Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 52/ Октомври 2022 г.
05 Декември 2022 г., Понеделник

Отзиви

Принтирай E-mail

Актуална и значима монография за съвременната българска преса

Брой 35 / Април 2018 г.
Медии и обществени комуникации

Резюме:

 

Summary:

Монографията на доцент д-р Светла Цанкова “Съвременна българска преса (пазарни и качествени трансформации)” представя анализ на пазарните и качествените трансформации в съвременната българска преса в периода 2013-2017г. и на практика продължава проучванията на автора за развитието на новата българската преса след 1989г. Началото е поставено с дисертационния труд на тема “Особености на формирането на новата българска преса в посттоталитарното общество (1989-1994г.)”, следват студията “Пазарни трансформации в сферата на периодичния печат (2000-2005г.)”, монографията “Периодичният печат в България: пазар и реклама (2005-2009г.)” и студията “Периодичният печат в България – съвременни пазарни асиметрии (2010-2013г.)”.Това позволява на авторкатав настоящата монография да проследи развитието на важни тенденции, чието начало тръгва още от първите години на формирането на пресата след 1989г., както и анализ и оценка на новото и различното в процеса на нейната трансформация в периода 2013-2017 година. Развитието на пресата в България в периода 2013-2017г. показва задълбочаване на редица проблеми: продължава да намалява броя на заглавията в групата на вестниците, а след 2013г. значителен спад имат и тиражите на излизащите издания. В групата на списанията също е регистиран спад в броя на изданията, но той е постепенен и плавен, а тиражите са традиционно ниски. Количествените трансформации на вестниците и списанията в България показват тенденции, характерни за пресата в цял свят. По отношение на качествените характеристики обаче българската медийна среда, а съответно и пресата, е повлияна от редица специфични и предимно негативни процеси като липса на прозрачност в собствеността и финансирането на медиите, концентрация на медийна власт, политическа и икономическа зависимост, засилване на цензурата и автоцензурата, натиск върху журналисти, унифициране на съдържанието и недостиг на качествена информация, намаляващо влияние върху формирането на общественото мнение.
В своята най-нова книга “Съвременна българска преса (пазарни и качествени трансформации)” доцент д-р Светла Цанкова изследва пазарните и качествените трансформации в групите на вестниците и списанията, представя профилите на националните общоинформационни всекидневници, анализира пазара на пресреклама и промените в собствеността на медиите и на издателските групи, обобщава експертните оценки за развитието на периодичния печат у нас в периода 2013-2017г. и очертава възможностите за развитие на съвременната българска преса. Рецензенти на монографията са проф. д.н. Любомир Стойков и доц. д-р Стела Ангова.
Професор Стойков оценява монографията на доц. д-р Светла Цанкова като “...твърде актуална, важна и значима най-малко по три причини. Първо, тя разглежда и анализира съвременната българска пресжурналистика в един от най-динамичните й, но и най-драматичните й периоди и тъкмо поради това може да претендира за изключителност. Второ, книгата е верен ориентир за ключовите количествени и качествени медийни, пазарни и рекламни трансформации, което пък е особено ценна предпоставка за решаване на стратегическите проблеми на печатните медии. Трето, този текст е не само благодатен източник на актуална информация за притежатели, издатели, ръководители, редактори и журналисти в печатна структура, но и методологически инструмент и компас за извършването на положителни промени в медийната среда, за успешна стратегия за качественото издигане на пресжурналистиката у нас. Не на последно място монографията е натоварена с адекватни образователни, педагогически и възпитателни ценности, така необходими на нашите студенти по журналистика и медиа икономика.”
Според доц. д-р Стела Ангова “Монографията е важна и полезна не само за научната общност, но и за колегията от практиката. Освен детайлна снимка на събитията и процесите в изследвания период, виждаме и конкретни препоръки за изход от кризата. Също така вярвам, че изданието след време ще бъде важна част от историята на българската журналистика.”Професионалният, задълбочен и надежден анализ на вестникарския пазар за периода 2013-2017г. в монографията “Съвременна българска преса (пазарни и качествени трансформации)” на доцент д-р Светла Цанкова е изключително навременен и е поредното доказателство за научноизследователската добросъвестност и системност на авторката в проучването на българската преса от 1989г. до днес.
 
дата на публикуване: 30.06.2018, Събота, 09:06
прочетена: 4414 пъти
Принтирай E-mail
Коментари 0 коментара

Име:

E-mail:

Коментар:


Въведи код: