Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 50/ Януари 2022 г.
25 Май 2022 г., Сряда

Медии

Принтирай E-mail

Издателска, радио- и телевизионна дейност: статистическа панорама 2017

Брой 37 / Септември 2018 г.
Медии и обществени комуникации

Резюме:

Summary:

Новият статистически доклад за издателската дейност в България „Книгоиздаване и печат 2017” е публикуван на 21 септември 2018 г. на уеб сайта на Национален статистически институт. [1]

Публикацията съдържа официалната статистическа информация за развитието на издаването на книги и преса в Република България през 2017 г. по основни показатели за издадените книги, брошури, електронни и продължаващи издания (новото наименование на периодичните и серийните издания).  Източник на данните е Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. В изданието са включени методологични бележки, терминологичен речник и кратък анализ. НСИ предлага публикацията в два варианта: на електронен носител (CD) срещу заплащане (15,00 лв.) и на свободен онлайн достъп в PDF формат.
Данните на националната статистика са систематизирани в три части:
А. Книгоиздаване
I. Книги и брошури
II. Електронни издания
Б. Продължаващи издания
I. Вестници, списания и бюлетини
II. Периодични сборници
III. Други продължаващи издания (включват доклади, отчети, справочници)
В. Графики
1. Издадени книги и брошури през 2017 г. по административни области
2. Издадени вестници през 2017 г. по административни области
Първата част съдържа данни за непериодичните издания – книги, брошури и електронни издания. Втората част обхваща данните за продължаващите издания – вестници, списания, бюлетини, периодични сборници и други продължаващи издания (включват доклади, отчети, справочници). В третата част чрез графики са представени издадените книги и брошури и всички продължаващи издания, произведени през 2017 г., и техните тиражи по области.
В самите раздели издателската дейност е характеризирана по заглавия, тираж, десетична класификация (национална версия на УДК), читателското предназначение на книги, електронните издания, издателствата, езикът на издаване, периодичността, годината на основаване на издателствата и др. От НСИ обясняват, че от 2010 г. е отпаднало разпределението на книгите и брошурите по „литературни” групи. От 2012 г. е отпаднало разпределението по „литературни” групи и на продължаващите издания. От 2012 г. се прилага нова класификационна група „Предназначение на литературата“ (за продължаващи издания). Не са включени сведения за изданията по обем (издателски, печатни и тиражно-издателски коли) и цена.
Ценността на статистическия доклад се подсилва от поместените сравнителни данни за периода 1960–2017 г. по показатели като заглавия, общ тираж и среден тираж на книги, брошури, вестници, списания и бюлетини.
Ретроспективната и сравнителната статистика за издадените у нас книги, брошури, вестници, списания и бюлетини (с новото сумарно наименование „продължаващи издания”) показваме на фиг. 1-5 [1, с. 47-74].
 
 
Фиг. 1. Издадени книги и брошури в България през периода 1960–2017 г. [1, с. 16]
 
 
 
 
Фиг. 2. Издадени заглавия книги и брошури и среден тираж на една книга и брошура през периода 2006–2017 г. [1, с. 7]
 
 
 
 
Фиг. 3. Издадени вестници, списания и бюлетини в България през периода 1960–2017 г. [1, с. 48]
 
 
 
Фиг. 4. Издадени вестници по заглавия и годишен тираж през периода 2009–2017 г. [1, с. 9]
 
 
 
 
Фиг. 5. Издадени списания и бюлетини по читателско предназначение и език на издаване през 2017 г. [1, с. 64-65]
 
През настоящата 2018 г. Националният статистически институт публикува за пръв път и електронно издание с инфографики на статистическата панорама в страната от 2017 г. На фиг. 6 показваме инфографиката за статистическа област „Култура и изкуство”, която обхваща дейностите на радио- и телевизионните оператори, издателската дейност на публикуване на книги, списания и вестници, както и дейностите на библиотеките (с фонд над 200 000 броя), музеите, кината и театрите. Представянето на годишната статистика не само по традиционния начин с таблици и текст, а и чрез инфографики – изображения, диаграми и други средства за визуализация, е израз на стремежа на статистиците да предизвикат интерес и сред най-младите потребители и да им помогнат да осъзнаят значението и смисъла на числата в съвременния живот.
 
 
 
Фиг. 6. Инфографика на статистическите данни за медиите, културата и изкуството в България за 2017 г. [2, с. 51]
 
 
Източници:
 
[1] Книгоиздаване и печат 2017. Национален статистически институт;  Д. Миланов, В. Стефанова. София: НСИ, Дирекция „Демографска и социална статистика“, Отдел „Статистика на образованието и културата“, 21.09.2018. Електронна публикация, 85 с. http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/publications/BookP2017.pdf
 
[2] Статистически годишник 2017 в инфографики. София: НСИ, Дирекция „Демографска и социална статистика“, Отдел „Статистика на образованието и културата“, 25.06.2018. Електронна публикация, 53 с.
 

 

дата на публикуване: 28.09.2018, Петък, 05:42
прочетена: 2631 пъти
Принтирай E-mail
Коментари 0 коментара

Име:

E-mail:

Коментар:


Въведи код: