството блогъри са на възраст между 25–45 години. Около една трета от количеството блогъри са над 44 години. Около три пети от всички блогъри са мъже. Около 75% от блогърите са завършили поне колеж. 60% гледат на блога си като на хоби, а 18% се самоопределят като професионалисти. 69% използват блога за лично удовлетворение, като малцинството (13%) използват блога си за доходи. Най-често срещаните тагове са „новини“, „бизнес“. „политика“, „забавление“, „спорт“, „музика“. Модата се явява на скромното място 11 в топ 30 най-популярни теми за блог. И ако блогосферата е предимно доминирана от мъжко авторско присъствие, то фешън блоговете са основно дамско занимание [36].
Успешните модни стрийт стайл блогъри са въоръжени освен с високотехнологично оборудване, което може да достигне стойност от около 10 хил. долара, но и с правилен подход към преминаващите модни обекти. Да спреш човек на улицата и да поискаш да му направиш снимка си е въпрос на добра комуникационна стратегия и опит. Според Брент Луваас част от ключовите въпроси, задавани от блогърите непосредствено преди да заснемат кадър на непознатото лице срещу тях или веднага след това са: „С какво си облечен/а?“, „Как определяш стила си на обличане?“, „Каква музика слушаш?“ Те са важни, защото разкриват част от характера на личността, навлизат в личното ѝ пространство там, където музиката често пъти е обвързана с принадлежност към определена субкултура.
За фотографа и моден блогър Скот Шуман страхотният кадър не е свързан с това, с което са облечени неговите модни обекти, а е важна светлината, изражението им, колко секси изглеждат. Той създава своя известен блог за уличен стил мода „The Sartorialist”( http://www.thesartorialist.com) през 2005 г, когато да си блогър още не е мейнстрийм занимание. Тъй като той е един от първите стрийт стайл блогъри, това от една страна му създава допълнителни усложнения да създава стандарти, там където те не съществуват, но от друга страна му дава преимуществото да е иноватор в една неразработена креативна ниша. Шуман се разделя с работата си в модните продажби, за да се грижи за дъщеричката си. Той започва да се разхожда из улиците на Ню Йорк с дигитален фотоапарат и прави снимки на хора, които го впечатляват с излъчването си и външността си. След това той качва изображенията си на блога си, като понякога добавя кратък коментар. Скот е известен с фотографиите на т. нар. „истински хора“. Той е нает да заснеме подобни снимки за популярния моден сайт style.com, притежание на издателство Condé Nast. Година след година, блогът на Шуман става изключително популярен и генерира повече от 14 млн. посетители на месец. Скот издава книги, свързани с работата му на стрийт стайл фотограф, обиколил света и документирал много и разнообразни типажи. Когато избира снимки, които да включи в книгите си, Шуман си сваля очилата и тогава преценява коя фотография се откроява. Неговата книга „The Sartorialist”, представляваща антологията на неговите снимки е издадена през 2009 г. и е продадена в над 100 000 копия. Още книги от Шуман са „The Sartorialist: Closer (The Sartorialist Volume 2)” от 2012 г. и „The Sartorialist: X“ от 2015. За своето творчество Скот споделя пред „Вог“: „Наистина обиколих света, за да открия какво означават стилът и красотата за представителите на различните култури. Бях в Дубай, Киев, Йоханесбург, Мароко, северна Индия, Перу и снимките от тези отдалечени места се съпоставят толкова добре с по-утвърдените модни столици, както места като Банкок и Мумбай. Намирам толкова много вдъхновение в разнообразието и провокирам окото си да оцени непознатите цветове, мотиви и форми“[37]. За него най-трудно се снимат по-възрастни жени, защото когато ги заговаря те почти винаги отговарят с фразата, че вече не са така красиви, както са били преди. Но за Шуман това няма голямо значение, защото да не снимаш по-възрастен човек е като да гледаш на него от високо [38].
Стрийт стайл фотографката Кристин Синклер споделя, че тя често позволява на сниманите от нея лица да позират както на тях им е най-удобно и ги моли леко да варират в позицията, за да избере най-добрия ъгъл, от който да заснеме тоалета и аксесоарите им. Тя не се притеснява да помоли нейния моден обект да се премести, за да открие точния кадър. За нея е важно акцентът да е цветът, текстурата, формата, а фонът да е дискретен, за да не заглушава композицията. Според Синклер най-креативни снимки се получават при изгрев и залез слънце [39].
За френско-американския моден фотограф Дейвид Лураски позирането не е приемлив вариант: „Работя в модния свят и разбирам, че уличния стил е вграден в него. Но за мен стилът е нещо друго – може да бъде цвят или отношение или диалог. Нямам нищо против него [уличният стил], но има нещо свързано с позирането, което премахва естествеността“[40].  Той прави снимки на модните обекти в гръб, докато те се движат. За него М. Ферие от „Гардиън“ използва термина „пийп стил“: „потаен подход към уличния стил, задействан от глада за по-непренудени кадри, автентичен подход, който се фокусира върху заснемането на истински хора в истински дрехи, които не са непременно позиращи“[41].  
Иван Родик е лицето зад популярния стрийт стайл блог „Face Hunter” (http://www.facehunter.org/), който е основан през 2006 г. Иван е родом от Швейцария и е професионален фотограф. Той споделя, че преоткрива света на модата, когато се премества в Париж. Родик пътува много, затова снимките му са заснети на улиците по цял свят. Той е също така и копирайтър и фрийланс писател, което му помага лесно да формулира и изпрати желаното послание до своята аудитория. Естетиката на Родик е много флуидна и развиваща се, защото той не се ограничава да издирва и документира последната мода по най-лъскавите улици в града, а се стреми да покаже индивидуалността и личностното присъствие на всеки отделен заснет човек. Успехът на модния му блог за стрийт стайл фотография позволява на Родик да пътува целогодишно, да издава книги, да осъществява съвместни колаборации с прочути фешън брандове, да режисира късометражни модни филми, да прави фотоизложби. Самият блогър казва за своето творчество: „Не се интересувам от групирането на снимки по трендове и поставянето им в рамки. За мен една тенденция е повторение, а това е доста скучно. Предпочитам да показвам непрекъснат поток от хора, които си правят техните неща и да оставя читателят да реши какво харесва, да селектират своето собствено вдъхновение“[42].  Той отговаря в интервю каква според него е общата характеристика, която обединява сниманите модни обекти на улицата: „Предполагам, че има тенденция те да работят в креативната индустрия, но не е задължително. На пример, в Скандинавия, където стилът е наистина нещо, от което всеки се интересува, може да срещнеш някого, който изучава наука и все пак да има невероятен стил. В много държави стилът е все още ограничен до модната индустрия, но като цяло бих казал, че мнозинството хора имат вид връзка с нещо креативно. И бих казал също [че има тенденция] да са от средния клас. Бих казал, че това е феномен на средния клас, защото хората, които са крайно бедни или крайно богати имат склонността да са приковани в стереотипи. Мисля, че децата от средният клас си падат по пресъздаване на себе си и са с отношение „Нямам задължение към един образец“[43].  
Гунар Хамерле е създателят на стрийт стайл блога  „Style Clicker” (http://www.styleclicker.net), който съществува от 2006 г. насам. Всичко започва в Германия, където Гунар стартира своя блог, след като преди това е изучавал бизнес мениджмънт и след това заедно с брат си основават малка софтуерна фирма. Хамерле започва да се занимава с блогърство заради хобито си да снима. Блогът му обаче се развива много през годините и става водещ германски стрийт стайл фотоблог и един от най-посещаваните международни онлайн модни дестинации. „Style Clicker” се оформя като контрапункт на модните тенденции и висшата мода. Гунар обикаля по света и снима кадри за своя блог, а освен това вече е имал успешни колаборации като фотограф за „GQ”, „Vanity Fair”, „Вог” (Германия).
„Advanced Style” (http://www.advanced.style/) е блогът на Ари Сет Коен, който той стартира през 2008 г., за да покаже най-стилните и оригинално облечени възрастни хора по улиците на Ню Йорк. Блогът се фокусира върху по-възрастната генерация хора с посребрели коси, които притежават страст за модата и начина, по-който се обличат. Коен заснема основно нюйоркчани, но така също споделя и международни фотографии. Той е вдъхновен от хората, които снима. Съвременните и все пак останали извън времето изображения от блога понякога са придружени от красноречив коментар от Коен, който  е изучавал история във Вашингтонския университет. За своя блог Коен казва: „Показвам хора, които следват свои собствени тенденции–хора с големи истории и уникален личен стил…Фокусирам се върху мъже и жени над 60, демографска възраст често пъти игнорирана от модните медии… Блогът ми се е развил отвъд стила – става въпрос за лайфстайл“[44].     
Голяма част от модните блогъри имат споразумения за колаборации и партньорства с магазини за дрехи. Не всеки път сътрудничеството между блогър и бранд е свързано с транзакцията на парична сума. В повечето случаи става въпрос за придобиването на социален капитал. Много пъти сред блогърите се зараждат не само успешни колаборации, но и лоялни взаимоотношения. Те взаимно си промотират сайтовете, дават интервюта на по-малко популярни от тях блогъри или слагат линкове към техен сайт, защото блогърството не е само маркетинг, а взаимопомощ и сътрудничество. Борбата винаги е за читателското внимание, защото само то осигурява билет към луксозните брандове и списания, които биха наели или платили само на най-търсените и цитирани стрийт стайл блогъри. Но дори когато се стигне до платена реклама под формата на банер, да речем, то самата сума в никакъв случай не е достатъчна, за да може блогърът да се издържа от сериозното си хоби. Брент Луваас споделя, че за рекламата на „American Apparel”, която стояла на сайта му „Urban Fieldnotes” (http://www.urbanfieldnotes.com/) за около година и половина, той получил 280 долара.
Друга маркетинг стратегия е платеното съдържание. То позволява на различните модни лейбъли да се рекламират в определен блог, но все пак блогърът остава със съзнанието за автономност и контрол над рекламираните обекти. Спонсорираното съдържание пък е когато брандът дава под наем или подарява артикули, които блогърът да покаже на своята уебстраница. Друг вид спонсорирано съдържание е когато на модния блогър се плаща, за да напише платено ревю (рецензия) за определен продукт от каталога на модния бранд.
Голяма част от модните стрийт стайл блогъри си спомнят с носталгия за периода 2005–2012 г. Какво е било различно тогава в блогосферата в сравнение с днешна дата? Брент Луваас успява да вербализира чувството си: „Това е периодът, когато блогърите бяха ефективно автономни от модната индустрия, когато търсеха да уловят различните индивидуалности в разнообразните градове по света, Такива блогове сложиха нови градове на модната сцена. Те разшириха обектива и обхвата на изобразяването на индустрията. Предизвикаха естетиката и стандартите на  индустрията, показвайки разнообразие от видове тела и възрастови групи, редица различни шивашки усети “[45].
Както говори статистиката, а и практиката, блогърството е занимание за зрели хора. Стрийт стайл блогърите се делят на два типа: първите са гилдията на  уличните модни фотографи, разглеждащи своя блог като мост към „истинска“ кариера в модния бизнес: хонорари за луксозни модни списания, заснемане на модните седмици в Ню Йорк, Лондон, Милано, Париж. Другите стрийт стайл блогъри пък са с минало на модни фотографи (Скот Шуман) и това за тях е истинската модна фотография, изцяло по техен вкус. За работата си те се изразяват с дефиниции, подобни на тази от Луваас: 
„Стрийт стайл фотографията в най-недвусмисленнето си определение е просто модна фотография, заснета „на улицата“. Докато снимките за списанията  са заснети в студио при условия внимателно контролирани от фотографа, а снимките от ревютата са направени в затъмненото мечтателно осветление на модните ревюта, уличният стил фотографии са произведени навън, сред неконтролируемите, естествени елементи на осветлението на „истинския свят“… Естествена светлина. Истински хора. Истински локации. Заснети на „улицата“[46].  
Самите стрийт стайл блогъри усещат негативното отношение на модния бизнес към тях. Скот Шуман споделя в интервю за списание „GQ“ свое преживяване от модното ревю на прочутия бранд „Долче и Габана“ пролет-лято 2009. Шуман заедно с други негови колеги блогъри са настанени на предните редове на лъскавото събитие. Всеки от тях е оборудван с малък лаптоп пред себе си. Пред Алекс Пападемас Шуман споделя, че се е чувствал като седящ на детската масичка:
„Тук има много представители на пресата. „Вижте, доведохме блогърите и ги поставихме на предните редове. Вижте, танцуващите маймунки – блогърите!“ Едва се насилих да седна. Не искам никой да е вперил поглед в нас, сякаш [казвайки]: „О, виж сладките блогъри! Не е ли мило! Да не би да играят „Енгри бърдс“[47]?
Скот Шуман не е единственият, който забелязва и критикува негативното отношение на представителите от елитния моден бизнес: модни редактори, журналисти, фотографи, критици и пр. Брент Луваас също заема отбранителна позиция, що се отнася до критиката, изсипана върху модните блогъри от жената-статут в модата Сузи Менкес: „Статията на Менкес [48] третира блогърите сякаш те са злочести, невежи новодошли в индустрия, която се е справяла добре без тях. Нейната статия обиди блогърите и не успя да разпознае нарастващото значение на маркетинговата функция, което те са заели в индустрията. Като допълнение нейната статия преписа на блогърите повечето от заслугите за обвинение в какво се е превърнала модната седмица. Кой, в крайна сметка нае тези стрийт стайл блогъри като фриланс фотографи на първо място, плащайки им за сериозни хобита и настоявайки да насочат обективите си към редактори, модели и други изгряващи звездици на стила? Това, разбира се, са редакторите на списания, колегите на Менкес от индустрията. И кой екипира всички тези блогъри на персоналния стил, редактори и разни хора от хайлайфа с безплатни дрехи под наем или подарък, за да разположат продуктово позициониране към тротоарите на седмицата на модата? Това са връзките с обществеността към големите модни лейбъли, действайки с пълното одобрение на тези лейбъли“[49]. 
 
 
1.2.1.5. Блогове към официалните сайтове на модните брандове
Модните блогове вече са ежедневие в света на фешън индустрията. С тях се занимават не само „аматьори“, но и „професионалисти“. Причината е само една: блоговете продават. Те генерират голямо количество посетители и веднъж изградили доверие у своите последователи, блогърите могат да си позволят да им предлагат различни модни артикули, което си е вид рекламна стратегия, но предложена чрез тази платформа е по-скоро маркетинг от уста на уста: препоръчано от приятел (блогър) на приятели (последователи). Вече не е учудващо, че печеливши фирми гиганти в сферата на модния дизайн създават блогове към официалните си уебстраници. Това скъсява дистанцията с потребителите и поднася допълнителна информация за модните любители, което ги прави още по-съпричастни към развитието на фешън бранда.
„J.Crew“ е американски бранд, известен с класическия си стил и въздействащите фотографии. Блогът към марката (https://hello.jcrew.com/) подчертава силните страни на компанията, показвайки вътрешна информация за производството на модните артикули, преди да достигнат рафтовете на магазините. Освен това читателите на блога на „J.Crew“ могат да се натъкнат над снимки зад кулисите, да станат свидетели на това с какво се занимават моделите на марката в почивките при заснемане на официалните фотосесии. Други публикации разкриват историята на дънките, как е оформен дизайна им и как са произведени. Целта на блога е да накара читателя да е съпричастен към марката, да открехне вратата отвъд пазаруването и да се потопи в креативната атмосфера при създаването на модните артикули „J.Crew“ [50].
Блогът към британската модна компания „Topshop“ (http://www.topshop.com/blog/) e място, в което пресечна точка намират стилът, красотата, музиката и културата. Там може да намерите новини за филмови награди, музикални фестивали, съвети от гримьори на знаменитости, изказвания на модни инфлуенсъри и разбира се, новини за актуалните колекции и фотосесии на бранда. Всичката тази информация е необходима, ако модната марка иска да привлече трайно вниманието на лоялните си и новите потенциални клиенти, които са свикнали да сърфират сред море от дигитални изображения и креативно поднесен контент сред множество платформи.
Американският моден бранд „Anthropologie“ може да се похвали с първокласни изображенията в блога си (http://blog.anthropologie.com/). Фотографиите са вдъхновяващи, текстовете са увлекателни и препокриваните теми са музика, декор, коктейли, пътешествия, направи си сам и разбира се стил. Добре куриран, блогът успява не само да презентира добре бранда, но да разкаже истории, които вдъхновяват и привличат вниманието на потребителите.
 
 
1.2.2. Модните влогъри
Влог или видео блог е блог, който съдържа видео съдържание. Малката, но разрастваща се сегментация от блогосферата, която включва влоговете е наречена влогосфера. Влоговете са модерни, защото са достъпни и евтини. Всеки, който има наличен фотоапарат, който може да заснема видео клипове и притежава сравнително нова версия на лаптоп, свързан с бърз интернет, може да създава влогове и да ги публикува и разпространява из интернет пространството. Социалните мрежи изключително много улесняват процеса на дистрибуция на видео посланието до определената таргет група потребители.
Влогосферата е сравнително демократична област. За разлика от мейнстрийм медиите, влоговете също като блоговете в по-голямата част от случаите са безплатно занимание. Когато те не са създадени с комерсиална цел и не са обвързани с рекламодатели и спонсори на различни брандове, влогърите могат спокойно да изпратят свое видеосъобщение, което да резонира с тяхната гражданска позиция, без да се притесняват от цензура. Влоговет, заедно с блоговете, са подходяща платформа, чрез която да се чуе гласът на средностатистическия гражданин [51].
И тъй като влогърството  тепърва набира скорост и става все по-популярно, мнозина модни списания насърчават модните влогъри със съвети.
Влогосферата е сравнително ново понятие в медийния свят. Всичко започва на 2 януари 2000 г., когато Адам Контрас публикува първия си видео блог наречен „Пътуването“. Видеото е автобиографично и в него авторът документира хронологически пътя си от родния щат Охайо до Калифорния, където иска да се занимава с шоубизнес. Четири години по-късно бостънският радио продуцент Стив Гарфийлд публикува свой собствен видео влог онлайн и обявява 2004 година за „годината на влога“. Вниманието към влоговете започва да се повишава. Списание „Форбс“ продължават тенденцията, като обявяват 2005 за „годината на влога“, макар все още аудиторията, която гледа и създава влогове да е малобройна. Като пример може да се вземе „Яху“ групата за видео блогинг, създадена от видео блогърът Джей Дедман през 2004 година, която през 2005 г. има само над 1 млн. членове. Основаването на YouTube увеличава главоломно броя на влогърите, създаващи авторско видео съдържание. Според „USA Today” за 2006 г. хората гледат над 100 млн. видео клипове дневно. Списание „Time” обявява „теб“ (от англ. You – теб, YouTube) – основно отнасящо се за онези, създаващи юзър-генерирано съдържание онлайн – за човек на годината. През 2010 г. Адам Контрас отпразнува 10 годишен юбилей във видео блогинга с видео блог № 1000 [52]. 
Джоди Дийн, политически философ и преподавател в колежа „Уилям Смит“ в Ню Йорк, предпочита да използва израза „блогопелаг“, вместо „блогосфера“, защото самият израз „сфера“ предполага пространство, което е достъпно за всички. За Дийн блогосферата като термин предполага обединение на дискусиите, сякаш блогърите дискутират едни и същи теми и участват в огромна дискусия, води ни към мисъл за общност. „Блогопелагът“, също като архипелагът, ни напомня за отдалеченост, разделеност и голямото усилие, което ни се налага да положим при предвижването от един остров или мрежа към друг [53].  
 
 
1.2.2.1. Влогове DIY (направи си сам)
Видеото притежава по-голям мащаб на въздействие, сравнено с блогът, който поднася пред аудиторията единствено текст и фотоизображения. Чрез влогът много по-бързо и лесно се скъсява дистанция, защото аудиторията вижда как изглежда, как говори, как се движи нейният влогър. Последователите на влогъра имат преимуществото да чуват  тембъра на гласа, асимилират невербалната комуникация и разглеждат отблизо движенията му. Но тъй като това е видео клип, за да се осъществи качествено и професионално се изискват отделени достатъчно голямо количество ресурси, визирани като време и материални средства, както и често пъти се налага цял мини екип, който да работи по сценария, визуалната обработка и монтажа, осветление и т.н. Ето защо голяма част от влоговете на модна тематика са семпли и обрани откъм визуална изразност.
„Wendy`s Lookbook“ (https://www.youtube.com/user/wendyslookbook/) е типичния момичешки моден влог, в който може да намерите всичко: от 25 начина да си завържете шал за 4,5 минути през това каква прическа да си направите до това как да преобразите дънките си като ги нарежите (частично, разбира се). Този тип влог „направи си сам“ е изключително разпространен особено в сферата на модата, където фешън влогърки бълват нови и нови идеи как да стилизирате външния си вид от глава до пети, главно като използвате наръчни материали за основа (връхни дрехи, тениски, дънки и т.н.). „Wendy`s Lookbook“ има над 660 хил. абоната, като посещенията на  този Youtube канал са почти 90 млн.
„Sara Beauty Corner“ (https://www.youtube.com/user/SaraBeautyCorner) е друг моден влог от вида „направи си сам“, само че тук тематиката е разширена и обхваща освен модния грим и маникюр, така също и комедийни видеа. Интересен е този полифункционален микс, който за пореден път показва как модата и развлечението вървят ръка за ръка. Абонатите, които следят канала на Сара, съществуващ от 2012 г. насам,  са над 1 млн. Влогърката споделя със своите почитатели видео инструкции как да си направят гривни, маникюр, грим, оригами, а така също и модни съвети какви дрехи да носят и съчетават.
 
 
1.2.2.2. Влогове за стил, лайфстайл и мода
Не е учудващо, че голяма част от модните блогъри не се задоволяват само с блогърство, но се насочват и към създаването на влог, което е естествено продължение на блога им. То обогатява с движение и звук визуалната изразност, която е така важна в представянето на модната тематика.
 Една от успешните модни блогърки, Киара Ферани има свой едноименен канал в „YouTube“ (https://www.youtube.com/channel/UCuC1EZOes5x06-yRbRAcPUg), където могат да бъдат видени сериите от видеа „Chiara Doing Things”. Част от тематиката на влога включва пътешествия на Киара по цял свят, престой в петзвездни хотели, заснемане на корици на списания и показвайки своя гардероб и дори предложението за брак, което ѝ отправя нейният приятел, италиански певец, по време на концерт във Верона. С други думи – пресъздаване на лъскав лайфстайл и хубавата страна на живота.
Сестрите Бекерман са добре познатите близначки  Кейлиан и Саманта – модни блогъри и инфлуенсъри от Канада. Те се дипломират в Модния институт за технологии (FIT) в Ню Йорк, САЩ през 2004 г. Живеят 10 години в САЩ преди да се завърнат в Торонто през 2009 г., където създават своя модна линия дрехи „Бекерман“ и своя моден блог (http://beckermanbiteplate.blogspot.bg/). Платиненорусите  едноячни близначки, които взаимно довършват изреченията си, старателно поддържат еклектичния си външен вид атрактивен, така че няма как да не ги забележите. Кейли и Сам информират над 300 000 последователи в социалните мрежи (сред които се нарежда дори певицата Риана) за последните модни трендове, като една от любимите дестинации на близначките е Седмицата на модата в Ню Йорк.  Сестрите Бекерман  правят успешни колаборации с едни от най-прочутите брандове като „Шанел“ и „Епъл“, като твърдят, че си партнират само с лейбъли, които харесват [54]. И след като имат толкова много последователи от цял свят, няма как Кейли и Сам да не отчетат присъствие и в YouTube. Каналът им там се казва „Beckerman Blog“ (https://www.youtube.com/user/BeckermanGirls/playlists) и съдържа разнообразни клипчета, които още повече вдигат завесата на личния им и професионален живот. Видеата са с разнообразна тематика: посветени на кученцето на близначките, на съвместни кампании с луксозни брандове, интервюта, излъчени онлайн, пътешествия до бляскави модни дестинации и т.н. Типичното за всички видео изяви на сестричките е, че те са изпълнени с хумор и непринуденост на поведението, което е най-осезаемо пред камера. Макар и цялата им визия от умело курирания им моден блог, документиращ техния ежедневен стрийт стайл, да е просмукана от тази безгрижна закачливост, тя е най-отчетлива в споделения от тях видео материал.
Таня Сарин е прохождаща във влогърството модна блогърка. Можем да определим стила ѝ като изчистен и класически, придаващ усещането за вечност на всеки аутфит, който тя облича. Родена и израснала в Ел Ей, Таня не може да си представи друго място, на което да живее, защото градът предлага безконечни възможности [55]. Сарин е учила „Моден маркетинг“ и след това е работила няколко години като стилист, преди да създаде блога си (http://tsarin.com/). Тя има над 280 хил. последователя в „Инстаграм“ и няколко видеа (https://www.youtube.com/channel/UCSlbwRgNUbySOkIKTWJtOLA) в „YouTube”. Първата ѝ  влог изява е от февруари 2018 г. и е свързано с пътуването на Таня за Нюйоркската седмица на модата. Във влога си Таня споделя със своите последователи коментари относно ревюта, показва детайли от нейни фотосесии, шопинг изяви и др.
Зоела е английската модна влогърка, която има над 12 млн. последователи в You Tube канала си (https://www.youtube.com/user/zoella280390/featured). Тя работи в компания за интериорен дизайн, когато създава блога си за стил, лайфстайл и мода „Zoella” през февруари 2009 г. Естествено продължение на този блог се явява едноименният ѝ влог, който вижда бял свят през същата година. В него Зоела показва свои любими модни придобивки и продукти на фешън брандове, а така също и ежедневни рутини от живота си. Тя издава и няколко книги с автобиографичен характер, споделяйки какво се случва с петнадесетгодишното момиче, когато блогът ѝ става популярен.
 
 
1.2.2.3. Стрийт стайл влогове за улична култура и ърбън стайл
„Humans of New York” е известният стрийт стайл блог (http://www.humansofnewyork.com), който се превръща в цялостно движение и предизвиква възхищение и имитаторски прояви в цял свят: съществуват фото блогове с имена „Humans of Bombay”, “Humans of London”, “Humans of Amsterdam”, „Humans of Sydney”, „Humans of Morocco”, „Humans of Moscow“, „Humans of Johannesburg“ и дори „Humans of Sofia” и „Humans of Plovdiv”. Но как започва този така вдъхновяващ и копиран от мнозина фотографи по цял свят блог? „Хората на Ню Йорк“ е проект на фотографа Брандън Стантън, който се премества от Джорджия в Ню Йорк с план да фотографира 10 000 човека по улиците на мегаполиса. Първоначално за Стантън е трудно да намери и един човек, който да заснеме и да заговори. С течение на времето обаче той прави пробив. И така блогът, който стартира през 2010 г., става толкова популярен, че има над 7.7 млн. последователи в „Инстаграм“ и над 18 млн. харесвания във „Фейсбук“. Отличителна черта на „Хората на Ню Йорк“ е, че това не е просто поредния блог за улична фотография, документираща стила на обличане на нюйоркчани. Целта на блогъра е да създаде един своеобразен музей от личности, които са строго индивидуализирани както като външен вид, така ѝ като характер и уникална лична история. Макар за някои изследователи на стрийт стайл фотографията този тип блогове да са свръх сантиментални, не може да се отрече влиянието, което „Хората на Ню Йорк“ оказват в онлайн пространството. И не само: фото проектът на Стантън излиза извън виртуалното пространство на интернет и се материализира под формата на книги. Първата книга „Humans of New York” попада за 45 седмици в списъка на бестселърите  на „Ню Йорк Таймс“.  Следващата книга „Humans of New York: Stories” излиза от печат през 2015. Но развитието на проекта не спира до тук. Стантън разработва и видео материали, които се разпространяват чрез услугата „Watch” на социалната платформа „Facebook”. Това представляват 1 200 филмови интервюта, събрани през повече от четири години работа по „Хората от Ню Йорк“. Те са качени на фейсбук страницата „Humans of New York: The Series“, като първият сезон започва на 29 август 2017 г. и включва 13 епизода с времетраене между 18–20 минути и тематика, свързана с дома, взаимоотношенията, помощта и времето. За своите видео серии, сравнени с блога, Стантън казва: „Исках да бъдат нещо още по-добро“[56] 
„Street Style Toronto“ e „YouTube” канал с над 226 хил. абоната (https://www.youtube.com/channel/UCTtqXho6Wtp4NzDZfWPJZ9A/featured), продължение на блога (http://street-style.ca) за стрийт стайл мода на семейство Роман: Боб (съпруг), Урсула (съпруга) и Саманта (дъщеря). Улиците на Торонто, Канада са мястото, където фамилията търси да улови и заснеме хора с уникален и интересен стил. Във влога е показан самият процес на заснемане на стрийт стайл снимките, разговорите с фотографираните обекти, разхождането по улиците в търсене на вдъхновение, музикални концерти (или по-скоро публиката на този тип ивенти), шопинг посещения и т.н. Влогът, който съпътства стрийт стайл снимките е своеобразна документация на цялостния процес, добавя дълбочина към образите на фотографираните лица, които са показани не само в един кадър, а като живи и говорещи, позиращи, понякога спорещи личности. Стрийт стайл влогът тук е използван като помощно средство при произвеждането на фотографския продукт, разбиран като снимка, а така също и като рекламно средство при осъществени колаборации с определен бранд фотоапарати.
 
 
1.2.2.4. Влогове за споделяне на шопинг придобивки и спонсориран пиар
Карли Бибел е американски ютюбър и е известна със своите видеа за красота, мода и грим. Тя има над 5 млн. последователи в YouTube, което я прави атрактивен канал за спонсориран пиар. Като влогър Карли споделя със своите последователи последните си модни придобивки, които са старателно описани като коментар към съответното видео и са придружени с хиперлинк към онлайн магазин, от който да си закупите артикула.
Амбър Шол e американска влогърка–шопохолик, която споделя страстта си към луксозния лайфстайл и модните покупки в свой едноименен “YouTube” канал (https://www.youtube.com/user/PopppDivaaa/featured), който има над 1, 4 млн. абонати. Родената 1993 г. модна влогърка снима своите видеа с телефона си, част от които са подредени в „YouTube” плейлист озаглавен „Идвайте, загубеняци, ОТИВАМЕ НА ШОПИНГ!!!" Съдържанието на тези видеа представлява Амбър, посещаваща различни модни магазини, чийто бранд е старателно показан. Тя има видео, вдъхновено от бременността на една от сестрите Кардашиан, в което Амбър отива да пазарува с изкуствено коремче, симулираща жена в напреднала бременост, посещавайки магазини за дрехи и мол, купувайки си козметика и всичко най-необходимо. След фалшивата бременност във влога ѝ може да се открият видеа за подобрение на интериора, реклами на ексфолиращи продукти за лице, сутрешни и вечерни разкрасителни процедури, пазаруване в Лондон, съвети как да си направим перфектното селфи и още, и още.
 
 
Заключение
Модните блогъри са голямото явление в модния бизнес. Те предизвикват диаметрално противоположни реакции. За модните критици и експерти, те са чиста проба самозванци, неспазващи журналистическата етика, окупирали незаслужено първите редове на модните дефилета. За милионите последователи на блогърите и влогърите в онлайн пространството, те са новите модни гейткипъри – онези, които селектират модните тенденции и представят актуални коментари и визуални материали за своите почитатели, създавайки безплатно съдържание „от потребител за потребител“. Множеството модни блогове (и влогове), локализирани по цял свят, се стремят към децентрализиране на модата от големите модни столици към периферията. Едно е сигурно: интернет технологиите революционизираха света на модния бизнес, разраствайки диалога чрез полифония на позиции, които се разпространяват основно по хоризонтала, благодарение на блогосферата (блогопелага). Дали обаче количеството на мнения не е за сметка на качеството, може да бъде проследено единствено с течение на времето и то чрез анализ в ретроспекция.
Сегашната обстановка сред модните блогъри показва, че голяма част от тях са започнали своя блог с намерението да няма рекламно и спонсорирано съдържание, но това е останало само като желание. Най-големите модни блогове изобилстват от куриран моден контент, колаборации с успешни модни брандове и платени статии. От проучването сред  модните блогъри става ясно, че те се делят основно на два типа: аматьори в модния бранш, виждащи блога си като път към успешна модна кариера и професионалисти в модния бизнес, които използват блога си като средство за изразяване на своите персонали естетически предпочитания. Ярко се очертава и фактът, че популярните модни блогъри в повечето случаи са с артистично образование или бекграунд. Повечето от тях използват тази онлайн платформа, за да кажат „Не!“ на текущите модни тенденции, които те намират за повторение на миналото, еднообразие и мейнстрийм вълна, за да изразят индивидуален и уникален стил, който е извън времевата рамка. Често пъти такива блогове изобилстват от еклектика на стилове. Основният проблем пред всеки блогър е как да оцелее блога му и да се разрасне. За тази цел социалният капитал е безценна разменна монета, но практиката доказва, че само той не е достатъчен. Необходим е и капитал, който в повечето случаи идва от рекламодатели и съвместни проекти с популярни модни (и не само) брандове. Тук възниква и въпросът до колко съдържанието на един такъв блог е обективно, след като то е изпълнено с пиар кампании.
Модните влогове често са продължение на блоговете на най-успешните фешън влогъри. На този етап обаче, тези влогове не са така тематично профилирани като блоговете и често пъти представляват помощно средство за основния влог. Най-гледаните влогове обаче са свързани с платени шопинг покупки и бюти процедури, често пъти заснемани от модни влогърки без никакво теоретично или практично познание за модата. Еклектиката сред модните влогове е в пъти по-голяма от тази в модните блогове.  
                                         
                                              Илюстрации:
 
 
 №1   Улична фотография. Седмица на модата в Париж, есен-зима 2017/18, март, 2017
Източник: © Face Hunter
 
 
 
№2 Beatriz Williams, февруари, 2018
Източник:
 Emily Malan © Man Repeller

https://www.manrepeller.com/2018/02/natural-hair-routines.html

 

 

№3 Улична фотография. Седмица на модата в Джакарта,  декември, 2016
Източник:
Брент Луваас  © Urban Fieldnotes
 
 
 
 
№4 Улична фотография. Милано, април, 2017
Източник: Скот Шуман  ©
 The Sartorialist
 
 
 
 
№5 Курирана модна фотография, февруари, 2017
Източник: © North of Man
 
  
 
 
№6 Курирана модна фотография, Матю Зорпас, модни тенденции есен-зима 2017
Източник: Jake Armstrong © The Gentleman Blogger
 
 
Бележки:
[1] Вж. Стойков, Любомир. Теоретични проблеми на модата – София: Национална художествена академия; От игла до конец. Ретираж, 2016, с. 21 – 27; Петкова, Лиляна. Модната илюстрация в печатните медии (Анализ на практиката на списанията “Vogue” и “Harper’s Bazaar”) : Магистърска теза, Науч. ръководител проф. д.н. Любомир Стойков, СУ – ФЖМК, 2014, с. 7.
[2] Kaplan and Michael (2010:61), цитат по Bendoni, Wendy K. Social Media for Fashion Marketing: Storytelling in a Digital World – New York: Bloomsbury Visual Arts, 2017, p.11.
[3] Дерменджиева, Грета. Онлайн журналистика:  Медиите в дигиталния свят – Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2012, с. 447-448.
[4] Значението на думата „тейстмейкър“ според онлайн речник „Collins”, 10.02.2015. [cited 03.02.2018]. Available from:https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tastemaker  
[5] Lantz, Jenny. The Trendmakers. Behind the Scenes of the Global Fashion Industry, 2016, p. 50.
[6] Прев. мой – Л.П. Джейн Брутън, цитат по Lantz 2016, p. 63.
[7] Taking it to the Web. Yvan Rodic за Michelle Villett, 13.04.2007. [cited 15.02.2018]. Available from: https://www.theglobeandmail.com/life/taking-it-to-the-web/article20396065/ 
 [8]Top Influencers 2017: Beauty. In: Forbes, 10.04.2017. [cited 19.02.2018] Available from: https://www.forbes.com/pictures/mlf45fgghl/huda-kattan/#70cfca69205d 
[9]  Дерменджиева, Грета. Онлайн журналистика:  Медиите в дигиталния свят – Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2012, с. 458.
[10] What is a media gatekeeper?,  07.11.2014. [cited 03.02.2018].  https://www.reference.com/technology/media-gatekeeper-8ad05306bf88ea8c  
[11] Попова, Мария. Журналистическата теория – София: Издателство „Фабер“, 2012, c. 104–105.
[12] А brief history of blogging. In: WDD, 14.03.2011. [cited 23.02.2018]. Available from: https://www.webdesignerdepot.com/2011/03/a-brief-history-of-blogging/ 
[13] Значението на думата „блог“ според онлайн речник „Cambridge”, 18.09.2011. [cited 22.02.2018]. https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/blog  
[14]   Introduction to Blogging. In: Word Press, 04.01.2011. [cited 22.02.2018]. Available from:  https://codex.wordpress.org/Introduction_to_Blogging 
[15] Прев. мой – Л.П. цит. по: Suzy Menkes, “The Circus of Fashion”, In : NY Times, 10.02.2013 [cited  03.02.2018] Available from: http://www.nytimes.com/2013/02/10/t-magazine/the-circus-of-fashion.html   
[16] Прев. мой – Л.П. цит. по: Bendoni, Wendy K. Social Media for Fashion Marketing: Storytelling in a Digital World – New York: Bloomsbury Visual Arts, 2017, p. 39.
[17] Прев. мой – Л.П.  цит. по: Ан Лиз Кяер цит. по: Bendoni, 2017, p. 23.
[18] Personal style blogger, 06.04.2017. [cited 15.02.2018]. Available from: https://en.wikipedia.org/wiki/Personal_style_blogger 
[19] Harris, Clare. The Fundamentals of Digital Fashion Marketing. Bloomsbury Publishing, 2017, p. 79.
[20] O`Connor, Clare. Forbes Top Influencers: Meet The 30 Social Media Stars Of Fashion, Parenting And Pets (Yes, Pets). In: Forbes, 26.09.2017. [cited 15.02.2018]. Available from: https://www.forbes.com/sites/clareoconnor/2017/09/26/forbes-top-influencers-fashion-pets-parenting/#9635de77683a 
[21] Рамирез, Александра. Стилът на... Киара Ферани. В: Ева, 16.02.2017. [cited 15.02.2018]. Available from: http://www.eva.bg/article/31156-Stilat-na-Kiara-Ferani 
[22] 2016 30 Under 30: Art & Style. In: Forbes, 4.01.2016. [cited 19.02.2018]. Available from: https://www.forbes.com/pictures/hjdj45fk/aimee-song-29/#1c98ec2010cd 
[23] Прев. мой – Л.П. цит. по: Oliver, William, and Susanna Lau. Style Feed: The World’s Top Fashion Blogs. Prestel, 2012, p. 299.
[24]Oт англ. ез. : Man Reppeler – Отблъскващ мъжете
[25] Прев. мой – Л.П. цит. по: Pike, Naomi. Career Girl: Leandra Medine. In: Vogue, 27.10.2017. [cited 19.02.2018]. Available from: http://www.vogue.co.uk/article/leandra-medine-man-repeller-business-interview 
[26] Прев. мой – Л.П. цит. по: Oliver, William, and Susanna Lau. Style Feed: The World’s Top Fashion Blogs. Prestel, 2012, p. 315.
[27]  Прев. мой – Л.П. цит. по: Pelayo Díaz. In: View, 03.10.2014. [cited 20.02.2018]. Available from: http://viewmanagement.com/models/pelayo-diaz/ 
[28] Sozzani, Franca. In: Vogue, 23.12.2010. [cited 20.02.2018]. Available from: http://www.vogue.it/en/people-are-talking-about/vogue-features/2010/12/katelovesme#ad-image54913   
[29] Gunelius, Susan. 5 Ways to Curate Content on Your Blog. In: Lifewire, 17.12.2017. [cited 16.02.2018]. Available from: https://www.lifewire.com/curate-content-on-your-blog-3476847 
[30] Sabra, Ponn. The Fashion Blogger’s Guide to Content Curation and Creatio. In: IFB, 08.09.2015. [cited 16.02.2018]. Available from: https://heartifb.com/2015/09/08/fashion-bloggers-guide-content-curation-creation/ 
[31] Casu, Eleonora. THE GLAMOURAI. In: Vogue Encyclo, 07.05.2012. [cited 16.02.2018]. Available from: http://www.vogue.it/en/news/encyclo/bloggers/g/the-glamourai   
[32] Rumi Neely from Fashiontoast on her first trip to Australia. In: Vogue Australia, 17.04.2012. [cited 16.02.2018]. Available from: https://www.vogue.com.au/celebrity/interviews/rumi-neely-from-fashiontoast-on-her-first-trip-to-australia/news-story/0f76865c9e3d913a77c22c8a1d3d8cff?
[33] “Are you am I” е спелуването на името на блогърката R-U-M-I.
[34] Clott Kanter, Sharon. Shop the New Instagram-Bait Clothing Line by Rumi Neely of Fashion Toast.  In: InStyle,14.08.2015. [cited 16.02.2018]. Available from: http://www.instyle.com/news/rumi-neely-fashion-toast-clothing-line-are-you-am-i 
[35] Прев. мой – Л.П. Цит. по: Luvaas, Brent. Street style: an ethnography of fashion blogging. Bloomsbury Publishing, 2016, p. 4.
[36] Luvaas, Brent. Street style: an ethnography of fashion blogging. Bloomsbury Publishing, 2016, pp. 14-15.
[37] Прев. Мой – Л.П. Цит.  по: Conlon, Scarlett. Scott`s Next Step. In: Vogue UK, 02.09.2015. [cited 21.02.2018]. Available from: http://www.vogue.co.uk/article/scott-schuman-the-sartorialist-x-book-launch-interview
[38] Ferrier, Morwenna. Street-style etiquette: what are the rules? In: The Guardian, 31.07.2015. [cited 15.02.2018]. Available from: https://www.theguardian.com/fashion/2015/jul/31/street-style-etiquette-what-are-the-rules   
[39] Sinclair, Kirstin. 6 tips for shooting street style. In: Getty Images, 23.09.2014. [cited 15.02.2018]. Available from: http://stories.gettyimages.com/6-tips-shooting-street-style/   
[40] Ferrier, Morwenna. How street-style photography got real. In: The Guardian, 12.08.2014. [cited 15.02.2018]. Available from: https://www.theguardian.com/fashion/2014/aug/12/-sp-street-style-photography-real-peacocks-fashion 
[41]  Пак там. Прев. мой – Л.П. Ferrier, Morwenna.
[42]  Прев. мой – Л.П. Цит. по: Yvan Rodic. In: Oliver, William, and Susanna Lau. Style Feed: The World’s Top Fashion Blogs. Prestel, 2012, p. 261.
[43]  Прев. мой – Л.П. цит. по: Luvaas, Brent. My Conversation with Yvan Rodic, Facehunter. In: Urban Fieldnotes, 07.03.2014. [cited 14.02.2018]. Available from: http://www.urbanfieldnotes.com/2014/03/my-conversation-with-yvan-rodic.html 
[44]  Прев. мой – Л.П. Ari Seth Cohen. Цит. по: Oliver, William, and Susanna Lau. Style Feed: The World’s Top Fashion Blogs. Prestel, 2012, p. 115.
[45] Прев. Мой – Л.П. цит.  по: Luvaas, Brent. Street style: an ethnography of fashion blogging. Bloomsbury Publishing, 2016, p. 297.
[46] Прев. мой – Л.П. цит. по: Luvaas, Brent. Street style: an ethnography of fashion blogging. Bloomsbury Publishing, 2016, p. 23.
[47]Прев. Мой – Л.П. цит.  по: Wang, Connie, Says Scott Schuman: I Am Not A Dancing-Monkey Blogger. In: Refinery29, 21.05.2012. [cited 14.02.2018]. Available from:  http://www.refinery29.com/scott-schuman-gq   
[48]Suzy Menkes, “The Circus of Fashion”, In : NY Times, 10.02.2013 [cited  03.02.2018] Available from: http://www.nytimes.com/2013/02/10/t-magazine/the-circus-of-fashion.html   
[49]Прев. мой – Л.П. Цит. по: Luvaas, Brent. Street style: an ethnography of fashion blogging. Bloomsbury Publishing, 2016, p. 258.
[50] Coulter, Darcy. 5 Fashion Brand Blogs That Are Killing the Game. In: Contently, 29.04.2015. [cited 21.02.2018]. Available from: https://contently.com/strategist/2015/04/29/5-fashion-brand-blogs-that-are-killing-the-game/
[51]What is vlog (video blog)?, 15.04.2006. [cited 05.02.2018]. Available from: http://whatis.techtarget.com/definition/vlog-video-blog   
[52]Kaminsky, Michael Sean. Naked Lens: Video Blogging & Video Journaling to Reclaim the YOU in YouTube. Organik Media Incorporated, 2010, pp. 37-38.
[53]Dean, Jodi. Blog theory: Feedback and capture in the circuits of drive. Polity, 2010, pp. 38-39.
[54]Roumeliotis, Ioanna. Peddling authenticity: Social media influencers undermine traditional ads. In: CBC News, 20.03.2017. [cited 22.02.2018]. Available from: http://www.cbc.ca/news/business/social-media-influencers-beckerman-twins-1.4024696 
[55]Burritt, Britt. Four Of Our Favorite La Bloggers And Vloggers Talk Style In Looks From The Kooples. In: Nordstrom.The Thread, 22.12.2015. [cited 22.02.2018]. Available from:  https://blogs.nordstrom.com/fashion/four-of-our-favorite-la-bloggers-and-vloggers-style-the-kooples/#more-67153 
[56]  Brodeur, Nicole. ‘Humans of New York’ creator: ‘It’s amazing how much people will share’. In: The Seattle Times, 19.10.2017. [cited 22.02.2018]. Available from: https://www.seattletimes.com/life/lifestyle/humans-of-new-york-creator-its-amazing-how-much-people-will-share/ 
 
 
 
Библиография:
1.             Асенова, Ваня. Стил без пенсия (II част). В: High•View•Аrt, 18.11.2015. Available from: http://www.highviewart.com/moda/stil-bez-pensiya-ii-chast-4234.html [21.02.2018]
2.             Вълков, Константин. Една ______ година: Журналистика и телевизия. В: Капитал, 09.01.2015. Available from: https://www.capital.bg/light/tema/2015/01/09/2450387_edna_godina_jurnalistika_i_televiziia/  [16.02.2018]
3.             Гоцев, Даниел. Как улицата диктува модата. В: Уеб Кафе, 17.04.2011. Available from: https://www.webcafe.bg/id_1509514820  [20.02.2018]
4.             Дерменджиева, Грета. Онлайн журналистика:  Медиите в дигиталния свят – Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2012.
5.             Илиева, Лилия. Даян Перне - от мажоретка до модна икона. В: Ева, 06.06.2017. Available from: http://eva.bg/article/31916-Dayan-Perne-ot-mazhoretka-do-modna-ikona?page=1  [20.02.2018]
6.             Илиева, Лилия.Скот Шуман. В: Ева, 25.03.2009. Available from:  http://eva.bg/article/191-Skot-Shuman [14.02.2018]
7.             Коджабашева, Ани. Ако искаш да се занимаваш с мода: 1. Направи си блог. 2. Направи го известен. Във: Viewsofia, 12.03.2011. Available from: https://www.viewsofia.com/article/8728/Ako-iskash-da-se-zanimavash-s-moda--1--napravi-si-blog--2--napravi-go-izvesten [14.02.2018]
8.             Моден блог за милиони, В: Капитал, 6.10.2011. Available from:  https://www.capital.bg/klasacii/100women/2011/10/06/1219459_moden_blog_za_milioni/  [14.02.2018]
9.             Петкова, Лиляна. Модната илюстрация в печатните медии (Анализ на практиката на списанията “Vogue” и “Harper’s Bazaar”): Магистърска теза / Науч. ръководител проф. д.н. Любомир Стойков – София, ФЖМК, 2014. 
10.         Попова, Мария. Журналистическата теория – София: Издателство „Фабер“, 2012.
11.         Пращова, Цветина. Киара Ферани вдига сватба! Във: View Sofia, 09.05.2017. Available from: https://www.viewsofia.com/article/36241/Kiara-Ferani-vdiga-svatba  [21.02.2018]
12.         Рамирез, Александра. Стилът на... Киара Ферани. В: Ева, 16.02.2017. Available from: http://www.eva.bg/article/31156-Stilat-na-Kiara-Ferani [15.02.2018]
13.         Рамирез, Александра. Стилът на… Леандра Медин. В: Ева, 20.04.2017. Available from:  http://eva.bg/article/31599-Stilat-na-Leandra-Medin  [19.02.2018]
14.         Стойков, Любомир. Теоретични проблеми на модата – София: Национална художествена академия; От игла до конец. Ретираж, 2016.
15.         Цачева, Преслава. Разходете се из интересния дом на блогърката Руми Нийли от Fashion Toast. В: Emodno, 25.05.2015. Available from: http://www.emodno.com/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%B8%D0%B7-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3/  [16.02.2018]
16.         Attwood, Naomi. ‘The New Garconne’: A Must-Have Book for Modern, Independent and Stylish Women. In: Independent, 26.09.2016. Available from:  http://www.independent.co.uk/life-style/fashion/the-new-garconne-nawaz-batliwalla-disney-rollergirl-fashion-style-independent-women-a7320076.html  [20.02.2018]
17.         Bendoni, Wendy K. Social Media for Fashion Marketing: Storytelling in a Digital World – New York: Bloomsbury Visual Arts, 2017.
18.         Brodeur, Nicole. ‘Humans of New York’ creator: ‘It’s amazing how much people will share’. In: The Seattle Times, 19.10.2017. Available from: https://www.seattletimes.com/life/lifestyle/humans-of-new-york-creator-its-amazing-how-much-people-will-share/  [22.02.2018]
19.         Burritt, Britt. Four Of Our Favorite La Bloggers And Vloggers Talk Style In Looks From The Kooples. In: Nordstrom.The Thread, 22.12.2015. Available from: https://blogs.nordstrom.com/fashion/four-of-our-favorite-la-bloggers-and-vloggers-style-the-kooples/#more-67153 [22.02.2018]
20.         Burton, Charlie. Scott Schuman (aka The Sartorialist) talks us through his top style tips. In: GQ, 13.10.2015. Available from:  http://www.gq-magazine.co.uk/article/the-sartorialist-x-book-by-scott-schuman [21.02.2018]
21.         Cailli and Sam Beckerman. In: Wikipedia. Available from:  https://en.wikipedia.org/wiki/Cailli_and_Sam_Beckerman [22.02.2018]
22.         Cambridge Dictionary. Available from:  https://dictionary.cambridge.org/  [22.02.2018]
23.         Casu, Eleonora. THE GLAMOURAI. In: Vogue Encyclo, 07.05.2012. Available from: http://www.vogue.it/en/news/encyclo/bloggers/g/the-glamourai [16.02.2018]
24.         Clott Kanter, Sharon. Shop the New Instagram-Bait Clothing Line by Rumi Neely of Fashion Toast.  In: InStyle,14.08.2015. Available from: http://www.instyle.com/news/rumi-neely-fashion-toast-clothing-line-are-you-am-i  [16.02.2018]
25.         Conlon, Scarlett. Scott`s Next Step. In: Vogue UK, 02.09.2015. Available from: http://www.vogue.co.uk/article/scott-schuman-the-sartorialist-x-book-launch-interview [21.02.2018]
26.         Coulter, Darcy. 5 Fashion Brand Blogs That Are Killing the Game. In: Contently, 29.04.2015. Available from:  https://contently.com/strategist/2015/04/29/5-fashion-brand-blogs-that-are-killing-the-game/ [21.02.2018]
27.         Dean, Jodi. Blog theory: Feedback and capture in the circuits of drive. Polity, 2010.
28.         Denardo, Maria,  and Tai, Cordelia. 26 Men’s Fashion Blogs You Need to Know in 2018. In: The Fashion Spot. Available from: http://www.thefashionspot.com/style-trends/609035-best-mens-fashion-blogs/#/slide/1 [20.02.2018]
29.         Djurdja Bartlett, Shaun Cole, Agnès Rocamora and contributors. Fashion Media. Past and Present: Bloomsbury Academic, 2013.
30.         Drummond, Jack. Eliezer Infante Works H&M’s Modern Essentials Collection. In: Highsnobiety, 11.03.2016. Available from:  https://www.highsnobiety.com/2016/02/25/hm-eliezer-infante/ [20.02.2018]
31.         Ferrier, Morwenna. How street-style photography got real. In: The Guardian, 12.08.2014. Available from:  https://www.theguardian.com/fashion/2014/aug/12/-sp-street-style-photography-real-peacocks-fashion [15.02.2018]
32.         Ferrier, Morwenna. Street-style etiquette: what are the rules? In: The Guardian, 31.07.2015. Available from:  https://www.theguardian.com/fashion/2015/jul/31/street-style-etiquette-what-are-the-rules [15.02.2018]
33.         George-Parkin, Hilary. Why are fashion bloggers suddenly getting into vlogging? In: Fashionista, 24.03.2017. Available from: https://fashionista.com/2017/03/top-fashion-bloggers-youtube-video [21.02.2018]
34.         Gunelius, Susan. 5 Ways to Curate Content on Your Blog. In: Lifewire, 17.12.2017. Available from: https://www.lifewire.com/curate-content-on-your-blog-3476847 [16.02.2018]
35.         Harris, Clare. The Fundamentals of Digital Fashion Marketing. Bloomsbury Publishing, 2017.
36.         Humans of New York пуска собствено тв предаване. В: Chronicle.bg, 25.08.2017. Available from:  https://www.chr.bg/zhivot/humans-of-new-york-puska-sobstveno-tv-predavane/ [22.02.2018]
37.         Independent Fashion Bloggers, 18.07.2013. Available from:  https://heartifb.com/about/ [15.02.2018]
38.         Introduction to Blogging. In: Word Press, 04.01.2011. Available from: https://codex.wordpress.org/Introduction_to_Blogging [22.02.2018]
39.         Kaminsky, Michael Sean. Naked Lens: Video Blogging & Video Journaling to Reclaim the YOU in YouTube. Organik Media Incorporated, 2010.
40.         Lantz, Jenny. The Trendmakers. Behind the Scenes of the Global Fashion Industry: Bloomsbury Academic, 2016.
41.         Lewis, Casey. Blogger Of The Moment: The Glamourai. In: Teen Vogue,15.09.2008. Available from:  https://www.teenvogue.com/gallery/the-glamourai-blogger-profile [16.02.2018]
42.         Luvaas, Brent. My Conversation with Yvan Rodic, Facehunter. In: Urban Fieldnotes, 07.03.2014. Available from: http://www.urbanfieldnotes.com/2014/03/my-conversation-with-yvan-rodic.html  [14.02.2018]
43.         Luvaas, Brent. Street style: an ethnography of fashion blogging. Bloomsbury Publishing, 2016.
44.         Matthew Zorpas. In: Yatzer, 26.02.2015. Available from: https://www.yatzer.com/yatzerpedia/matthew-zorpas [20.02.2018]
45.         Mcdonald, Tamara. Blogger Series: Jess Dempsey of What Would Karl Do. In: Styl’izen, 01.06. 2015. Available from: https://www.stylizen.com/uncategorized/jess-dempsey-what-would-karl-do/  [16.02.2018]
46.         Meet Eliezer Infante Of Men’s Style Blog North Of Man. In: Тhe Crest, 22.04.2016. Available from: http://thecrest.vincecamuto.com/mens/2016/4/13/meet-eliezer-infante-of-mens-style-blog-north-of-man [20.02.2018]
47.         Menkes, Suzy. The Circus of Fashion. In: The New York Times, 10.02.2013. Available from:: http://www.nytimes.com/2013/02/10/t-magazine/the-circus-of-fashion.html [05.02.2018]
48.         O`Connor, Clare. Forbes Top Influencers: Instagram `It` Girl Chiara Ferragni On Building A Fashion Empire. In: Forbes, 26.09.2017. Available from: https://www.forbes.com/sites/clareoconnor/2017/09/26/forbes-top-influencers-instagram-it-girl-chiara-ferragni-on-building-a-fashion-empire/#15e6161e3001  [15.02.2018]
49.         O`Connor, Clare. Forbes Top Influencers: Meet The 30 Social Media Stars Of Fashion, Parenting And Pets (Yes, Pets). In: Forbes, 26.09.2017. Available from: https://www.forbes.com/sites/clareoconnor/2017/09/26/forbes-top-influencers-fashion-pets-parenting/#9635de77683a [15.02.2018]
50.         Oliver, William, and Susanna Lau. Style Feed: The World’s Top Fashion Blogs. Prestel, 2012
51.         Pelayo Díaz. In: View, 03.10.2014. Available from: http://viewmanagement.com/models/pelayo-diaz/ [20.02.2018]
52.         Pieri, Kerry. Q&A: Scott Schuman`s "The Sartorialist Closer". In: Harper’s Bazaar, 14.08.2012. Available from: http://www.harpersbazaar.com/fashion/street-style/g2186/scott-schuman-sartorialist-interview/?slide=1 [21.02.2018]
53.         Pike, Naomi. Career Girl: Leandra Medine. In: Vogue, 27.10.2017. Available from: http://www.vogue.co.uk/article/leandra-medine-man-repeller-business-interview [19.02.2018]
54.         Roumeliotis, Ioanna. Peddling authenticity: Social media influencers undermine traditional ads. In: CBC News, 20.03.2017. Available from: http://www.cbc.ca/news/business/social-media-influencers-beckerman-twins-1.4024696 [22.02.2018]
55.         Rumi Neely from Fashiontoast on her first trip to Australia. In: Vogue Australia,17.04.2012. Available from: https://www.vogue.com.au/celebrity/interviews/rumi-neely-from-fashiontoast-on-her-first-trip-to-australia/news-story/0f76865c9e3d913a77c22c8a1d3d8cff  [16.02.2018]
56.         Sabra, Ponn. The Fashion Blogger’s Guide to Content Curation and Creatio. In: IFB, 08.09.2015. Available from: https://heartifb.com/2015/09/08/fashion-bloggers-guide-content-curation-creation/ [16.02.2018]
57.         Scott Schuman. In: Wikipedia. Available from: https://en.wikipedia.org/wiki/Scott_Schuman [21.02.2018]
58.         Search Celebrities. In: Famous Birthdays. Available from: https://www.famousbirthdays.com/people/ [22.02.2018]
59.         Sertin, Carla. Top 10 Arab Beauty Influencers. In: Forbes, 18.04.2017. Available from: https://www.forbesmiddleeast.com/en/top-10-arab-beauty-influencers/  [19.02.2018]
60.         Sicardi, Arabelle. In: Teen Vogue, 15.10.2008. Available from: https://www.teenvogue.com/gallery/song-of-style-blogger-profile [19.02.2018]
61.         Sinclair, Kirstin. 6 tips for shooting street style. In: Getty Images, 23.09.2014. Available from: http://stories.gettyimages.com/6-tips-shooting-street-style/  [15.02.2018]
62.         Tecco, Halle. The 20 Best Fashion Blogs For Professional Women. In: Forbes, 29.10.2010. Available from: https://www.forbes.com/2010/10/29/fashion-blogs-professional-women-forbes-woman-style-working-wardrobe.html#65a4906a125e  [16.02.2018]
63.         Top Influencers 2017: Beauty. In: Forbes, 10.04.2017. Available from: https://www.forbes.com/pictures/mlf45fgghl/huda-kattan/#70cfca69205d  [19.02.2018]
64.         Tse,Tiffany. 30 Curator Blogs You`ll Want To Bookmark Now. In: Who What Wear, 31.07.2013. Available from: http://www.whowhatwear.co.uk/30-curator-blogs-youll-want-to-bookmark-now [16.02.2018]
65.         Villett, Michelle. Taking it to the Web. In: The Globe and Mail, 13.04.2007. Available from: https://www.theglobeandmail.com/life/taking-it-to-the-web/article20396065/ [15.02.2018]
66.         Wang, Connie, Says Scott Schuman: I Am Not A Dancing-Monkey Blogger. In: Refinery29, 21.05.2012. Available from:  http://www.refinery29.com/scott-schuman-gq [14.02.2018]
67.         Where Instagram`s most stylish men spent the summer. In: GQ, 22.08.2016. Available in: http://www.gq-magazine.co.uk/article/most-stylish-men-instagram-holiday-destinations [20.02.2018]
68.         Wyatt, Richard. Fashion blogger to choose ‘Dress of the Year’. In: Bath Museum, 18.12.2013. Available from: https://bathnewseum.com/2013/12/18/fashion-blogger-to-choose-dress-of-the-year/ [19.02.2018]
69.         Zoella. In: Wikipedia. Available from:https://en.wikipedia.org/wiki/Zoella [22.02.2018]
70.         2016 30 Under 30: Art & Style. In: Forbes, 4.01.2016. Available from: https://www.forbes.com/pictures/hjdj45fk/aimee-song-29/#1c98ec2010cd  [19.02.2018]
 
 
Цитат-формат (Suggested Bibliographic Citation): 
 
  
Петкова, Лиляна. Модните блогъри и влогъри – новите гейткипъри в онлайн пространството // Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС; Алма комуникация. 2018, №34. Available from: [www.media-journal.info]
 
 
 
 

 

дата на публикуване: 27.02.2018, Вторник, 10:24
прочетена: 8092 пъти
Принтирай E-mail
Коментари 0 коментара

Име:

E-mail:

Коментар:


Въведи код: