Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама
Брой 57/ Май 2024 г.
13 Юли 2024 г., Събота

Отзиви

Принтирай E-mail

Кръгла маса

Брой 1 / Декември 2008 г.
Медии и обществени комуникации

Резюме:

Summary:

Научната проява беше проведена в края на м. ноември 2008 г. по инициатива и с домакинството на катедра “Медии и обществени комуникации” в УНСС. Дискусията беше открита с встъпителни думи на ръководителя на катедрата доц. д-р Петко Тодоров. Приветствие към участниците поднесе проф. д.ик.н. Пламен Мишев, зам. ректор на УНСС. В изказванията си ръководителите на катедри и преподаватели от ФЖМК на Софийския университет “Св. Кл. Охридски”, Югозападния университет Благоевград, Нов български университет, Свободния университет Бургас, Варненския икономически университет, Висшето училище по библиотекознание и информационни технологии, Пловдивския университет и Търновския университет споделиха опит разгледаха в дълбочина някои конкретни, специфични страни на проблема за конкурентоспособността на образованието по медии и журналистика. В изказванията бяха очертани три тематични насоки, които подлежат на изследване и разработка:
- История на университетското журналистическо образование;
- Модели на висшето образование по журналистика и медии;
- Конкурентоспособност на висшето образование в професионално направление “Обществени комуникации и информационни науки”.

В резултат на дискусията /материалите предстои да бъдат обработени/, се попълни картината:
- Какво образование предлагаме, като споделен опит и информация за обучението по медии и комуникации на базата на учебни планове и програми, според спецификата на висшите учебни заведения;
- Кои са социалните дилеми и предизвикателства на общественото и европейското ни развитие, с които трябва да съобразяваме обучението по медии и комуникации.

Според изводите от дискусията бяха договорени взаимоизгодни форми на сътрудничество и обмен на учебна и научна продукция.

дата на публикуване: 07.04.2009, Вторник, 11:46
прочетена: 4286 пъти
Принтирай E-mail
Коментари 0 коментара

Име:

E-mail:

Коментар:


Въведи код: